от линка в предния ми пост :
" Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването..."

Това е и нищо друго извън тази законова постановка не е вярно. :smile1:

..............Това така ли е или не ?

http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
НОИ са се постарали да дадат подробни обяснения и разяснения по всички въпроси, касаещи паричните обезщетения. Конкретно по въпроса вижте т.6 от страницата в линка.
Това, което са Ви казали вероятно не се отнася за изчисление на обезщетението, а за наличието на осигурителен стаж, който Ви дава право на обезщетение.
 Наредбата за отпускане на парични обещетения при безработица
чл.10 ал . (2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

Ако приемем , че датата на отпускане е 13.08.2015 г. вече за Вас е минал срокът от 3 години . За получаване на по-висок размер на обезщетението не следва да сте Вие инициатор на прекратяването на ТД.
Мястото на изпълнение е извън територията на страната и съгласно чл.86 ал.3 ЗДДС не начислявате ДДС. Вписвате обаче като текст освен основанието и "Обратно начисляване" , което ще е грижа вече за Вашия контрагент. :smile1:
Е, не така...Става въпрос eвентуално за определяне на по-широк времеви диапазон за първоначално явяване на работа, а не за изпълнение "тука има - тука нема" .
http://www.balans.bg/1742-ugovarjane-na-srok-za-postypvane-na-rabota/

"От тези разпоредби следва, че когато страните сключват трудов договор за сезонна работа, те трябва да уговорят и срока, в който работникът или служителят ще започне работа. Ако те не уговорят изрично това, тогава влиза в действие законният срок от 7 дни."

Е, Хрили, не е невъзможно това с уговарянето на срока... :smile1:
Имам ли право на обезщетение и дали може да е максималното?

Да, имате право на борса. След като не напускате по собствено желание и не Ви уволняват дисциплинарно ще имате максимално високо / съобразно осиг. Ви доход / обезщетение на борсата.
Само да се оправдая, че горе под "законово твърдо установен срок" съм имал предвид такъв, без обтекаемото "...освен ако страните са уговорили друг срок" :)

А, много добре си го казал даже. Този уговорен срок може да е уговорен по много начини. Примерно "да постъпи до...някаква крайна дата" или в интервала от...до..., което не е невъзможно. :smile1:
НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)

Скрит текст :
Малко "документална" подкрепа на отговора на Хрили - много ясно и образно поднесен, бих казала.  :good:
Иначе чисто технически няма проблем да се подаде заличаване и извън този срок. Системата няма как да хване едно такова прегрешение. А и за него не съм срещнала да има глоба.

Имах случай на сключен и регистриран договор с работник, който не се яви. Все казваше на работодателя, че ще дойде след седмица , след две седмици и понеже нямаше кадри с неговата специалност го чакаха. Накрая го заличихме все пак след едно доста дълго чакане......още сме живи и ненаказани. :smile1:

Добре е обаче да се знае как стоят законово нещата.
Отговорът на тези въпроси направо не си е лесна работа особено по "моделната" напоследък акция по отношение на Еконт. По-добре попитайте Гугъл и прочетете разни мнения, разни варианти и тогава вземете решение. В тази ситуация с Еконт един с един не си приличат "подходите" .
Програмист отваря хладилника, вади пакетче масло и чете - "Масло 72%". Връща го веднага и казва:- Скоро ще е готово!
Как трябва да се коригира ? Мисля ,че едва ли НАП ще върнат парите...

Защо да коригирате ? Платени ли са задълженията на ФЛ ? Дайте сумата на разчет със собственика и да си я "възстанови" на каса. Нали същото правим и с личните осигуровки на СОЛ - плащаме лични задължения от фирмена сметка. Няма какво да коригирате и поправяте.
 Като стандартен ли се попълва

Да, но следва да чекнете, че лицето има 12 месеца осиг. стаж , а не 6 като при обикновения болничен.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22083.msg131567.html#msg131567

Няма да стане дублиране - ако така сте решили няма пречка да го направите.
Трябва ли да подавам нови заявления за упълномощаване и в НОИ?

Не, не е необходимо - продължавате си работата с преиздадения подпис. :good:
......чл.21 се използва за услуги в ЕС.

Да, използва се за услуги в ЕС със сигурност, но не само...
Не е точно по темата и питането, но се замислих ...И без това е толкова много бумащината / изобщо / - по какви причини сте преценили, че този регистър / Деловодство / е толкова важен за целите на ЗЗЛД , че да се главоболите и с него ? :(
Обясниха ми, че през периода на заместване на моята длъжност ... ще се пази за мен, но не ми цитираха на кое основание ще се пази.


Разгледайте тези два линка - в тях ще видите законова възможност да съвместявате длъжности без да има необходимост да Ви се " пази " старата, каквото и да означава това. :smile1:


https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22037.0.html

http://www.clubtrznormativi.bg/trudovi-pravootnosheniya-11/savmestyavane-na-dlajnosti-1195.html