Съотвено личния избор на служител да не ползва картата, за да бъде документално обоснован - се предоставя декларация - в която се заявява, че не желае да ползва картата.
Така лично аз го тълкувам за себе си :)

Така опираме до момента, в който тълкуваме нещата така, както бихме искали да изглеждат.  :smile1:
Декларациите за отказ ги приемам в случаите, когато част от работниците са в отдалечено населено място / примерно гр.Левски/ и в близост няма обект:wink1:

Всъщност това не нарушава ли принципа на общодостъпност на социалните разходи и дали в случая те биха били такива ?
Достатъчно ли е да подам само Д6 за м.09 ?

Не, не е достатъчно - подавате и Д1 с код К и попълнени клетки 31 и 31А.

Опитайте да направите регистрация на този ТД с ел.подпис - има голяма вероятност според мене системата да Ви я приеме. Глоба няма да има така или иначе - давността е минала.
Вариант 1: Картата се поема от работодателя изцяло - предлага се на всички служители, но я получават реално само тези които са пожелали - другите, мое мнение, разписват една декларация че се отказват да я ползват.
В този вариант имаме налице - социален разход, начисляваме 10% съгласно чл. 204.

Нещо не ми допада вариантът с подписване на тези декларации за отказ. По-скоро определението за социални разходи в натура съгласно т.34 от пар.1 на ДР на ЗКПО за конкретния случай го разбирам такива карти да са предоставени на всички, а да ги ползва който и когато иска. Така мисля.
Вариант 3. Издавам касови бележки при плащането от страна на служителите, отчитам с ОП. Ползвам пълен ДК на фактурата.

В питането Вариант 3 е даден като разчет с персонала и не би следвало да се отчита с касови бележки и да се ползва ДК.
При Вас - да, отчитате приход и разход. :smile1:
Вижте в справката за активните трудови договори към момента дали имате такова назначено лице.
 как стои въпроса ката член на СД, трябва ли да го водя като в болнични без обезщетение или друго?

Просто в болнични ?
http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=2914

" за "дата на сключване" се попълва 1.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. "

Това като официално становище. Пробвайте и Вашата версия - важното е да се отразят всички промени, които искате да направите.
Аз затова се чудех дали не е най-удачно да пусна ДС с актуална дата, с която да се смени кодът от 02 на 01 и съответно да се посочат новите кодове по НКПД и КИД, като ще посоча и кодовете по ЕКАТТЕ.

В Указанието обаче се посочва датата 01.04.2017 като задължителна за ЕКАТТЕ.
За кода според мене не Ви трябва ДС, защото той е променен служебно . А 02 си е всъщност отдавна безсрочен, но него няма как да подадете с 01.04.2017 - необходимо е ДС и тридневен срок на деклариране.

/ предполагам обаче, че ако всичко това подадете с дата 01.04.2017 системата ще промени данните в правилната посока /
Или да ги попълня според указанието с дата на сключване 01.04.2017 г., но тогава не знак дали системата ще ги обвърже.

Това е задължителната дата и смятам, че ще ги обвърже. За кода - с този ще си ги подадете, а ако желаете да са с код 01 ще направите ДС, но вече с актуална дата. 01.04.2017 не върши работа за тази цел. :smile1:
Ще подадете новите, актуални кодове. Старите дори не съществуват в програмата на НАП.
Разбрах идеята - ползва се чл. 17 ал. 1 или ал. 2 от ЗДДС.;)

Каква е в случая, когато фактурата е на името на една фирма, а МД на друга ?
Не знам защо, но разбрах въпроса като "Отчет за продажбите", който се прави при отчитане на продажби за населението при регистрация по ЗДДС. Може би упоменаването на това, че фирмата е регистрирана по ЗДДС ме накара да мисля в тази посока.
Не го разбрах за месечен отчет на касов апарат. Ако е последното - да, прави се, както е писал и bobo . :smile1:
Следва ли да се прави нулев Отчет за продажбите

Има продажби - има отчет, няма продажби - няма отчет. :smile1:
Д1 вероятно, няма откъде другаде.

"ГД е за суми под МРЗ в размер от 100-140 лв месечно."

Ей това ме накара да попитам. Би трябвало да няма Д1.
Здравейте,
днес ми отказаха регистрация в НОИ за получаване на обезщетение като безработно лице, защото съм имала текущ граждански договор, който не бил прекратен.

Това НОИ от къде го разбраха ?
Може ли основния трудов договор да е примерно на 3 ч, а допълнителния да е на 5 ч.?
 

Да, може, ако този за 3 часа е възникнал като пръв във времето. :smile1:
В процеса на работа възникна още един въпрос, именно че не трябва да се слага дата на трудовия договор, нищо че е срочен, понеже е до завръщане на титуляра.
Така ли трябва да се пусне или е необходимо да изчислим и впишем примерна дата ?

Така.  :smile1:

Трудов договор за заместване с намалено работно време

Публикувано на 05.06.2012

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика


    Възможно ли е да бъде назначен човек по договор за заместване, като работното му време се определи на 4 часа вместо 8 часа, както е било на титуляря?

   Срочен трудов договор може да се сключи за заместване на работник или служител, който отсъства от работа (чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ). Причината, поради която титулярят отсъства от работа, няма правно значение.
Трудовият договор за заместване има всички атрибути на трудовия договор, в това число условията, предвидени в чл. 66, ал. 1 от КТ. Няма пречка с оглед нуждите на предприятието или по друга причина страните по такъв договор да определят в него работно време, по-малко от работното време на титуляря на длъжността, и да договорят трудово възнаграждение съразмерно на работното време.


източник : https://ekspertis.bg/document/view/qanda/136054/0/