виж дописаното!

Да, видях,  :good:
Благодаря !
Благодаря ти много, Далила !  :air_kiss:
Здравейте !

Попитаха ме нещо, за което не се чувствам уверена в правилния отговор.
Безработно лице от 2012 г - не е подавало и Д7. Не е внасяло и осигуровки / здравни /.
Ако подаде сега Д7 би трябвало да няма глоба поради изтекла давност ? След подаването на Д7 ще му се формират задължения за здравно осигуряване от 2012 с лихвите ? За възстановяване на правата си трябва да внесе всичко от 2012 до момента  или за това се изисква по-малък интервал ?

Ако някой е запознат да даде едно рамо ? Благодаря предвар :smile1:ително .
На един мой колега му отказаха да му отпуснат обезщетение за безработица при положение, че е съдружник в ООД.

Като човек не си знае и защитава правата така се получава. Може да е съдружник, но е достатъчно да отговаря на изискванията, цитирани по-горе от Далила и да не упражнява дейност като такъв към момента.
Този въпрос не го ли обсъждахме вече?
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21529.msg128913.html#msg128913
Както виждам - и отговорите са същите :hmmm:

Направи ми впечатление, че и питащата е същата.
Според мене имате следните възможности :
1.Заем от ЕТ на ЕООД с определената за него пазарна лихва
2.Заем от физическото лице на ЕООД - също с определена лихва и при условие, че има пари в касата на ЕТ, които ФЛ може да ползва лично
3.Допълнителна парична вноска от ФЛ в ЕООД по чл.134 ТЗ без лихва и с определен срок за връщането на тази вноска .

Тука има доста дискусии за паричните вноски - можете да видите при какви условия се правят и да се съобразите с тях.
Има няколко варианта и все са правилни, но като стана дума за нещо безлихвено - парична вноска в ЕООД по чл.134 ТЗ ?

Иначе в ЕТ няма понятие като неразпределена печалба . :smile1:
не съм сигурна трябва ли да имам договор или може да се мине и без него?

Как би станало ясно какви са договореностите с ползвателите на паркинга ?
Като документ можете да видите Н-8 , която е актуална в момента и Приложение №4 към чл.2 ал.2 , от където е цитираният текст към Указанието.

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135514771
Отпаднало ли е? А от някъде мога ли да го прочета като документ?

Мисля беше от 2014. Ако прочетете Указанията за попълване на обр. 6 ще видите следния текст :
"8. Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане:
а) за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, се попълва код:
1 - Изплатен аванс за месеца - когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
....."
На практика имате неправилно издадена фактура от Фейсбук към фирма А. Всъщност това е проблема. И доколкото ще трябва да има съответствие между издадена фактура от доставчика и издадени протоколи от получателя то неправомерно такива ще следва да се издадат от фирма А. Иначе плащането е най-малкият проблем - един протокол за поемане на задължение от трето лице, но това няма да отразява правилно ситуацията.
Опитайте да вземете правилна фактура от Фейсбук и най-вече в бъдеще да не допускат това разминаване при издаването на фактурата.
Всъщност коя фирма реално ползва услугата на Фейсбук ?
P.G.H.R. -че,

то само като чета заглавията на рецептите и качих 2 кг..  :bow:


Това есенно настроение твое творение ли е?

Да.  :blush:
Малко есенно настроение преди да завали снегът . :smile1:
Аз мисля, че е на скалите под средния свод, но Делфинчето да каже дали наистина е там.


 :good:
Точно там - под средния свод една от малките скали заедно със собственото си отражение във водата. :smile1:
.......
2. Данъчно третиране: посочване на разхода в увеличение на финансовия резултат, съгласно чл.75 ал.7 ЗКПО.

Това само в случай , че осчетоводите сумите като разход , а не ги дадете направо в 121 или 122 .