Опитайте с опцията премахни и премахнете частта от декларацията.
СОЛ упражнява дейност като такъв 12 месеца - делите на 12.
Никой ли няма финансиране за ДА? Дали мога да сложа по-голям процент амортизация?

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,20106.0.html
В тази тема n_alex76 е постнала един мнохо хубав материал за финансирането за ДМА. Прочетете го - ще Ви помогне. Там буквално е записано :
"В Данъчния амортизационен план (ДАП) съгласно ЗКПО тракторът следва да се заведе по покупната му стойност (100 000 лв.), намалена с финансирането (30 000 лв.), или за 70 000 лв. Активът следва да се амортизира в съответствие с възприетата амортизационна норма за данъчни цели."

За  целите на ДАП и финансирането ще се съобразите с нормите на ЗКПО.
1.трябва ли да се отразява чисто счетоводно тази печалба?
Не
2. как се начислява данъка (в общия случай е 123/452), когато е на загуба?
По същия начин - 123/452

Ако е земя това е статията, защото на земята не се  начисляват амортизации и сумата се приема веднага за приход.В случая дареното ДМА е оборудване затова е казуса

Искате друг отговор може би, но дали е земя или оборудване не виждам да има разлика. :smile1:
Все пак питате за дарение, а не за финансиране по програма за закупуване на ДМА, където е това, което търсите.
За да очакваме коректност трябва да предлагаме и ние такава. :smile1:
След време нечекналите това обстоятелство ще споделят има ли някакви проблеми от страна на НАП впоследствие.  :smile1:
Моята логика е, че когато сумата е дадена като разчет и се възстановява от съдружника вече не говорим за разходи, защото такива няма. И съответно тези суми не попадат в разходите за лично ползване.

Да, няма разходи за лично ползване в този случай, но ... ще се повторя отново със същия цитат от по-горния пост :
"" Работодателят/възложителят трябва да избере дали:
• ще се самонатовари с данък за личното ползване на негови активи респ. персонал или
• ще остави нещата, както бяха досега:
-        непаричният доход под формата на лично ползване на активи, респ. персонал да се облага като доход на физическото лице по реда на ЗДДФЛ или
-        лицето да заплаща по пазарни цени ползването на съответните активи, респ. персонал." "
Да, ако това е сума за неплатени заплата по ДУК и осигуровки по ДУК за сметка на работодател .
 ...а как отнасям неплатените разходи за дук в опр и баланс

В ОПР са си разход, в баланс - гледате салдата по съответните сметки и съответно ги отнасяте в задължения за възнаграждения и осигуровки .
В ОПР попълвам -571.30 / което ми е 10 % от неплатените осиг. и заплати ДУК / във графа извънредни разходи ли  или в други разходи.

Прочетете първо СС 12 за данъци върху печалбата - вижте т.6.3.
В баланса нанасям активите 571.30 в графа отсрочени данъци и в пасивите нанасям  текуща печалба данъчната.

Данъчната печалба фигурира само в ГДД. В баланса е само счетоводната печалба.
За 2016 бих подала формуляр 1010.
Безвъзмездно отпускане на средства ? Това съгласно ЗКПО се счита за отклонение от данъчното облагане / чл.16 ал.2 т.2/ , но щом така са го решили....да си се отклоняват :smile1:
Нямате приходи, а разходи ? Банка ? Осигуряващ се собственик ?
 Здравейте, искам да попипитам - как според вас да поспъпя? Фирма открита 2016 предоставя сума на  фирма "Х",

Заем ли ?
" През тази година фирмата е на печалба 729.51. В опр попълвам данък печалба 72.95."

"Данъчната печалба ми става 1227.86лв. И на нея трябва да начисля 10% данък ."

"Сумата от  5731лв. начислени осигуровки и заплати на дук слагам я в ОПР в други данъци алтернативни на корпоративния -571.30 "

Задайте си отново и ясно въпроса. Защо имате два данъка печалба ? Какво общо имат тези данъци с данъци, алтернативни на корпоративния?
Здравейте ,
напълно споделям евентуалните ползи от възможността разходи за лични нужди да се отнасят на разчет, но видно и от предходната тема не намирам потвърждение на законосъобразността на това действие. Даже би било много полезно, ако одиторката Ви се е аргументирала по някакъв начин и споделите това .
Потърсих доста из разни публикации по въпроса и ще постна тука някои гледни точки
https://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/90/article/1913
от линка :
" Работодателят/възложителят трябва да избере дали:
• ще се самонатовари с данък за личното ползване на негови активи респ. персонал или
• ще остави нещата, както бяха досега:
-        непаричният доход под формата на лично ползване на активи, респ. персонал да се облага като доход на физическото лице по реда на ЗДДФЛ или
-        лицето да заплаща по пазарни цени ползването на съответните активи, респ. персонал."


https://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/89/article/1851

от линка:
"Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение."

Въпросът остава отворен. :smile1:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19370.msg117106.html#msg117106

Да видим дали нещо ще се добави по темата, за да има единомислие / малко ме съмнява обаче / .
".... отпуската, която и дължим е за 2016 и 2017г, като за 2016 може да използва цялата, а за 2017 пропорционално към момента? Така ли е?"

И за 2017 може да ползва в пълен размер, за което и работодателят трябва да е съгласен и да е дал разрешение. В противен случай ползва за 2017 в момента, колкото  и е разрешено.