При попълване на Д1 с код 3 за заличаване, дава опция да се избира и попълва Код за вид осигурен.
За м.02.2006 имам 2 въведени Д1 - едната си е напълно коректна Д1 с код за вид осигурен 12, а другата е грешна с Код за вид осигурен 13.
Как следва да процедирам - ако изпратя заличаваща Д1 с код за вид осигурен 13, тази заличаваща Д1 всичко ли заличава за месеца или само грешния дублиран запис?

Сега погледнах едно Д1 с НАП-ската програма. По-горе съм отговорила, че не иска вид осигурен, но да- иска си. Само при уведомлението за заличаване иска единствено ЕГН. Смятам, че при заличаването ще се заличи не всичко, а само записът с кода на вид осигурен 13. После може да проверите в справката за задълженията - мисля, че срещу задължението там се изписва и входящия номер на декларацията, с която е формирано.
Нещо не става ясно - имате граждански договори със суми под МРЗ и подавате Д1 ?
На сайта на НАП си има актуално Указание за попълване на Д1 за 2017.


от него :
34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.).
Забележки:
Точка 34 се попълва и в случаите, в които т. 21 не е попълнена, но е попълнена т. 31.
Точка 34 не се попълва, когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен някой от следните кодове: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98.
Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15, 27 и 28.Причината е, че това ЕГН / ПИК-ът е на ЕГН-то мисля / не е осигурител на работниците и системата търси ЕИК на работодател.
Не мога да пусна по електронен път нова банкова сметка към НОИ, за изплащане на болничен лист. Имах стара сметка / от преди 2 и повече години/ но тя е закрита. Сега попълвам раздел 2 на приложение 9 и ми отхвърлят записа.  Къде бъркам?

Ако попълните банковата сметка в Раздел 1 ще Ви приеме записа, но в Раздел 2 не винаги става. Въпреки, че Раздел 2 е за промяна на обстоятелства често дава грешки при банковата сметка. Попълнете я в Раздел 1.
Тоест Баланс, ОПР, ОПП, Справка за дълготрайните активи и т.н...

Все пак ГФО и ГОД са различни неща . :smile1:
Не бях поглеждала изобщо и се учудвам, че тази година НСИ позволява подаването на хартия след като миналата това не ставаше.

http://www.nsi.bg/tsb/wp-content/uploads/2016/02/INFO-GOD_2015-2.pdf

от линка :
" През 2016 г. нефинансовите предприятия, съставящи баланс, застрахователите, инвестиционните предприятия, пенсионно осигурителните дружества и пенсионните фондове подават ГОД единствено по електронен път, в реално време (on-line) чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИС „Бизнес статистика” на следния интернет адрес https://isbs.nsi.bg. Нефинансовите предприятия,"

Интересно какво ги е накарало да променят това обстоятелство за 2017 ...
А при това подаване на банковата сметка имате ли в Приложение 9 описан и болничен ?
Преди подаването на ГДД следва да сте подали онлайн и отчета в статистика. Входящият номер излиза автоматично / от системата на НСИ се предава в системата сна НАП /  - няма опция да го нанесете на ръка, както и да го подадете на гише.
Веднъж заприходени не е необходимо да ги инвентаризирате по курс на валутата, по която са закупени. Те вече следва да имат формирана цена в склада.
осигуровките - по ЕГН
ДДФЛ               - по ЕИК на фирмата
Е, за това просто не е необходимо да чеква в заглавната част на ГДД чл.50 , че е самоосигуряващо се по чл.40 ЗЗО .
Ако се ръководим буквално от обстоятелството, че декларацията е за получени доходи ... май няма да има нужда от бележка.
ЗКПО

Скрит текст :
Ако "несъбираемостта" като причина е сред изброените в чл.37 не чакате давността. В противен случай отписвате вземането след изтичането на давностния срок.
Аз пък твърдя /макар , че не съм сигурна ,че Основната РЗ= на МОД на професията+ допълнителните надбавки като клас и примерно работна в почивни дни и т,н

Е, не - това не е вярно. Вижте темата, която съм постнала по горе в отговора от 20.06. - втората. Там точно това се коментира. :smile1:
Основната заплата не включва допълнителните възнаграждения. Те се начисляват вече над договорената основна РЗ. Това за класа няма да го коментирам - не знам как ще го "премахне" работодателят Ви - не, че и други не искат... Иначе  се договаря основната РЗ, но в ТД се посочват и задължително допълнителните плащания с постоянен характер, какъвто е класът. За справка вижте чл.66 ал.1 т.7 от КТ . :smile1:
за класа :
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=5087.0

за заплатата:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19470.msg117199.html#msg117199

Основната РЗ не може да бъде по-малка от МРЗ и няма  връзка с МОД.
Съдружник в ООД, единствен управител без възнаграждение за личен труд, осигуряване на високия процент.

Януари 2017, пълен месец:
- вид осигурен т. 12 -> 12
- т. 14 -> нужно ли е попълване при пълен месец?
- т. 15 -> 0
- т. 16 -> 2100
- т. 16.1 ->21
- т.21 -> 460
- т. 22 -> 17.3
- т. 22.1 -> 8
- т. 31 и съответно 31а, 32, 33 -> тук навсякъде сума 0
- т. 34 клетка не е активна вече, както беше в 2016 г.

Попълних една примерна и аз за СОЛ . Така ми се струва верно, както го описвате. Може би при осигуряване на високия процент информацията , която преди се вземаше от т.34 ще се ползва от т.21. Не виждам друго обяснение. В позиция 14 при пълен месец няма да попълвате нищо освен, ако осигуряването не започва от 1 число на конкретния месец.
"Може ли в НАП програмата за 2017г. да въведа тези Д1 записи за 2006г. за да не ги пиша на хартия? ...мислех че не може, т.е. че трябва да се търси програмния продукт за 2006г."

Да, може .

"Става ли на една дискета с един протокол за всичките 4 месеца "

Да, става .

"Казаха ми, че трябва да ги изпратя с писмо-искане, като прилагам и предписанието от НОИ в оригинал."

Всъщност се изпращат с Протокол , а Предписанието , когато ми се е налагало съм го представяла като ксерокопие. Не пречи и оригинал да е, ако Ви притеснява това.
"там е регламентирано използването на имуществата на ЕТ за фирмени дейности"

Как пък съм се изразила...правилното е било имуществото на ФЛ за фирмена дейност. Така или иначе ясно, че при Вас е обратното.