Указание НАП 24-04-163/31.01.2007

Моля, ако някой има въпросното Указание и има възможност да го копира в темата или прикачи . Не го намирам по никакъв начин - касае указания във връзка с възлагане на Ревизии .В интернет го намирам само като предлагане на CD  за закупуване.

Благодаря предварително и хубав почивен ден !
Само за истината в спора  :smile1::
В копирания от мене текст от ЗКПО става дума не за неиздаване на касова бележка, а за липсата и.

".......Липсата на фискална касова бележка от фискално устройство или на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, когато е налице задължение за издаването им, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели."

Иначе съм съгласна за предимството на съдържанието пред формата, за това, че разходът е наистина платен и прочие, но нали идеята е да видим как стоят законово нещата, а това е визирано в ЗКПО недвусмислено.И дори да се вземе едно такова решение да не се преобразува резултата с тази сума, за която липсва касов бон това решение следва да е взето информирано, че носи съответни последствия / евентуално /.В някои случаи може да става дума за 50 лв, в други за 1050 и не е без значение риска, който се поема.


Скрит текст :

Споделям мнението на Графиня Тити . :smile1:


Действително има доказателство, че фактурата е платена / неизключването на абоната / , но ако следваме буквата на закона липсата на касова бележка е основание за непризнаване на разхода за данъчни цели. Срещала съм в практиката случаи, когато липсващата касова бележка е заменена от копие на същата от контролната касова лента и фактурата е подписана и подпечатана от доставчика с текст "платена" и не е преобразуван финансовия резултат. От гледна точка на закона обаче липсата на КБ прави разхода данъчно непризнат. Друг е въпросът как процедират данъчните ......
Всъщност става така, че имам активен ПИК на СОЛ с неактивирани опции за подаване на обр.1 и 6 и ГДД чл.50.Ако имаше проблим с ПИК-а въобще нямаше да мога да влизам.....хм...... :hmmm:
Благодаря ти много за това инфо, n_alex76 !  :give_rose:
Със сигурност за някои точно това ще е причината. Имам обаче един СОЛ, който си отговаря на първото условие и няма активирано подаване нито на чл.50 нито на обр.1 и 6.

"За тези, които към 31. 12. 2014 г. имат издаден ПИК като физическо лице, след 01. 01. 2015 г. активен остава този ПИК. Другите кодове, издадени на физическото лице стават неактивни."
/ за тези би трябвало да няма проблем, но......./
Много ти благодаря за включването,  sabinaP !
Ще последвам и твоя опит и ще повторя всичко и, ако пак не стане ще потърся помощ на специалист. Аз мисля, че точно на твоя въпрос във форума на Микроинвест попаднах и там прочетох и последвах съвета от дискусията. За съжаление пак ми дава грешка, но ще направя още един опит - може нещо да не съм доизпипала.
Ако правилно съм разбрала копирам архива на флашка и после го прехвърлям в директорията, която е зададена в архиватора - тя ми е в D . След като е вече там възстановявам архива от опцията възстановяване на Архиватора / но не възстановяване от файл /.Дано стане.
Хубава вечер и още веднъж благодаря.
Бях много приятно изненадана да видя, че вече с ПИК може да се подава обр.1 и обр.6 !  :good:
Също така съм озадачена, че от няколко ПИК-а, които проверих на единия нямаше такава опция.Каква ли причина може да има на някои да отсъства тази възможност или е моментно състояние - не знам. Все пак е супер, че можем да ползваме вече и тази услуга !
Да използвам темата , за да не отварям друга. Опитвам се да прехвърля архив от един на друг компютър.Става дума за Делта ПРО . Архивът е копиран на флаш памет и го прехвърлям чрез стартиране на Архиватора и опцията възстановяване от файл.Стига до определен процент възстановяване и ми дава грешка .
Изписва ми: Alter Database is not permitted while a database is in the Restoring state.
Опитвам се сама да се справя, но за момента безуспешно. Дали някой не се е сблъсквал с точно такъв проблем и да може да даде идея ?

Само да добавя, че същата грешка дава, ако запиша архива в папката с архивираните данни от архиватора и вместо от възстановяване от файл ползвам само възстановяване.
Обр.1 за СОЛ ли е или за наето лице ?
Да разгледаме продажбата на автомобила във връзка с чл.26 ЗДДС.

Чл.26. (1) Данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.
...........
(5) Данъчната основа не включва:
.............
4. сумите, платени на доставчика за покриване на разходите, направени от името и за сметка на получателя, когато тези суми са посочени изрично в счетоводството на доставчика;

Очевидно тези суми за застраховката не са направени от името и за сметка на получателя и са извън хипотезата на ал.5 т.4.
В по-горе посочения линк става дума наистина за наем, но логиката е същата.

Скрит текст :

Съгласно чл.26 ал.5 т.4 ЗДДС сумите на застраховката не влизат в сумата на данъчната основа, ако са направени от името и за сметка на получателя на доставката и са елемент от данъчната основа, ако това не е изпълнено.Така мисля.
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/145297/255722

"........префактурирането на разходи за имуществени данъци, такси и застраховки не са елемент на данъчната основа на доставката и не следва да се облагат с ДДС (т.е. за префактурирането не следва да се издава фактура по смисъла на чл. 114 от ЗДДС, а първичен счетоводен документ, отговарящ на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси)."
".......плач по дейност, която е изконно адвокатска........"

Звучи доста "ретро" и с привкус на "античност" - сякаш тази дейност е от създаването на Българската държава , а не е нещо, което динамично се променя с времето като всяка друга дейност.Едни професии изчезват, други се появяват, трети се видоизменят  - времето налага своите правила и закони, а ние искаме всичко да сведем до "изконно" и "вечно зададено" .
Нещата вървят към абсурдното положение една декларация на физическо лице да не бъде подадена, ако данъкът не е изчислен от счетоводител, а декларацията не е написана от юрист/адвокат.

т.е ДОРИ и да не са платени ПАК трябва да впиша в справката(????не съм сигурен смятам че само когато са излатени май тогава се вписваше???)

Сигурността би била налице, ако само се прочете чл.73 ЗДДФЛ. :smile1:

Скрит текст :
В справката по  чл.73 се включват сумите, които са гласувани за разпределение на дивидента при вземане на Решение за това. Включването им няма общо с факта на изплащане на дивидента. В този случай, ако решението за разпределение на дивидент е взето през 2014 независимо от изплащането/прихващането следва да ги отразите и в справката по чл.73.
Здравейте всички. Ще си позволя да ползвам темата, тъй като става дума пак за дарение.
Към края на годината засякохме, че фирмата ни ще е на около 35000лв печалба. Направихме дарение за 3400лв (спазвахме правилото за 10% от печалбата). Дарението е осчетоводено като разход и съответно печалбата става 31 600лв. Сега попълвам декларацията по чл.92 и се получава, че дарението ни е повече от признатото. Правилно ли е да е така? Справката за дарения винаги ли се попълва или само когато си знаем че дарението е по-голямо от данъчно признатото? :hmmm:

Всъщност точно това е следвало да предвидите - дарението е счетоводен разход и е следвало да намалите прогнозираната печалба с него и тогава да определите размера му теоретично.Разбирам, че предварително сте искали да го направите в размер 10 на сто от печалбата.
Здравейте!Как трябва да се тълкува,че ФЛ получило заем над 10000 лв трябва да го декларира в ГДД?Ако лицето е СОЛ и не подава такава декларация,трябва ли само заради заема,да подава?И аз как да разбера,СОЛа,ако не ми каже-има ли или няма такива заеми?

Точно така - трябва само заради декларирането на заема да подаде ГДД и разбира се, "доброволно " да си признае , че има такъв.
Просто трябва да обясняваме още нещо........извън счетоводството на фирмата, ама това би трябвало адвокатите май да го правят.......
Delphine, прати некой лев за консултацията, та да събирам за глоби : )  :wink1:

Прати сметка или ме упълномощи нотариално да ти платя глобата. :lol:
Абе, няма ли вариант докато го приемат това нещо да изкараме някой курс....за юристи дето са и адвокати.

Благодаря !
И коригиращата без преди това да е подадена редовна е приета ли ?
Пак ще попитам по друг начин.
Мога ли да занеса упълномощаване без нотариална заверка и без искане за данъчно-осигурителна информация и това ще е ли достатъчно да си подавам обр.6/13 на лицето ?
Иначе си имам ПИК за други данни и цели.
Плюсвам те, create , въпреки , че даваш консултации без да си адвокат !

И даже за още една ще те помоля - това упълномощаване по ЕГН дали може да е без искане за данъчно-осигурителна информация имайки предвид това, че лицето има ПИК и може да си гледа там, каквото му трябва ? Идеята ми е да мина без нотариално заверено пълномощно.
/ да питам, че е по-лесно вместо да чета.... /