Миналата година имах една фирма ЕООД, която нямаше дейност, но имаше разходи за съставяне на ГФО за 2018 година (хонорар и осигуровки). Всичко беше подадено в НАП - д.1, д.6, д.55 и справка по чл.73. Моя милост реши да не подава ГДД, защото прецених, че няма дейност. Продължението на "филма" - покана за съставяне на АУАН, писане на възражение и обесняване на ситуацията, подаване на ГДД по чл.92 със закъснение и загуба от 35-36 лв. След шест месеца висшето тяло на НАП се произнесе - няма глоба от 500 лева, а само забележка. Успях да ги убедя, че не сме измъкнали милионите...

Това звучи доста обезкуражаващо...и не обезсмисля ли по някакъв начин т.30 от ДР на ЗСчетоводство за определение на фирма без дейност ?????
Не, че питам...просто се чудя...
Чекваш новия вид осигуряване и отбелязваш от 01.01.2020. Нищо друго не е нужно. Горе под данните за име и ЕГН си вписваш, че упражнява дейност.
До 31.01.2020 всъщност е срок за избор на осигуряване за цялата година.

от сайта на НАП :
" Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година."
За превода :
http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/jokes_menu/jokes.php?300.view.619.0.0

За осчетоводяването - какъв всъщност е проблемът ? Осчетоводявате си фактурата като всяка друга - не сте регисстрирани по ЗДДС, доставчикът си е начислил ДДС - не влизате в разни хипотези , свързани с този данък.
За съжаление, удължаването на срока не решава основните проблеми

За съжаление е точно така. Предприе се удължаване на срока не с убеждението да се решат наистина проблемни моменти / кой ли знае как ще се решат въобще / , а да не се нагнетява растящото недоволство от недомислиците в Наредбата.
Във връзка с новите промени в сила от 02.12.2019 ,да считаме ли че Едноличния Търговец 
не може да си вземе  печалбата от касата и да се осчетоводи вземането Дт 107 Кт 501,
ако има и стари печалби ,някои от които са и над 10 хил лв. 

Поне до 02.12.2019 "новите промени " не следва да Ви притесняват и може да си помогнете до тази дата . Сигурно ще излязат и някои разяснения / да се надяваме / , а и практики по въпроса. Отделно от това 501 и 107 / при Вас / са като да вземем от единия джоб и да сложим в другия.
И какво от това при положение, че единият запис ще е нулев ?
Подайте първо Д7, за да Ви се формират задължения. Едва след това може да посочите кои искате да се платят приоритетно. И  да - може да стане с ПИК.
Това става по следния начин :
Влизате с ПИК код в НАП. Отивате в "услуги" и от менюто отдолу избирате последователно :
1.Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
2.Заявяване на приоритетно плащане на осигурителни вноски / от менюто, което ще се визуализира след първата стъпка /   
Няма как да знаем от коя дата на 12,2016 е прекратено осигуряването Ви. Следващата дата е началната за Д7. Илюстрирах Ви принципа и след като Ви е ясен ще се ориентирате и за датата.
Да илюстрирам с цифри / датите са примерни / :
Прекратен трудов договор 21.12.2016 г.. Възникване на задължение за осигуряване като безработно лице - от 22.12.2016. До 25.01.2017 е следвало да подадете Д7 с начална дата на осигуряване 22.12.2016.
 Според мен няма дейност освен ако посочените разходи не се приемат като инвестиция.Точно затова зададох този въпрос !

Точно това имах предвид с въпроса си - дали този собственик не прави разходи в очакване на приходи ? Още повече като пишете, че се надява да може да реализира подобни.
има все още надеждата да започне да реализила приходи в Бг.


Въпросът е не как да подадете декларацията, а какво е всъщност намерението на собственика и в тази връзка дали има или не деиност фирмата.
...търси си щастието в Великобритания и има все още надеждата да започне да реализила приходи в Бг.
 Как да подам очета - като без приходи  или изцяло със загубата ?

Търсейки щастието си вероятно прави разходи с цел получаване на приходи ? Как се виждате в светлината на т.30 в определението на това що е то фирма без дейност ?
СС 18
3.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства.
.......................
7.1. Приходът, свързан със сделката за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.

Прихода ще си признаете за частта от съответната година - в случая до 31.12.2019 на база сключения договор. Фактурата издавате на датата на данъчното събитие - съгласно договора при плащането през 2020.
Т.е. във 31, 31а и 34 попълвам само личния доход и данъка (след изваждане на 25% на признати разходи, умножавам по работните дни и от полученото пиша 10%)?

Тези 25 % може и да не Ви се полагат , ако под личен доход имате предвид доход от личен труд като самоосигуряващо се лице.
ЗДДФЛ
чл.73
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5.

.............
(2) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката по ал. 1 се изготвя от правоприемника.
Може би трябваше да уточня, че мястото, където се продава брашното и фактурирането не са в един и същи обект.И все си мисля,че можем и без СУПТО 

Най-важното обстоятелство в случая. :smile1: :good:
Завеждам го в счетоводната програма за съжаление по себестойност(наше производство е) и след това го изписвам след продажбата.

Вижте тука имаше специална тема по въпроса със счетоводните кантори - описаният от Вас вариант изисква задължително СУПТО освен, ако не преминете на плащане само по банка.