Въпросните фактури са описани със сигурност в дневника на Еконт експрес, а не на Спортник, защото за Спортник това не е оборот, а разчет с Еконт. :smile1:
BG   
Номер по ДДС   BG 202813289
Дата на получаване на запитването   2015/11/11 10:31:51
Име   Спортник - ЕООД
Адрес   кв. Редута ул. Живко Николов №20 обл.СОФИЯ, гр.СОФИЯ 1505

Тази фирма, както е видно и от фактурата е Търговски представител на Еконт експрес. Тя не е доставчик на куриерската услуга.
Облекченията са направо чувствителни ! В стандартния случай / и масов / при микропредприятие без необходимост от одит ГФО ще бъде сведено до съкратен баланс. Отпадането на Оповестяване и Протокол за разпределение на печалбата, както и на другите справки свежда до минимум работата ни . Супер !!!  :bow:
Аз пиша Спортник. Все пак те извършват услугата и ми я фактурират.

Бих казала, че те извършват услуга не на Вас, а на Еконт.
Благодаря за отговора ХХХХХ, но като се загледах в касовата бележка е изписан само името и номера на "Спортник". Мисля, че трябва да впиша него като доставчик. Ще съм благодарна и за други мнения.

"Спортник" е само фирмата имаща право да събира суми от клиенти на Еконт експрес и да издава за това касови бележки. Доставчикът е Еконт експрес , както е писала и ХХХХХ. :good:
" Микропредприятията, които са над 95% от предприятията в България, ще могат да съставят годишен отчет, който се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите. За тези предприятия ще отпадне изискването да съставят дългите повествователни приложения с оповестявания към годишните си отчети.
...................
Друго предвидено облекчение е предприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит да не публикуват своите отчети за приходите и разходите."

Това е направо страхотно като новина ! Моите адмирации към АССП за положените усилия в тази посока !
Дали обаче правилно го разбирам ?
За микропредприятията ГФО ще е само баланс и ОПР - съкратени . Ако не подлежат на одит - няма да публикуват изобщо ГФО или не публикуват само ОПР ? Разбирам го като второто  - не публикуват ОПР, но публикуват баланс.

6388
СИРВ » Re: чл.119
10.11.2015, 16:01
По принцип ТРЗ програмата е на Микроинвест и при създаване на нов трудов вписва тези три члена.

Така и не ми стана ясно програмата ли ги вписва или юрисконсулта ?
6389
СИРВ » Re: чл.119
10.11.2015, 15:56
има ли нарушение ако чл.119 остане в трудовият договор?

Нарушава се единствено впечатлението от професионализма на изготвилия трудовия договор.
Направо дебитирате съответната сметка - при Вас 209. Не натрупвате разходи, за да ги набирате по 613.
Бих искала да попитам, дали и на някой друг му е излизало това съобщение и какво е направил, за да стане подаването успешно.
Благодаря предварително!

И на мене при подаване на декларации по ЗДДС ми излизаше това съобщение, но после в справката за подадени декларации се виждаше, че е успешно подадена. Разпечатах си и протокол за приети данни. Просто след получаване на това съобщение независимо от него си погледнете в ДДС декларации - подадени - вероятно си е ОК. :smile1:
сега тъй като е продадено на 04,11,2015 трябва да начисля разхода не до 31,12,2015 а до датата на продажбата така ли?

Е, не. По издадената Ви застрахователна полица за автокаско си имате счетоводен разход за текущата и следващата година. Въпросът е дали освен счетоводен той ще е и данъчно-признат. Смисълът на статията по-горе е , че след продажбата на МПС-то каското е невалидно и не е данъчно-признат разход за продавача .
аз точно това го прочетох
но при мен застраховката се плаща на 4 вноски,ние сме платили 2-те остават още 2 за плащане.Не е ли правилно да се отнеса разхода изцяло за текущата година, като си направя сторно на 653/495?

Плащането си е плащане, но начисление си имате вероятно ?
И защо от приспадаш данъчната загуба от счетоводната печалба?

Този пък нюанс ми убягна ...  :good: Тя счетоводната може и да си е печалба, но дали е и данъчна печалба. Историята мълчи по въпроса.  :yes3:
на Счетоводна печалба 10000 лв приспадаме дан загуба10000.Какво става с данък печалба

Какво да става ? Няма данъчна печалба - няма данък.
Подавате обр.1 с код корекция за лицето за всеки месец и едновременно с нея за същия месец подавате обр.6 / при увеличение - редовна , а при намаление на сумите - коригираща / . Колкото месеца са "засегнати" от промяната толкова двойки едновременно подадени обр.1 и 6 . Датите - като на подадените вече декларации обр.6.
Можете да ползвате един стандартен договор за наем и там просто да си допълните тази клауза за 1000 евро консумативи.
Браво! Има надежда , че съществуват и здравомислещи хора!
един месец са валидни

Благодаря, mariq_h ! Търсих някъде в системата да прочета , но не открих и затова реших да питам тука.  :smile1: