Данък се начислява на данъчната печалба, когато има такава.  :smile1:
Зависи  каква  е сделка..напр.чл. 25 ал. 4 от ЗДДС и са сделки с периодично изпълнение и съответно има друг ред за определяне на дата на данъчното събитие ...

Да, така е.  :good:
В питането ставаше въпрос за закупувани стоки с касови бележки .
В указанията за попълване на уведомлението при заличаване пише, че се попълват т.2,3,4,8 и 10. За тип на документа - този, който ще заличавате - 01 при Вас. :smile1:
mari_m_ ,

" Може ли и двата болнични да подам сега до 15 март или втория трябва да се подаде до 15 април . "


Можете, не е необходимо да чакате 15 април.
Не мисля, че за заличаването има срок - след като отказва да започне работа то направете протокол с тази констатация, съответно на ТД трябва да няма подпис на текста, че работникът се е явил на работа ....и заличете уведомлението.
Член за заличаване на трудов договор няма - има заличаване само на подадено уведомление. Веднъж сключен , трудовият договор трябва да бъде прекратен, а не заличен. Ако лицето не се е явило на работа не е било правилно да попълвате трудовата му книжка с дата на започване. Сега анулирайте записа в ТК с подпис и печат .И не регисттирайте неподписани документи.
Скрит текст :
Тези са задължителните реквизити, които трябва да съдържа сборната фактура.

В контекста на питането по-горе - ако има множество касови бележки от различни дати -  при сборната фактура трябва да пишем " 10. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането " за всяка доставка .

" Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 9 - 15 за всяка отделна доставка "

Не ми се е налагало да пиша сборна фактура, но се замислих - къде ще побера цялата тази информация при наличието на Х на брой касови бележки от различни дати . При определени условия използването и е удобство и тя е алтернатива на ал.4 която си е съществуващият общ принцип за издаване на фактурите.


Нямам опит точно в тази област, но някога бях си копирала едни писма по друг случай - не знам дали не биха ти помогнали да направиш някаква аналогия.
Привет!  :smile1:

Без претенции за " правилност " на разсъжденията ми и аз като Ирена смятам, че Аа следва да се декларира, Аб не следва да се декларира и за Ав се колебая, защото няма информация кой е управител в тези случаи, а това ми се струва от значение.

Кой какво е искал да вложи като смисъл в тази справка остава неизвестно.

Хубав ден и празник !  :smile1:
За 2013 може и старата бележка - на сайта на НАП има съобщение, че старите бележки не следва да се преиздават. Ако не е издадена то можете да издадете и старата / с дата от 2013 / и новата / с дата от 2014 /. Няма да имате проблем. За 2014 вече е в сила новата бележка.

http://www.nap.bg/news?id=1780

"Служебните бележки, които са издадени по старите образци (действали през 2013 г.)  няма необходимост да бъдат преиздавани."
Мисля, че по-важно е дали тези суми, които виждаме като надвнесени са наистина такива. И аз имам в една фирма, но в никакъв случай не е надвнесена - нещо има и трябва да ходя да уточнявам защо е така.
Личен труд е този, който полага собственикът във фирмата си, а възнаграждението за него е това, върху което се дължи ДДФЛ. Договорът не е трудов, а облигационен и само за целите на облагането с ДДФЛ е приравнен на трудов. Самото полагане на личен труд също е трудово правоотношение.

Наистина - намерете си счетоводител, все ще има такъв, който знае всички тези неща едновременно.  :good:
В този случай облекчението ще се ползва от годината на настъпване на това събитие - в случая 2014 и ще се отнася за доходи, получени 2014.
Не ми стана ясно за ДДФЛ трябва ли всеки месец да внасям или не защото съм с намалена работоспособност?

ДДФЛ внасяте само, ако имате възнаграждение за личен труд в дружеството . Във Вашия случай, ако имате такова ще ползвате облекчението до 7920 лв. в годишен размер и ще дължите данък само, ако го надхвърлите.
" МОД за управителя на лаборатория е 600-р.82 или 900-р.74
МОД за технически сътрудник е 370 от р.74
МОД за лаборанта е 380 от ор р.82 "

МОД за управител на трудов договор е съгласно ред 74 в размер на 900 лв.
МОД за технически сътрудник - да, от ред 74 .

Управителят би могъл да се осигурява като СОЛ и тази му осигуровка върху 420 лв / евентуално / покрива дейността му и като управляващ и като полагащ личен труд в ЕООД-то. Ако управител е самото СОЛ то не би могло да бъде на ТД в ЕООД. След като има осигуровки на макс. доход и все пак избере да е по ДУ ще внася само ДДФЛ.
ДУК е приравнен на трудов по отношение на дължимите данъци и осигуровки и внася същите в сроковете и размерите за наети лица.
На мен пък ми хареса "Не съм пенсионер. След 1959 г. съм) :wink1:

Ето - аз забелязах едно, друг - друго - верно повече трябва да сме. :good:

Дано питащата не се обиди - това е само в кръга на добронамерената шега.
ЗДДС
чл.113
............
(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

Ако касовите бележки са в този 5 дневен срок няма ограничение колко да е броят им. Иначе в практиката виждам много фактури " окичени" с бележки като мартеници в широк времеви диапазон - явно практиката лееееко заобикаля закона.  :smile1:

като видях тази удивителна в заглавието реших, че отговорът е повече от спешен..... :smile1:
" Относно счетоводителите е трудно да намериш който да знае всичко трябва да са много един да каже едно друг друго а аз не познават такива."

Това силно ме впечатли, признавам ! Нали наистина не мислите, че фирмите обслужваме по много счетоводители едновременно ?

Иначе по същество - осигурява се този съдружник, който ще упражнява някаква дейност - управленска и друга, свързана с дейността на фирмата. Ако упражняващият дейност съдружник е пенсионер по болест ще се осигурява само здравно. Ако има възнаграждение за личен труд във фирмата ще ползва и данъчно облекчение до 7920 лв. годишно за целите на облагане с ДДФЛ.

Пожелавам Ви да си намерите наистина едно счети, което да знае повечко работи, защото ще Ви е трудно да се ориентирате само с помощ във форума.  :smile1: