В случая се явявате получател на услуга от трета страна. Разходът не е за реклама, но е услуга - ползване на въпросния сайт. Мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната / и следва да издадете Протокол по чл.117 ЗДДС за самоначисляване на ДДС.
Съгласно чл.97А ал.1 подлежите на регистрация по ЗДДС.

Те и без това не ми начисляват допълнително ДДС на услугите си.

Всъщност съвсем правилно. Задължението да начислите е Ваше.
И счетоводителят Ви е прав.
Д1 за декември при взички случаи трябва. Нали през декември е бил СОЛ.

Обаче в ЕТ-то, където се осигурява, а тука има само личен труд.
 Това него разбрах, трябва ли Д1 за декември или не трябва?

Трябва, ако Решението е за изплащане на личен труд за декември.
Само мога да си повторя отговора от 10,33 .
Успех !
Значи до 25.01.20 трябва да има подадена Д1 за м.12.2019, независимо от личния труд.


Няма , Хиксче - с код 90 пише, че бил.
Срокът може да е минал, но системата ще приеме подадената от Вас Д1 за лицето. Тя няма да формира никакви задължения - имате само ДДФЛ. С Д6 сте в срок доколкото сте решили да плащате през 01.2020.
Не виждам причина за притеснение.  :smile1:

валидно ли е това решение на ОС, в което уж се начислява някакво възнаграждение, а не е конкретизиран периода?

То Решението си е валидно, но не знам какво Д1 и за кой период ще подадете тогава.
Та може ли да бъде начислено примерно през януари 2020 и разчетно-платжена ведомост изготвя ли се в случая, както и рекапитулация на работните заплати на СОЛ с личен труд?

Винаги може да се вземе Решение - важно е да се конкретизира за кой период . И да - изготвя се ведомост за възнаграждение на СОЛ с личен труд.
И само да добавя - с начисления, но неизплатен личен труд следва да преобразувате и счетоводния резултат в ГДД .
 Счита ли се, че доходът с протокол на ОС е начислен през м.12?

Ще се счита, ако съгласно Решението на ОС това възнаграждение е за положен личен труд месец 12.2019. Всъщност трябва да е конкретизирано за личен труд за кой период е взето това решение.
Останалото е стандартно по отношение на сроковете - като при трудовите договори.

Тази фирма за която питам сега е друга.


Сетих се за филма "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде"
Успех, Лаленце !  :smile1:

За първи път ми се случва работодател и работници да искат да им се изплатят стари отпуски, но без да напускат работа.
Възможно ли е?
Не ми се е случвало подобно нещо преди.

Това със сигурност на никого не се е случвало - не само на вас. Няма и да се случи. Поне доколкото става дума за законосъобразно и официално :smile1:
Иначе - неофициално - парите на ръка, отпуските оправени документално , но от други Ваши постове оставам с впечатлението, че водите нещата едно към едно , отчитате се някъде и не бихте го направили.
Според мен отписвате тарата сграда и натрупаната амортизация и заприходявате две нови сгради с нови отчетни стойности. Бих предпочела стойностите на  двете нови сгради сумарно да са колкото балансовата стойност на старата, но не зная доколко е възможно.

Това мнение е неангажиращо

Аз споделям мнението на ХХХХХ . Имаме два нови обекта, а старият де факто не съществува.
Доколкото ФЛ и ЕТ са едно и също лице няма как да имате договор за наем сама със себе си. Използването на лично имущество за дейността на ЕТ в случая не изисква договор . Ако желаете помещението да бъде част от активите на фирмата само тогава може да приложите чл.27 ЗДДФЛ, където се указва как да стане това.
Аз ли нещо не правя както трябва.В "проверка на справки" ми излиза само за едно лице един ред,а те са 10.И не мога да видя отникъде за колко човека съм подала.Файла е приет-2019 булстата и толкова. Помагайте както винаги.

Предполагам, че всичко си е ОК. Просто файлът има различна структура и не може да видим какво сме подали. Това става единствено при проверка на същия в програмата. Не се и разпечатва - малко действаме на тъмно.
Пише справката е отхвърлена

Цялата е отхвърлена.
Според мене точно за това лице няма какво да коригирате и си подавате редовна само със записа за него.
Пробвах, но без булстат изобщо не ме пуска. Дали пък да не подам една с прекъсване на деността и после още една с възобновяване?

Подай само с чекване на вид осигуряване Сподели после.
Хм, да не би да иска да се чекне само избор на новия вид осигуряване и това да означава,  че започвате 2020 с новия процент ???
 Някой имал ли е такъв проблем?

Със сигурност такъв проблем има всеки, направил справката на старата програма.  :smile1:
Новата е в програмата за Д1 и Д6. Файлът е XML .