Избирате 01, защото независимо от срока на изпитване договорът е безсрочен . Вече няма основание 07 за сключване на ТД.
СС 4

Начисляване и отчитане на амортизацията

6.2. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.

Ще съобразите това изискване на СС 4 с Вашия случай.
" Най-горе в дясно има БУЛСТАТ. Той за красота ли е "

irenabrili ,
 
накара ме да се замисля . :laugh: Не случайно е казано, че красотата ще спаси света . :wave:
Тука копвам една тема за осигуряването на чужденец в България, която със сигурност ще е полезна .

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=7555.0

По въпроса за ДДФЛ - технологията за личния труд си е тази, да, но е важно да се уточни ще има ли или не ДДФЛ този чужденец , изхождайки от ЗДДФЛ и облагането с данък на чужди граждани / от ЕС или извън ЕС /
Заверете му първо осигурителната книжка  - от НОИ така или иначе ще Ви поискат всички тези корекции и довнасяния при проверката.
Не се изисква разрешение от АЗ за полагане и изплащане на личен труд от съдружник - чужденец.  :smile1:

"Знам че личния труд не е по Кодекса на труда , а по ЗЗД , но искам да съм сигурна "
 :ok:
След като отчитате осигуровките на СОЛ чрез фирмата то начисляването им следва да става за периода, за който се отнасят и следователно плащането не би трябвало да има отношение към начисляването на същите .
Основната информация, която даваме с попълването на ОКД5 е дали лицето упражнява или не дейност в дадена фирма, чийто собственик или съдружник е. Осигуряването е само производно на това обстоятелство.
Ако банковият заем е обезпечен с имущество на собственика също ще подлежи на регулация.
Не виждам за какво . :smile1:
Ако датата на плащане на заплатите е 19.09.2013 за всички , включително и за това лице то си посочвате нея в обр.6 за разликата , която ще декларирате.
Заплатите не са изплатени на една дата ли всъщност ?
За образец 1 - да, подавате коригираща с верните данни и тя замества подадената преди това редовна декларация.
Ако сумите са за лихви все пак 621 си е " разходи за лихви " . Разходът е счетоводен, но не и данъчно-признат и следва да се преобразува финансовия резултат в ГДД. . :smile1:
 :laugh:
така се получава май, но да видим - може и да има някой да ни сподели какво става - от НАП ли дават въжето или ние сами си го носим............ :smile1:
Започнах нещо да пиша, но се спрях - много неща може да се кажат, но дали ще са точните.............та в този ред на мисли започнете от счетоводител . Има доста въпроси - собственикът ли ще си работи сам, ще има ли наети лица , кой е управител на фирмата .............Успех !  :smile1:
Явно в ООД-то лицето не упражнява дейност, не полага личен труд. Ако обаче прави това в ЕООД-то трябва да се самоосигурява . Ако ли пък има ДУК с договорено възнаграждение трябва да се осигурява и по ДУК . Вариантите са различни в зависимост от обстоятелствата, а не давате подробности .
ddqnkova ,

на практика вариантите не са много - теоретичния / законов / и незаконовия . :smile1: За друг не знам и ще трябва да вземете решението сама . Мисля, че е добре да обясните нещата на собственика и всъщност той да вземе информирано решение .
Едва ли някой е пожелал Вълчо да го изяде ..........  :laugh:
Иначе това няма да се случи, ако следите поредността на номерата в дневник продажби , мисля .  :smile1:
Само да доуточня, че трябва да има 12 месеца осигуряване за ОЗМ, но не последните 12, а изобщо и към момента на подаване на декларацията за 15 дни бащинство да е осигурен за ОЗМ.
Няма право на обезщетение от НОИ за " бащинство " след като няма 12 месеца осигуряване за ОЗМ . Нали обаче си е баща и без това - да е жив и здрав и да се радва на детенцето си !  :give_rose: