Може ли да се включи в дневника на покупките за м.октомври
Даже е задължително .  :smile1:

необходимо ми ли е да се уведомява НАП.
Не.
Законовия начин го знаете - прилагате чл.126 ал.3 т.2  като изискването е да уведомите НАП.
Ако не желаете тази процедура вписвате грешния документ сега с минус и отново верния запис с плюс като това действие, макар и често прилагано не отговаря на никаква законосъобразна практика.
Резултатът обаче е един и същ. :smile1:
Какво точно и по какъв начин бихте променили в отчитането като имате предвид условията на Вашия договор ?
В счетоводството на клиента фактурата е за 5000 , а във Вашето - 6000 ?
В ТК се пише не брутната, а основната РЗ за съответния времеви интервал .
За мен не е важно дали са еднакви, а какъв ще е размера на обезщетението.

Не Ви е важно, но явно Ви е направило впечатление, че осигурителният доход е доста по-висок. Не върху него обаче ще се изчисли обезщетението Ви , ако това визирате. Обезщетението ще се изчисли върху БТВ в размер на 800 лв. за времето на оставане без работа.
Осигурителният доход и брутната работна заплата не е задължително да са еднакви. Размерът им се определя от различни правила.
Как опитвате сега да подадете ОКД5 ? С "възобновява" ли ?
Наемната цена, изплатена през м.10 за месец септември, не се декларира за третото тримесечие?

Точно така.  :good:
Обаче не ми е ясно дали ГДД на ФЛ и ГДД за ЕТ са две отделни?

Не, ГДД на физическото лице / което е и ЕТ /  е една, но попълва две различни приложения към нея - едното е за ЕТ, а другото за доходи от наем.
...тоест ЗДДФЛ не прави разграничение затова кой е собственика, а кой е получател на дохода, тоест дали има издадена една или две СИС.

Тука прилагам линк към едно становище на НАП по въпроса :
https://bganaliz.com/prilagane-na-zdds-i-zddfl-4/

Сигурно бихме намерили и съдебна практика в подкрепа на различни тълкувания.
Както се казва всеки сам избира в какво приключение да се впусне.  :smile1:
Издавате 2 СИС за всеки от съпрузите с неговата част от дохода. :smile1:
Отговор на този въпрос е дала ХХХХХ точно в тази тема - вижте отговор 2 и прикачения файл към него.
Отидете на място и подайте  за пропуснатото тримесечие.
Или да подадете сега за трето тримесечие - поне математически нещата ще се стиковат и парите ще се обвържат.
А ФЛ има ли задължение да попаде декл. по чл.55, ал.1 сега?

Не, по чл.55 нито сега , нито когато и да било точно по този повод.
За заемите - не, подава платецът на дохода.

Да се чете " за наемите" .

 :smile1:
За заемите - не, подава платецът на дохода.
А печалбата / парите / и тях ли ще изхвърлите ?
загуби се нещо ти

tihomir.petrov  , какво правиш ти тука - за тебе кръчми няма ли ???


Хаххха,  P.G.H.R - че, ами като му кажа такива работи ще вземе да припадне... :lol: :lol: :lol: