Подайте корекция на обр.1 за декември - не е следвало да внасяте тогава осигуровки.В обр.6 посочете верните суми за 2012 , а именно декември не трябва да участва със суми за осигурителни вноски. Внесените за декември осигуровки ще ви се явят надвнесени и тогава бихте могли да внесете по-малко от следващи дължими суми.
Така е, ето как от дума на дума изяснихме ситуацията............ :laugh:
Бащата доказва, че е баща с акта за раждане и си взема отпуска от работодателя.
Иван_19, нали този баща трябва да ползва тези 15 дни за собственото си дете , как работодателят ще му разреши отпуска, ако това не е така.....

Акт за раждане, както и Елена е отбелязала , ще свърши работа.
Припознаването трябва да е станало преди изписване на детето в този случай. Иначе може да се припознае и на по-късен етап.
При изясняване на въпроса по повод запор върху трудово възнаграждение ЧСИ ни обясни, че става дума само за пенсия, чийто размер е над МРЗ.
Чл.70 ал.3 т.5 ЗДДС ви дава право да ползвате данъчен кредит на тези рекламни материали , ако те са с незначителна стойност. Разходите за тези тениски съгласно Допълнителните разпоредби пар.1 от ЗКПО са :

Скрит текст :

Не следва да плащате данък върху тези разходи.
Не е необходимо да ги включвате в дневниците по ЗДДС още повече, че вече не можете да ползвате и данъчен кредит за тях. Ако въобще ги осчетоводите  трябва да спазите разпоредбите на чл.75 ЗКПО за коригиране на счетоводни грешки.
Стоката би трябвало да е заведена с включено ДДС . При ползването на ДКт за нея - Дт 4531 / Кт 709 - други приходи. След това вижте чл.47 ЗКПО :

Скрит текст :


Тъй като ще сте отчели приходи от ползване на ДКт няма да увеличавате финансовия резултат в ГДД 2013.
Да, за определяне на данъчната основа приспадате размера на всички дължими за 2012 осигурителни вноски.
Да - така е, администратор в случая е юридическото лице , а не наетото на длъжност ТРЗ.
Най-вероятно свободен текст, едва ли има още практика по въпроса.

може да е от помощ :

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5777.msg31198.html#msg31198
ДМА - отговаря на определението за такъв актив съгласно СС16 т.2, ако и сумата, на която е закупено съгласно счетоводната ви политика е над приетия от вас праг за ДМА.
На каква стойност ?
Може би плащате за ползването на това парко място за определен период от време ? Услуга - 602 ?
на това ли му се казваше да го направи човек на луда калинка............ :laugh:

сори за спама, малко да излезем от канона..........
Като например да му залича всичко подавано......... :laugh: :laugh: :laugh:
Да, така си и мислех, че няма как - вечно свързани !  :laugh:
Разбира се, че няма как някой да те задължи да подаваш каквото и да било , но просто като факт - процедурата е едностранна, с отчитане желанието само на клиента.
Благодаря и хубав ден !
Не виждам да има предвидена процедура за отказ от упълномощаване от страна на собственика на ел.подпис - такъв като че ли е предвиден само за упълномощителя или греша ? Ако е така - много нелепо - и да искаш да не си вече упълномощен от някого - няма процедура, ако той не пожелае ....???