Интересно ми е какво решение ще вземете за дограмата ?
ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Скрит текст :

" Незнам как да процедирам "

С кое по-точно ?
http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0061d811/57472611.htm
от линка:
" След като липсва осъществена облагаема доставка, то данъкът по процесната фактура  е начислен неправомерно и по нея не е налице и формиран данъчен кредит. Последното е следствие от нормата на чл.70, ал.5 от ЗДДС, която изрично регламентира, че не е налице право на данъчен кредит за данък, който е начислен неправомерно."

Ще ти свърши ли работа в понеделник?

Да, мога да изчакам. Направо ме зарадва ! :smile1:
Благодаря ти много ! :bow:
Здравейте !
Някой да разполага с екселски вариант на описа на наличните активи ? Дали би го предоставил ?
Благодаря предварително и на всички хубав и слънчев неделен ден !  :give_rose:
пускам д1 с всички вече коригирани данни и д6 само с разликите за доплащане.

Точно така - системата ще отчете равенството на Д1 и Д6 за ЕИК-а общо , а няма да търси равенство между Д1 с код К и Д6 с доплащането.
Въпросът е променя ли тълкуването на ГПК самия ГПК ?
Благодаря много за предоставената публикация.
Понеже въпросът много ме интересува ще я прочета внимателно . В търсенето на отговор по поставения въпрос, който и мене ме интересува попаднах наистина на спорни мнения . Има и споделени практики на неиздаване на протокол по чл.117 и то при минали успешно ревизии. Много интересен е и моментът с продължението на тази публикация - значи въпросът занимава не един и двама.
Още веднъж благодаря !
Дали някой има достъп до тази статия и не би ли я копнал тука ? Благодаря предварително и се надявам да можем да я прочетем .  :smile1:

http://zakonnik.bg/document/view/qanda/139614/227418

Вече май не знаете какво искате. :) Не, че нещо, виж как си противоречиш. Първо пишеш:
Един вид го приемам като твоя критика, че няма изискване за квалификация в законопроекта... Тоест искаш да има квалификация. А квалификация значи и стаж и образование.

След това пък пишеш, че подкрепяш идеята стажът за съставителите на отчети да отпадне изцяло...

Да, точно като критика е мнението ми за липса на изисквания към съставителите.Смятам обаче, че е напълно достатъчно тези изисквания да са единствено от гледна точка на образованието, но не и на стажа.Не виждам да си противореча .Друг е въпросът, че трудно се намира златната и оптимална среда по един толкова щекотлив въпрос.
Изискванията за стаж за съставители на отчети КАТЕГРИЧНО  трябва да отпаднат.

Точно така, напълно съм съгласна с това ! Много млади специалисти въобще не могат да започнат работа именно заради това условие .
ЗДДС
Скрит текст :
В случая имате придобит/ внесен автомобил и той се използва за собствени нужди при положение, че основна дейност е препродажба на коли / примерно / . Изпълнено е условието на чл.70 ал.2 т.5 самото МПС да се използва за друга дейност извън основната / за собствени нужди в случая / при положение, че основна дейност е  търговска / тази по т.3 на ал.2 / .
За това МПС може да ползвате данъчен кредит .
Много важни в едно становище / особено на ниво законодателство / са мотивите . По принцип те са в основата на вземане на каквото и да било решение. Пазарният принцип винаги е бил най-добър регулатор и без съмнение тази част от Проекта е положителна доколкото няма вече предвидена никаква административна регулация. За това са били изказвани и доста мнения при обсъждане на този въпрос . Премахването на изисквания за съставител без мотиви ме навежда първосигнално на една мисъл - аналогия с длъжностите по НКПД . Излиза, че професията на счетоводителя е 9 група - неизискваща никаква квалификация  . Нещо като общите работници - всеки може да вдига тежко . Така или иначе видно от този Проект отиваме от едната крайност - изпити и лицензиране в другата - всеки може . Вероятно истината е по средата и тепърва ще се избистря кой какво е вложил в този замисъл понятието съставител вече да не съществува.
Имаме участник, познал верния итговор.

При всички случаи имаме като основание чл.163А ал.2 , а текста към фактурата е с добавено " обратно начисляване " , да . Аз разбрах питането като въпрос дали в случая ставката на ДДС е нула или имаме неначисляване на ДДС . :smile1:
неначислено ДДС на основание чл.163А ал.2
Да, така би трябвало да е. :smile1:
ЗДДС
..............
Чл. 79. (1) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

и въобще вижте целия чл.79 ЗДДС за корекция на ползван данъчен кредит
 да за  това се хващат ще чакам 04.11.15 г. и тогава

Защо трябва да чакате 04.11 ? Нали все пак в договора е вписан като текст съществуващият изпитателен срок ? какъв е смисълът му, ако чакате крайната дата ? След нея лицето вече не може да бъде освободено на това основание - чл.71 ал.1.