Виж примера по-горе със стоките - в твоя случай вместо 304 ползваш 602 - останалото е същото.  :smile1:
Явно въпросът е дали, ако все още този съдружник не е вписан в ТР, но вече упражнява дейност следва да подаде ОКД5 . В такъв смисъл  е и отговорът, че ОКД5 се подава при започване на дейност /в 7 дневен срок/, а вписването си е отделна процедура, която вече е и задвижена.
Т.е да разбирам ли че мога сега да подам декларасията дори и да не е вписана лицето в  агегцията по вписване

Да.
Доколкото разбрах -ВСИЧКИ  трябва-да се самоосигуряват на 510
Да редактирам така :
ВСИЧКИ  СОЛ трябва-да се самоосигуряват на 510 минимум .

СС19
............
3.3.3. Предприятието следва да оцени очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски като допълнителна сума (задължение и разход), която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния финансов отчет.
Декларацията за неактивност е толкова лесна и проста, че се чудя защо му е бил необходим адвокат

Само за да не се чудите - не на всеки му се разхожда и чака, а понякога адвокатите са ни и в къщи / под ръка, както се казва / . Не е без значение спестеното време.
И само да допълня, че в поста си имах предвид, че е подадена чрез адвокат, а не попълнена.Написала съм "подадена чрез адвокат", а не попълнена от адвокат.
"Всеки грамотен човек може да си я попълни сам" .


Днес един клиент/на който фирмата е без дейност от години/ ходи до Агенцията по вписванията, и там е попълнил Г2, и една собственоръчно попълнена декларация, че фирмата не е осъществявала дейност през 2017г. Каза, че е минал много бързо и нямало никакви проблеми. Не е плащал такса /то е ясно/. :good:

Благодаря за споделеното  :good: - така и предполагах, че няма да е нещо особено. Един познат пък подаде Декларацията за неактивност на НСИ чрез адвокат - също ОК.
Аз приех наследственото ЕТ.
Починалото ЕТ има оборот около 60 000 лв.
Лицето/АЗ/не съм регистриран по ДДС и  нямам този оборот от 50 000 лв годишно.

Нямате до наследяването на ЕТ-то, но като го наследявате с тези 60 000 ?
Вече четвърти ден  няма обратен отговор? В процес на обработка.

Не очаквам преди 8 число нещо да се случи. :smile1:
Предполагам, че подаването на тази декларация ще се подчинява на същите правила като подаването на ГФО. Просто вместо ГФО подаваме Декларация.
Струва ми се, че няма никой да публикува някаква специална декларация за ТР на фирмите без дейност. Даже Декларацията за неактивност , която подаваме в НСИ би свършила чудесна работа.
Аз не мога да Ви отговоря, а телефон вижте в интернет страницата на НОИ. Преди това обаче огледайте записа си - вижте как сте изписали номера на болничния, дали Е - серията е с латинско Е - огледайте за такива детайли и тогава питайте.
Според мене в СД по ЗДДС като фактури без право на данъчен кредит, а в счетоводството като разчет със собственика.
Но мисля,че все пак трябва да водя аналитичност за отпуснатия овърдрафт.В коя счетоводна сметка да запиша овърдрафта.Или не е необходимо

Аз правя точно това, което съм описала по-горе. Не водя специална аналитичност на овърдрафта. Тя все пак се покрива със самата сметка и кредитното и салдо показва усвоената сума от овърдрафта към всяка дата от движението на сметката .

Хубава и успешна 2018 година !
Осчетоводявайте си обичайно разплащателната сметка / все едно нямате овърдрафт /. В края на годината тя ще Ви бъде с кредитно салдо, което ще приключите 503/15....
Същата операция вземете със знак минус в началото на следващата година, за да продължите работа и да имате равнение с банковите извлечения.
Тъй като парите в касата не са наистина налични, а само по счетоводни записи, възможно ли е следното: да направим инвентаризация на паричните средства в касата, да установим че 140 000 от тях липсват

Как бихте осчетоводили липсата на парите ?
проблем ли са издадените фактури.

Не, ако според Вас са спазени изискванията на т.30 от ДР на ЗСч. В този ред на мисли обмислете осчетоводяването на фактурите и ползването или не на данъчен кредит по тях. Не намирам за правилно "архивирането им в кръглата папка".  :smile1:

Закон за счетоводството
Скрит текст :
Според мен би следвало да се върне като грешка / несъвместимост на формат /
Според Вас да изчакам за отговора или да си подавам наново с новата версия?

Аз ще изчакам и АКО се върне като грешка тогава ще подавам. Не съм сигурна, че непременно ще има отказ.

Да, смятам, че причината е тази, която е копнала donika.savova . :good:
И аз така съм подала - ще чакам. И с новата версия вероятно ще се обработват бавно.
Здравейте ,
това ФЛ ще си получава всичко полагаемо дори и да е само на ТД. Обстоятелството, че е майка не я задължава / няма връзка между тези неща - майка и ЗП / да подава ниския процент за СОЛ. Дори последното ми се струва неуместно в случая.