Фри? Това фактури ли е? Леле, какво направихте с това спестено време :)))

Ами станало е  фри...
Ако сте сигурни, че фактурата не е платена по банка или с карта ще си получите касовите бележки от Еконт - дават ги наведнъж с един опис. Просто си ги изискайте. Бих казала, че Еконт работят много точно.
 
Лицето ще изиска днес старата си длъжностна характеристика, за да е сигурен какво точно пише. Реално, за мен, тази смяна на длъжност е направена само и само да бъде освободен по чл. 71, а не по взаимно съгласие.

Някак погледнах на въпроса от гледна точка на "борса" и ми се стори странно питането. Имало ли е вариант за взаимно съгласие ?
 Лицето ще изиска днес старата си длъжностна характеристика, за да е сигурен какво точно пише. Реално, за мен, тази смяна на длъжност е направена само и само да бъде освободен по чл. 71, а не по взаимно съгласие.

Всъщност каква е "задачата" ? Вие питате в качеството си на ... ?
Да за декл. 1 също, важното е да не е ощетено лицето и да получава по-малка пенсия. ошото е, че, за да се прехвърлят в НОИ фондовете ;ицето трябва да има 5 години до пенсия,така пишеше на сайта им.
https://nap.bg/page?id=528

Всъщност това не е така. Точният текст е :
" •Осигурените в универсален пенсионен фонд лица могат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст."
Колеги, прехвърляте ли осиг. вноски по ф. ДЗПО към ДОО, целата е да не се ощетяват пенсиите? Може ли да се прехвърлят и за минал период или след подаване на заявление от следващ месец?

Всъщност като се подаде Заявлението цялата натрупана сума от единия фонд преминава изцяло към другия. Изразът " за минал период " някак няма смисъл.
Причината да го напиша беше ей това тука :

 въпроса е дали само персонално узържаните от получателя на доход или целия осигурителен разход на платеца?

 :smile1:
Вижте чл.52 ЗДДФЛ - там си е точно казано.
Търсенето дайте по признак "всички" , а не само актуални.
С ПИК или електронен подпис от меню "Актуално състояние на трудовите договори " .
Не знам правилния отговор в този случай - само по логика някаква преценявам в момента и чакам ТРЗ актуализацията. Важното е обаче лицето да не дублира нещата - ако сумата е включена в нашата бележка да не приспада още веднъж и обратно - ако не е включена - да си я приспадне.
Мисля, че всичко е правилно.  :good:

Само нещо странично за неразпределяемите разходи - ти може и на друг принцип да си ги разпределиш, но данъчно признати ще са ти точно в тази пропорция и ако разпределението ти е друго ще преобразуваш с разликата.
Тези лични осигурителни вноски ще си ги приспадне с ГДД , но не и в нашата Справка. Аз така го разбирам.
Хиксче,
не знам дали съм права , но тези здравни за неплатения отпуск не са удържани от работника . Нещо подобно на личните осигуровки на СОЛ. Да, той си е възстановил парите за тях / като едно безработно лице / , защото са си за негова сметка. Предполагам, че е неплатен отпуск без стаж от работника, защото при такъв от работодателя той ги дължи. Струва ми се, че не следва да се включват.
И аз имам такива 2 лица, но чакам актуализацията на ТРЗ и да видя какво ще даде там програмата.
логично е да се подават всички осигуровки.

Всички, но в смисъл "всички, удържани от лицето" . :smile1:
Хм, чета в одит инфо включването на инфо71 по въпроса за чл.73/6 / вероятно е валидно и за 73/1 / и този негов пост там  " Как си я представяте разпечатката? Аз лично не мога. По-нататък ще ми дадат макет в ексел, за да се експортне в Ексел. " май идва да каже, че принтиране няма за сега, а докога ли ???
Както се казва - изясних си я работата - няма да стане.
Попълних и подадох в НАП една справка по чл.73/1 със запис на едно лице. Нямам още отговор за това дали е приета или не. Това, което ме озадачи е, че никъде не видях опция за разпечатване на справката, а файлът е специфичен и при опит за отваряне е изпълнен с разни символи и между тях някак виждам какво съм записала.
Някой опитал ли е да подаде, а и да разпечата подаденото ? Да е видял при това да има възможност да се формира Справка за разпечатване ?