Трябва да се приспадне. Работя по трудов договор и ми се приспада пенсията от осигурителния доход за здравно осигуряване.

Може би с пенсията надвишавате максималния осигурителен доход ? Иначе не намирам основание.
Хиксче, това дружество не предоставя, а получава .

Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

А мястото на изпълнение съгласно чл.21 е България. Трябва да се регистрира по ЗДДС.
Да. Всичко това при положение , че ЕООД е фирма с дейност.
... затова не знам дали ще ме пусне в декларацията да посоча 1 000 лв. тримесечен авансов данък печалба.

Ще те пусне и 1 лв. да посочиш, давай смело.
Според мен на 12,защото е упражняван труд цялата година

Точно така. :good:
Промоция. Опашка. Един мъж изведнъж започва да масажира раменете на стоящият пред него. Той подскача:
- Какво си мислите, че правите?
- О, извинете! Беше машинално - аз съм масажист по
 професия и...
- Е и какво от това!? Аз съм данъчен инспектор, но не бъркам в джоба на този пред мен...
........................ ........................ ........................ ..............
Старшина пита новобранец:
- Какъв си бил в цивилния живот?
- Данъчен инспектор.
- Добре, значи ти ще будиш ротата сутрин.
- Защо?
- Вече си свикнал всички да те мразят.
........................ ........................ ........................ ............
Данъчните служби напомнят: щастието не е в парите все пак.

"Не знам как да тълкувам чл,126 - тази санкция, "25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв."
25% върху нула лева, ми изглежда"

2000-0 =2000 ЛВ. е в по-малко определения данък
25% е от 2000 .


Смятам, че така вече нещата са ОК.  :smile1:
"...т.е. е  ДЗЛ (макар и без ДДС регистрация? "
- да
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
.......................
(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Ако Вие сте ФЛ, което е и данъчно задължено и предоставяте услуги с място на изпълнение територията на друга държава - членка от ЕС се регистрирате по чл.97А. В случая вижте чл.21 относно правилното определяне на мястото на изпълнение.
Вижте мненията по-горе и линка към другата дискусия и сама преценете. :smile1:
Здравейте,
само да Ви обърна внимание, че акцентирате на това дали е регистрирано или не лицето по ЗДДС, а всъщност е важно дали е данъчно задължено съгласно  чл.3 ЗДДС.

Разяснение НАП № 3-2564 от 30.05.2008 год.

Относно: Данъчно Облагане и Социални и Здравноосигурителни Вноски на Пенсионери, Получаващи Доходи по Извънтрудови Правоотношения


Скрит текст :
Без анализ не бих равнявала нищо.
От системата на НАП "Въпроси и отговори" един отговор по подобен въпрос.

И на мене ми прилича на рекламен разход, а не на представителен.
Примерът с фактурите на Технополис и подобни не беше много удачен доколкото там имах предвид ваучери, които се закупуват. При вас обаче тези ваучери не се продават, а се предоставят и дават съответни права на клиента. При издаване на фактурата следва при всяко положение да се опише за какво е - в случая нощувка. Плащането обаче ще стане с ваучер - т.е. няма да бъде заплатена от клиента, а сумата ще бъде поета от вашата фирма . И този вероятно разход / поемане плащането на нощувката / смятате, че е представителен ?
Предполагам това е фактическата ситуация ?
При всяко положение става дума за приход на вашата фирма, а не за разход. За представителен пък въобще.  :smile1:
Сумата по този ваучер трябва ли да се класифицира като представителен разход. Не знам защо това ми се "върти" в главата.

Не непременно, мисля. Би ли описал конкретна ситуация с "участието" на ваучера ?
Ваучерите нямат стойност написана върху тях. Дават право на нощувка за двама в един от хотелите ни.

Все пак обаче имат стойност и тя е тази на нощувката при ползването на ваучера. При издаването на фактура следва да се впише ползваната услуга и на отделен ред да се приспадне стойността на ваучера като авансово плащане. Така наистина фактурата като крайна сума ще е нулева, но ще съдържа предмета на доставката и стойността му.
Наблюдавам тази практика в доста фактури напоследък от Технополис и други подобни, където се предлагат подаръчни ваучери.
Да, Хиксче, съгласна съм с "подозрението" ти.
Просто постнах една вероятна причина за отказа. Иначе  той със сигурност си е и мотивиран .