Независимо, че е прекратен подлежи на деклариране кодът по ЕКАТТЕ - то затова се препоръчва едновременно с прекратяването да се подава и той. Едновременно, но не в едно уведомление. Пише го накрая на Указанието.
Да, ако ЕТ прилагат едностранно счетоводство. :smile1:
 А това, което коментирахме по-горе, че тези, които до 31.10.17 не са подали уведомление и ще прекратяват ТД сключен преди 01.04.17, правят прекратяването с едно уведомление, няма ли значение?

Не тълкувате правилно указанието - там е казано , че едновременно с едно уведомление става декларирането на кода, когато подавате уведомление за промяна на договора. Промяна, а не прекратяване. С една дума при подаване на уведомление за ДС за промяна на срок и длъжност може да подадете и кода. И двете неща са с код 2.
Аз до момента прекратявам без да попълвам кода по ЕКАТТЕ и не съм имала проблем с приемането...

 :good:

Дори и да се впише при прекратяването кодът по ЕКАТТЕ не отпада задължението за декларирането му с код 2.
Следва да подадете едно уведомление за прекратяване и едно за деклариране на ЕКАТТЕ . Първото с код 3, второто с код 2 съгласно указанията за това.
Няма доходи - няма декларация.
Не е задължително в тази последователност, но е по-добре, за да не се забрави този човек впоследствие.
11, грешката ми е неволна, извинявам се .
Колебая се между 4 заеми в различни години,да не се декларират

 :good:
Ами всъщност имате ли друг избор ?
Все някакви трябва да има - като няма трудови да си "оформи" извънтрудови, защото без никакви няма как. Има и други подобни теми тука - не мога да ги намеря сега .
Реално данъка е платен от наемателя . Не сме ги удържали от наемодателя.

Задължението за данъка е Ваше - да го удържите и платите.
Д55 и плащане на удържания данък до 31.07.2017.
 Сега при издаване на сл бележка на физическото лице  следва ли да се отбележи,че данъка е внесен ?

Всъщност в служебната бележка се посочва, че е удържан, ако е така.
През ПИК-а за Юридическо лице я прие!

 :good:
И аз доста се полутах по същия повод преди време - радвам се, че е станало.
Аз подавам с ПИК на ФЛ, но като вляза в профила на задължени лица имам и ЕИК-а и ЕГН . Двете Д55 ги подавам една от ЕИК, друга от ЕГН в зависимост от случая.
Как я подавате - с електронен подпис или ПИК ?
Тази за платец на дохода влизате в юридическо лице, а за получател на дохода - влизате във физически лица ?
Подадената от Вас Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО е отхвърлена. Физическите лица не могат да подават декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл.201 от ЗКПО като платец на доход. ???

Съвсем правилно съобщение - по ЕГН се подава Д55 в качеството на получател на доход , а по ЕИК - като платец на доход. Винаги е било така.

Това са две отделни и различни декларации. Едната е като платец на дохода с ЕИК да данък по граждански договор. Другата е като получател на доход с ЕГН .

В този смисъл Ви отговорих и по-горе.
Това са две отделни и различни декларации. Едната е като платец на дохода с ЕИК да данък по граждански договор. Другата е като получател на доход с ЕГН .
Вижте това разяснение на НАП по повод подобно запитване. Може да Ви помогне. При всяко положение обаче става дума за документално доказана цена на придобиване. В писмото насочват към чл.33 ал.6 т.8 .

Разяснение Изх. № 12-05 от 10.01.2011 г. на НАП

Относно: Прилагането На ЗДДФЛ При Продажба на ИмуществоСкрит текст :