Допусках и такова становище да има / не бях срещала горното писмо на НАП / . В крайна сметка е важно да си вземете парите по най-безпроблемния начин. :smile1:
Мерси мнооого !
А трябва ли да публикуваме решенията в търговския регистър или само, когато обявяваме отчета?

Не, тези Решения не се публикуват в ТР.
Здравейте, моля за съвет. Фирма има наличност по счетов.данни в касата над 275 000 лв, които не са реални. Искаме да изплатим дивиденти на съдружниците, за да намалим касата. Ограничението е до 15 000 лв, но това на ден ли е? Можем ли в период от 5 последователни дни да изписваме по 15 000 лв. ?

"Вземете" няколко Решения на ОС за разпределение на дивидент всяко на стойност под 15 000 и можете да платите в брой сумата по всяко от Решенията.
В цитирания член не е указано, че приспадането е "последователно" в двата поредни данъчни периода. Разбира се, допускам, че има и друго тълкуване, но аз така мисля .
Според мене процедурата Ви не е приключила и можете да си приспаднете ДДС-то от първия месец.

ЗДДС

Скрит текст :

 Ще направя протокол и ще взема следната статия 20/501  с  някаква сума да речем 400 лв без да му се начисляват амортиз. Прагът ни е 700 лв Правилно ли е ?

taneva66 ,

нямате ли документ , както и да бъде наречен той с реквизитите по чл.7 от ЗСчетоводство ?
В случая вероятно става дума за промяна на работното място на наети лица ?
Тази промяна би могла да се уреди с допълнително споразумение и при спазване изискванията на КТ за организацията на самата работа съгласно КТ.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=57510
здравейте имам следното питане
относно граждански договори
при каква сума на договора се внася  само здравна осигуровка


http://balans.bg/5015-zdravni-osigurovki-pri-grajdanski-dogovor/
http://www.nssi.bg/benefits/insurance/1913-singlel


от линка:

" . Срок, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си:

Срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, е до края на януари на съответната календарна година. В течение на годината видът на осигуряването не може да се променя, дори и в случаите, в които самоосигуряващите се прекъсват и възобновяват дейността си или започват нова трудова дейност като самоосигуряващи се (чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ)."
Подкрепям мнението на create и alfa !  :good:
 Видът на осигуряването не може да бъде сменен в този конкретен случай след като има вече избран такъв и непроменен до 31.01.2015 г..
Здравейте!
Искам да попитам колко е минималния осигурителен доход на управител на ООД счетоводна къща?


Ако е на трудов договор или ДУК - МОД 902 / вижте ред 69 от линка по-долу / , а ако е СОЛ - минимум  420 / може като СОЛ да има по-висок минимум, но не давате достатъчно информация / .

http://www.kik-info.com/spravochnik/mod-2015.php
Само бих добавила и едно ОКД5 за прекратяване на дейността на стария собственик в качеството му на СОЛ. Бих казала, че обр.1 е следствие на подадената декларация, че лицето прекратява дейност и вече не е СОЛ от определена дата .
"На основание чл.63 ал.4 от КТ страните по този договор удостоверяват,че работникът постъпи на работа на ............2015 г. в.......часа
Работодател:.......................                          Работник:.................. "
Какво значи подплатили добре?

"На основание чл.63 ал.4 от КТ страните по този договор удостоверяват,че работникът постъпи на работа на ............2015 г. в.......часа
                 Работодател:.......................                               Работник:.................. "
Уведомлението към НАП е регистрирано в 11.50 ч

Съобразете това и документирайте, че е започнало работа след часа на регистрация на ТД.  :smile1:
Според мен щом детето посещава детска градина имате право на половин майчинство.

И аз мисля така освен, ако не е изпълнено условието на ал.3 чл.54 КСО :
/ става дума за право на майката , а не на бабата /
 
Скрит текст :
Нали е на 4 часа.Защо да не може Вече не знам какво да мисля

Може, защо да не може - важното е да се яви на работа след времето / час и минута / на регистрация на уведомлението към НАП , ако датата на сключване и регистриране на ТД е една и съща.
Така поставен въпросът говори за безвъзмездно ползване на реквизит , собственост на една фирма от друга. Вижте дали няма да попаднете в хипотезата на чл.16 ЗКПО и това Ваше действие дали не води до отклонение от данъчното облагане.

Скрит текст :