Ами то няма как да е 2012, трябвало е да е осчетоводено това КИ вече. Остава датата да е от 2014.Днес се разваля договорът и това е.  :king:
За месец 12.2013 за личния труд на СОЛ подаваш всички суми, вкл. ДДФЛ с код 5. Това е разгледано в първия пример. За наетите - ДДФЛ в отделна колона вече с код 8 от 01.02.2014-25.02.2014.
Направо ме разсмя, 999777 ! Ами щом договорът  е "развален" - пуснете КИ с датата на "разваляне" на договора. Не виждам друг начин. Стига да имат добра обосновка двете страни за развалянето .  :laugh:
Вероятно сте искали да направите необходимото личният труд да Ви бъде данъчно признат през 2013. Сега ще трябва да подадете обр.1 и 6 за СОЛ по пример 1, а за наетите - по пример 2 от Становището, което е приложила Далила.  :smile1:
Ако обаче се самоосигурява и няма сключен ДУК и не получава възнаграждение за управленската си дейност с това самоосигуряване покрива и управлението и всяка друга дейност, извършвана във фирмата чрез личен труд.  :smile1:
И аз в тази връзка питам......има я информацията в извлеченията, защо да я дублирам и с платежни ? Едно напълно излишно действие, но ме е "страх" да се реша.......
"иначе ЗКПО според мен не дава възможности за отписване на задълженията "

Точно така е, антеа ,  :thumbup: по-коректно би било да напиша в поста си " преобразуването за данъчни цели " , а не отписването за данъчни цели .
При електронно банкиране разпечатвате ли платежните за плащанията си към НАП ?
Не съм имала практика по въпроса, но според мене между дарение и отписване има разлика. Дарението е доброволен акт от страна на доставчика или лицето, на което дължим пари. Отписването за счетоводни и данъчни цели не е според мене дарение , а е действие, продиктувано от дадените ни от закона възможности.
В приложение 6, където следва да се декларират тези доходи е указано, че здравните вноски са за лицата по чл.40 ал.5 от ЗЗО, а пенсионерът не е такова лице. Прилагам самото приложение 6, а също така следва да имаме пред вид, че изравняване правят само СОЛ и тези по чл.40 ал.5 ЗЗО.
Преди доста време си бях запаметила една тема с много полезен коментар на пасат  / :wave: / в нея точно по въпроса. Ще копирам линка към нея тука, защото чудесно допълва написаното по темата, както и указанието, приложено от create .

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1536.msg4308.html#msg4308
 :wave:

Върху сумата, изплащана от работодателя за първите три дни болничен не се дължи ДДФЛ. Прилагам едно разяснение на НАП по въпроса.
Цитат от същото :

" За периода след 01.07.2010 г. възнагражденията, изплатени за първите три работни дни от временната неработоспособност, са необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ. Нормативното основание за това е новосъздаденият § 10б от ПЗР на закона, съгласно който в облагаемия доход по трудови правоотношения не се включват изплатените възнаграждения по реда на § 22о, т. 1 от ПЗР на КСО."

Конкретно на Вашия въпрос - т.2 е верният вариант.
Във въпроса се казва, че автомобила е използван за основната дейност...няма нищо общо с изключенията...

Какво общо има дейността в случая след като си е пояснено, че е използван за основната дейност ? Цитирам този член , защото той изброява случаите, когато нямаме право на ДК, а експлоатацията на товарен автомобил не е сред тях.......

" 5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;"

Смятам, че в случая няма проблем да се ползва ДК за този товарен автомобил . След като автомобилът не отговаря на определението за лек не влиза в кръга на ограниченията за ползване на данъчен кредит.
Скрит текст :
Това в общи линии са изключенията за ползване на данъчен кредит и разходите за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на товарен автомобил не са сред тях.  :smile1:
Намерих нещо интересно, все не ми се вярва доброволно да си купуват КА......http://trekto.info/%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
Не знам кое последно е актуално, но може би двоумението ми идва от факта, че познавам лица-свободни професии - точно фризьори , които работатят с касов апарат - едва ли доброволно са го взели........
Да, Премиер, исках да подчертая, че получаването и начисляването са две независими събития , но меродавна трябва да е датата на начислението..........
Аз смятам, че да - важна е датата на начислението. Ако не се плати примерно изобщо раотникът какво да прави ? въпросът е риторичен