ЗДДФЛ
чл.73
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5.

.............
(2) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката по ал. 1 се изготвя от правоприемника.
Може би трябваше да уточня, че мястото, където се продава брашното и фактурирането не са в един и същи обект.И все си мисля,че можем и без СУПТО 

Най-важното обстоятелство в случая. :smile1: :good:
Завеждам го в счетоводната програма за съжаление по себестойност(наше производство е) и след това го изписвам след продажбата.

Вижте тука имаше специална тема по въпроса със счетоводните кантори - описаният от Вас вариант изисква задължително СУПТО освен, ако не преминете на плащане само по банка.
Фри? Това фактури ли е? Леле, какво направихте с това спестено време :)))

Ами станало е  фри...
Ако сте сигурни, че фактурата не е платена по банка или с карта ще си получите касовите бележки от Еконт - дават ги наведнъж с един опис. Просто си ги изискайте. Бих казала, че Еконт работят много точно.
 
Лицето ще изиска днес старата си длъжностна характеристика, за да е сигурен какво точно пише. Реално, за мен, тази смяна на длъжност е направена само и само да бъде освободен по чл. 71, а не по взаимно съгласие.

Някак погледнах на въпроса от гледна точка на "борса" и ми се стори странно питането. Имало ли е вариант за взаимно съгласие ?
 Лицето ще изиска днес старата си длъжностна характеристика, за да е сигурен какво точно пише. Реално, за мен, тази смяна на длъжност е направена само и само да бъде освободен по чл. 71, а не по взаимно съгласие.

Всъщност каква е "задачата" ? Вие питате в качеството си на ... ?
Да за декл. 1 също, важното е да не е ощетено лицето и да получава по-малка пенсия. ошото е, че, за да се прехвърлят в НОИ фондовете ;ицето трябва да има 5 години до пенсия,така пишеше на сайта им.
https://nap.bg/page?id=528

Всъщност това не е така. Точният текст е :
" •Осигурените в универсален пенсионен фонд лица могат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст."
Колеги, прехвърляте ли осиг. вноски по ф. ДЗПО към ДОО, целата е да не се ощетяват пенсиите? Може ли да се прехвърлят и за минал период или след подаване на заявление от следващ месец?

Всъщност като се подаде Заявлението цялата натрупана сума от единия фонд преминава изцяло към другия. Изразът " за минал период " някак няма смисъл.
Причината да го напиша беше ей това тука :

 въпроса е дали само персонално узържаните от получателя на доход или целия осигурителен разход на платеца?

 :smile1:
Вижте чл.52 ЗДДФЛ - там си е точно казано.
Търсенето дайте по признак "всички" , а не само актуални.
С ПИК или електронен подпис от меню "Актуално състояние на трудовите договори " .
Не знам правилния отговор в този случай - само по логика някаква преценявам в момента и чакам ТРЗ актуализацията. Важното е обаче лицето да не дублира нещата - ако сумата е включена в нашата бележка да не приспада още веднъж и обратно - ако не е включена - да си я приспадне.