Питането ми е дали трябва, чрез протокол или справка нещо към фактурите да си разделяме цената на стоката и транспорта, а сега той е вкл.  и на фактурата пише - стока А - 30 лв. примерно, питането ми е за евентуална проверка дане би да е проблем?

Според мене всичко си е ОК.
 :lol: Извинявам се за офтопика, но истински ме разсмя, Марпан ! Вместо сладолед в жегата..........

А как счетоводно "избихте" цялото стадо? Някакви извънредни разходи?
Според мене - не.
При придобиването на стоката формирате цената и като към покупната цена прибавяте и преките разходи за придобиване на стоката.

dijit :
Стойността на стоката се формира от покупната стойност и направените преки разходи за придобиване!

Ако правилно разбирам питането Ви при продажбата имате уговорката да продадете стоката с условие да бъде заплатен и транспорта за доставката до клиента. В този случай продавате стока и извършвате услуга като я транспортирате с Ваш транспорт. Или фактурирате транспорт отделно или увеличавате продажната цена , за да си възстановите направените разходи за транспорт след като това е договорката Ви с клиента.
Какъв смисъл би имало присъствието на тази сума в РПВ ? Там би означавало, че е сума за работна заплата, която лицето има да възстановява , какъвто далече не е смисълът на сумата за здравна осигуровка за сметка на лицето.
Попаднах на тази стара тема по въпроса за отстъпеното право на строеж и тъй като в момента имам такова и на това място ще се строи производствена сграда се замислих . Преотстъпеното право на строеж в този случай ДНМА или разход за придобиване на ДМА е. Разбира се имам мнение / без да съм сигурна, че е правилно /  , но бих искала да прочета и други . Иначе мнението на С.Българенска ми е много удобно.
Ако някой има желание , опит и мнение ще съм благодарна да обсъдим.
Хубав ден !
Като правят актуализации на ТРЗ програмите тях си проверяваме, докато се уверим, че всичко е ОК, а какво остава за безплатен сайт без ангажимент и отговорност.
Не съм търсила такъв, но колко ли време би отнело да се уверите, че е достоверен ? А дали би имало тука толкова потребители, ако такъв сайт съществуваше ?
 Нужно ли е да се изброяват или може и така ?

Не само е нужно, но си е направо задължително. Ако имате някаква обосновка на противното всички ще се възползваме.  :smile1:

Скрит текст :
Името на наредбата , уреждаща тези въпроси е :
" НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА "

Имайки пред вид , че визира продажби в търговски обекти се питам каква работа има там платената лихва ?
И аз съм ЗА личния контакт с работодателя, защото явно писмената комуникация е в ущърб на работника.
Работодателят няма право да откаже ползването на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 годишна възраст за разлика от платения отпуск , който може да бъде отказан. Вие не знаете какво е решението на работодателя Ви по отношение на молбата Ви за платен отпуск. Ако е отказ е следвало да се явите на работа. Изяснете си каква е точно ситуацията, защото така можем да правим само предположения.
ДУ няма място в ТР, та не виждам как ще искат прекратяването му да се впише.

Не са малко случаите, при които въпреки , че не се изисква , ДУ е вписан в ТР / че и с възнаграждението в него /.
Във фирма с хранителен магазин имаме подобни случаи и те са уредени с договор за наем на място в магазина.
Да, прекратен е.

Залагам на предимството на съдържанието пред формата и в случай на нужда на един добър адвокат.  :smile1:
ЗКПО
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
.......
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;

Иначе по Вашите питания :
1. Начислявате си амортизации - все пак активът си остава собственост на фирмата, която го е предоставила.
2." . Относно ДДС-то трябва ли да се самоначислява ДДС - все едно е преодставен под наем(лицата не са свързани)?
Предоставен под наем ? Ама не е.........имате съгл. чл.16 отклоняване от данъчното облагане .
3.Какви разходи имате пред вид / освен амортизациите / ?
А реално прекратен ли е ДУК-ът на лицето / независимо, че фигурира в ТР / ?
И двата.  :smile1:
Ползвам бланката, която прикачвам по-долу.
Сега да си изясним нещо - настоящият управител е вече в болнични за бременност и раждане. Той няма да управлява ефективно - това ще прави другия съдружник в качеството си на СОЛ или управител по ДУК / както предпочита / . Не мисля, че старият управител трябва да бъде "заличен" като такъв . Той просто ще бъде в болнични и няма да управлява. Смятам , че новият следва да бъде вписан с условието, че двамата могат да управляват заедно и поотделно.

/ със сигурност по въпроса има и други мнения /