Сл. бележка с код 101 от работодателя по ТД, а другата с код 102 - от дружеството, където лицето получава личен труд.
Ще приложите две бележки - ТД е с код 101 , а личният труд 102 . :smile1:
Образец 2001 - част IV ред 8 - там ще го впишете.  :smile1:
 Трябва ли да се иска разрешение от НАП , за да направим корекцията по чл.126, или можем да си отразим проформата в 04/18 със знак минус, а реалната фактура с плюс.

За трябването - трябва, но и за моженето - може. Аз бих направила второто.  :smile1:
Указание към Приложение 10 :


Приложение № 10 (образец 2010) се попълва от лица, които ползват предвидените в глава четвърта от ЗДДФЛ данъчни облекчения за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и/или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.   
Когато конкретно данъчно облекчение е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение, това обстоятелство се отбелязва на предвиденото за целта място и не се попълва съответната част от приложението (Част І, Част ІІ, Част ІІІ, Част ІV, Част VІ или Част VІІ, в зависимост от вида на облекчението, което е ползвано в пълен размер при работодателя). В тези случаи се попълва само в Част VІІІ от приложението.
Следва да попълните Д6/13 със сумите за 2017 година по фондове, съответстващи на ниския процент. Нали знаете, че промяна на вида на осигуряването не може да става след 31.01.на текущата година ?
http://www.zarata.org/anglijski-humor-i-kak-dzhentalmenite-o/

1. Всяка прилика между вас и човека е чиста случайност!

2. Винаги ли сте толкова глупав, или днес е по-особен случай?

3. Какво мислите за човешката раса от позицията на аутсайдер?

4. Изпитвам непреодолимо желание да ви фрасна един в лицето, но пък защо да ви правя услугата да ви разкрасявам?

5. В крайна сметка у вас има поне едно положително нещо. И слава богу, то не е толкова страшно както лицето ви!

6. Умът не е всичко. А във вашия случай си е направо нищо!

7. Внимателно, не позволявайте на мозъка да влезе в главата ви!

8. Харесвате ми. Но пък хората казват, че имам отвратителен вкус.

9. Вашите родители никога ли не са ви молили да избягате от вкъщи?

10. ако изглеждах като вас, щях да дам родителите си под съд!

11. Не се притеснявайте. Много други хора също не умеят нищо!

12. Не се засягайте, но да не би да работите „разпространяване на невежество”?

13. Продължавайте да говорите, все някога ще успеете да кажете нещо умно!

14. Нима все още обичате природата като се има предвид какво ви е причинила?

15. Хора като вас не растат по дърветата, те се люлеят на тях.

16. Вашият ум работи на принципа на механиката и това не е добре за вас, защото често забравяте да застанете с гръб към вятъра.

17. Разумът ви е като желязна ключалка, която винаги се захлопва при опит да намери правилен отговор!

18. И вие сте част от природата, но очевидно не най-добрата й част.

19. Мислите? Това е нещо ново!

20. Е, в крайна сметка, когато най-сетне се свечери, може би ще изглеждате по-добре!

21. Вие сте живото доказателство, че човек може да живее и без мозък!

22. Толкова сте безличен, че когато завали дъжд, научавате за това последен.

23. Как се озовахте тук? Мислех, че вечер затварят зоопарка!

24. Какво търсите тук? Нима някой е забравил клетката отворена?

25. Не се опитвайте да откриете нещо в главата си, тя е празна!

26. Убеден съм, че не бихте искали да се чувствате така, както изглеждате!

27. Здравейте! Аз съм човек! А вие, какво сте?

28. Не мога да говоря с вас сега, защото не ви виждам и не вярвам да ме приближите достатъчно в следващите 10 години?

29. Не искам да ми обръщате другата си буза – уродлива е.

30. Не зная кой сте, но по-добре е да не ви е имало.

31. Не зная какво точно ви прави толкова глупав, но наистина работи!

32. Не мога да си спомня името ви и, много ви моля, не ми помагайте!

33. Възможно е да сте се родил глупав, но защо имате рецидив?

34. Зная, че не сте толкова глупав, колкото изглеждате. Това просто е невъзможно!

35. Питате ме как съм? Не толкова добре, колкото бих искал, но и не толкова зле, колкото на вас ви се иска.


Малко продължение на тема английски хумор. Най-много ми хареса 32...
аз съм направил и затова ми излиза тази сума. Сега трябва да я изтрия от т.18 ..,ако правилно ви разбирам

Да, на практика не сте я възстановили тази сума и лицето ще си я иска от НАП с подаване на ГДД.
Служебната бележка трябва да бъде без годишно преизчисление .
Както се казва - с финес направена цялата работа. Не да се смееш, а да се поучиш по принцип.
Само да добавя , че в този случай Д1 подават само осигурените за ОЗМ.
Как се прекратява и заличава ЕООД? Може ли да го направи собственикът или не е възможно без адвокат?


процедура

По-скоро въпросът звучи може ли да го направи счетоводителят - преценете сами . :smile1:
Значи, когато данъчната основа от дохода като свободна професия + данъчната основа от дохода от наем надвишат 7920 лв., разликата х 10% и се подава декл. по чл. 55 по ЕГН като получател на доходи от друга стопанска дейност и доходи от наем /ред 1, колона 4/ с обща сума.
Това много улеснява нещата, ако съм разбрала правилно и за ТЕЛК.

Да, правилно . :smile1:
Декларирането на доходи от свободна професия касаят по принцип физическите лица и именно те декларират и внасят авансов данък.
Подавате декларация чл.55 като получател на дохода по ЕГН и за двата вида доход - една декларация обща . Не знам да има точно определена поредност .
Следва да подадете Д1 корекция за съответния месец и правилната Д6/13 .
С Д6 сте декларирали осигуровките по ТД и ГД ? Няма как да е отхвърлен тогава ГД - нали няма да се равни Д6.
По ГД имате ли осигуровки ?