Здравейте,фирма,която от 6г не работи иска да се дерегистрира по Ддс.Има наличност стоки за 2400 лв.Трябва ли да си самоначисли Ддс с последната справка декл или не?

Вижте чл.111 ал.1 ЗДДС. Ако отговаряте на изискванията му - трябва.
фирмата ни е регистрирана по ЗДДС и извършва услуга като подизпълнител на друга българска регистрирана по ЗДДС фирма. Мястото на изпълнение на услугата е в друга държава членка.

Мисля, че мястото на изпълнение за Вас е в страната и следва да начислите ДДС. За другата фирма, която е основният изпълнител мястото на изпълнение е другата държава-членка.
Закон за ТР и ЮЛНЦ
Нарушения и глоби
Скрит текст :
Да не би да не те разбирам правилно ?
Имате разходи за лихви към физическо лице ?
/ понеже цитираш текст за приходи.../

ЗКПО
Чл. 42. (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

Неизплатените лихви, които са ваши разходи, но биха били доход на ФЛ съгласно чл.42 са данъчно непризнати. В самата данъчна декларация в справката за преобразуване виж т.5 от увеличенията :

" Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях (чл. 42, ал. 1, 5  и 8)"

За слабата капитализация : проиграй формулата, разгледай какво влиза и какво не там. Както по-горе писах данъчно непризнатите разходи за лихви не участват в изчисленията за слаба капитализация.
 :blush: Извинявайте, а защо не може? Нали заявителят си е управител на фирмата, и подписът си е лично негов? И тогава всъщност се получава, че за фирма без дейност няма как да се подаде декларация за неактивност, освен чрез адвокат? ...

Е, не така. Питането беше дали може с електронен подпис, а впоследствие попитах след поста на Олина / по-долу / дали все пак някой не е подал с ел.подпис на собственика. :smile1:
aztam ,

имаш счетоводен разход за лихви 100 лв.. Данъчно признатият ще е 80 лв.. Преобразуваш със сумата от 20 лв., представляваща счетоводен разход , който е доход на физическо лице. След като бъдат платени и тези 20 лв. ще преобразуваш отново в намаление през съответната година, когато това се случи.
За слабата капитализация - във формулата за изчисление не вземат участие лихвите, непризнати за данъчни цели съгласно чл.43 ал.3 т.3 от ЗКПО .
Дружеството има само двама служителя, като единия е едноличния собственик, който полага личен труд, а другия е на трудов договор и за двамата не подавам Д6 с код5, а смо Д6 с код8, или се бъркам?

Правилно е . :smile1:
Много си прав за неделния следобед - някак в противовес с безграничния оптимизъм на петъчния следобед и на съботния ден.
При положение, че т.4 не се прилага при случаи на корекция на данъчен кредит не би следвало да ни касае т.5.
Вижте чл.26 т.4 ЗКПО - мисля, че не следва да правите преобразуване на резултата. Осчетоводете през разходна сметка и тогава приложете чл.26 ал.4..
Не се удържа, ако лицето не е надхвърлило сумата на данъчното облекчение от 7920 за година. Ако все пак е направена удръжка то възстановяването става с подаване на ГДД. :smile1:
От Указанията към Т1 :
" Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни."

Още ли си несигурна ?
В самата СИС има място да се отбележи от самото лице дали е пенсионер и дали има инвалидност.
Какво значение за ГДД чл.50 има този факт ?
Питам се дали някой е правил равносметка какъв административен и бюрократичен товар тежи на всяка една фирма ? Дали тя може финансово да го понесе ? Дали чрез разни облекчения не натоварват още повече фирмите ? Всъщност тези облекчения за кого са ? До вчера се регистрирахме в КЗЛД, а тепърва предстои да сме вече нерегистрирани и да добавим нови функции и ангажименти по този повод . Да си припомним и ДАНС и цялата суматоха, наподобяваща сегашната , относно това какво и как да го направим .
Регистрации тук и там, директиви една след друга , невъобразим хаос.
Чета ви внимателно, но да си призная честно само информативно. Ние си задаваме повече въпроси, отколкото законотворците . Още нищо не е ясно като практика. Омръзна ми да губя ценно време за половинчати неща. В крайна сметка наистина има адвокати и тази материя си им приляга толкова добре.
Вероятно това е една ниша, която би могла да води до увеличаване на възнаграждението на пожелалите да се занимават и с това. Стана обаче твърде много...
без дейност НСИ - 31.03.2018 за ЕООД/ООД
                                   30.04.2018 за ЕТ


без дейност в ТР - 31.03.2018

"2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година"
Срокът е обявен в Закона за счетоводството. Вижте чл.38.
Мерси, знам го само това че е предоставен на физ. лице ме притеснява. Значи да го третирам като междуфирмените заеми.

По принцип чл.37 разглежда отписването на вземания независимо от това какъв е характерът им. Без значение е дали заемът е свързан с физическо или юридическо лице.
Болничният ще бъде издаден с начална дата датата на постъпване в болницата. В подобен случай си правя ведомостта като отразявам болничните за да не правя след това корекции. Ако обаче питането Ви е само за чия сметка са здравните - за сметка на работодателя. И в неплатен по принцип го водим в случая неправомерно, защото както и ХХХХХ писа няма молба за неплатен отпуск.
Чл.37 ал.1 т.1 ЗКПО си е направо категоричен по въпроса . Вижте го.