В края на година, аз трябва да начисля лихва (без значение, че не е платена), но тази лихва призната ли е за данъчни цели?

Моля да ме насочите къде на прочета в ЗКПО?

Неизплатената лихва не е призната за данъчни цели . Справка - чл.42 ЗКПО.
Прочетох в биографията на изпълнителя, че баща му е бил от Руанда и се сетих за филма "Хотел Руанда" - невероятен, просто страхотен и някак свързах посланията от песента с тези мрачни събития в Руанда. Баща му загива там - вероятно при геноцида на хуту над тутси . Ако не сте гледали филма - горещо го препоръчвам - няма да съжалявате. Има три номинации за "Оскар" и разкрива една история много години след като тя е приключила, за да я направи достояние на света.

И едно огромно благодаря на P.G.H.R. . :good:
Много полезно - благодаря , страхотни сте !  :give_rose:
Много завладяваща музика - не ми беше познат изпълнителят и потърсих в нета инфо за него. Ще копна тука един линк, в който намерих и превод на руски / освен френското изпълнение и английския превод от линка на P.G.H.R. / .
http://www.liveinternet.ru/users/2496320/post347006023/

Благодаря, P.G.H.R., за този клип  :air_kiss: и предлагам да ни разкажеш историята без да чакаш другия петък... :smile1:
Мани,
след като имате кражба то счетоводният разход при отписване на откраднатия актив не е данъчно  признат . Следователно с него увеличавате финансовия резултат при преобразуването - 3353.96  лв.. Непризнатите приходи ще бъдат също в размер на 3353,96 и тях ще посочите в намаление на резултата. Правилно отбелязвате, че разликата над 3353,96 ще бъде признат приход за данъчни цели.
   

Всеки може да си опита късмета . :smile1:
Погледнах указанията за попълване на Д7 - дано са актуалните.  :smile1:

"Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване."

Като чета това и инфото, че за ноември лицето е осигурено на макс ми се струва , че ditzvе е права. Д7 до 25.01.2018 и начална дата на осигуряване 01.12.2017.

http://expert.raabebg.com/novini/pravilno-korigirane-na-vies-deklaraciya

" Коригирането на VIES-декларация става основно по два начина в зависимост от срока, в който е открита грешката. Те са регламентирани в чл. 115, ал. 10 от Правилника за прилагане на ЗДДС и в чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗДДС.

Скрит текст :
чл.115 ППЗДДС
10) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Корекции на грешки в справка-декларацията се извършват по реда на чл. 126 от закона. Корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от закона.

Не знам дали със знак минус ще се свърши работа - нямам представа как това рефлектира вече в системата на ЕС. :smile1:
Доставката се включва във VIES декларацията, ако получателят е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.

Не следва / а и не е технически възможно при невалиден данъчен номер / да подавате ВИЕС .
...... става въпрос за услуги, не се ли отразяват в колона 14 и 15?

Да, в тези колони се отразяват. Вероятно имате предвид издадените протоколи по чл.117 към фактурите за услуги от ЕС. Относно корекциите - не бих се връщала назад при положение, че това няма да доведе до промяна на резултата . Подавайте вече следващите по коректния начин.
В този случай, според мен би следвало да си декларират и дивидента.

Ами нека декларират тогава - какво да кажа. Остава и да намерите такова Приложение към ГДД чл.50, в което това да е възможно. :smile1:
Благодаря.
Те ли се прилагат към декларацията по чл.50 ЗДДФЛ на физическото лице - получател?

За доходите от дивидент не се подава ГДД чл.50 .  :smile1:
Самите доходи се декларират с подаване на декларация чл.73 от платеца на дохода при вземане на Решение за разпределяне на дивидента, а не при изплащането му.
С Протокол от Решение на ОС за разпределение на дивидента и РКО / банков превод за изплащане на дължимата сума след удръжка на данъка.
  Пробвах. В различни колони е. Но се набива мнго на очи. Не е стандартна ситуация.
 Знам,че не е грешно,а напротив напълно правилно. Но ходи после и се обяснявай.
  Не мислите ли и Вие така. Без вина,виновен :smile1:

Аз не мисля така. Нито сте първата, нито ще бъдете и последната с два записа на една фактура. Преди поредната актуализация на програмата ми, която направи възможно записът да е един съм била в тази ситуация не малко време. От това не е произтекло нищо неприятно, а не е като да не съм била проверявана.  :smile1:
Да не отразя цялата фактура вече намирам наистина за нередно .
   Да,абсолютно сте права. Но ме притеснява,това,че ще фигурират еднакви фактури в дневниците.

В дневниците въпреки двукратното въвеждане на една и съща фактура записът излиза един със суми в различни колони - с право и без право на данъчен кредит. Мисля, че при всички програми е така, но не пречи да пробвате. А и това не е повод за притеснение.  :smile1:
   А възможно ли е вдневника да отразя само сумата с право на данъчен кредит,а разликата да я осчетоводя,без да я включвам в дневника.

Откакто НАП започнаха да следят ревностно засечката между издадени фактури от доставчици и отразяването им в дневниците при клиента не смея да го правя.  Иначе е възможно . :smile1:
   Точно така,само ми извежда такова съобщение.

Това не е забрана, а само съобщение. Въпреки него си въведете фактурата два пъти - това е начинът в случая .  :smile1:
   Счетоводната програма не ми разрешава да въведа два пъти една и съща фактура-веднъж с право и втори път без право на данъчен кредит.

Не Ви разрешава или само Ви извежда съобщение, че вече имате въведена такава фактура ?
Защо не закриете салдото на 122 с 498 /разчети със собственика/ и всяка подобна покупка да осчетоводявате 498/503 ? Все пак е ЕТ и парите са си негови.  :smile1: