и това е вариант но,ако решат да започнат дейност сега  ,какви са вариантите

От това, което разбирам във фирмата няма наети лица. Управителят е в болничен . Дори и да бъде назначен друг управител кой ще работи на практика като се има пред вид, че евентуално един нов управител - външно лице ще е с ДУК и единствено ще управлява ? Или ще се назначат работници ?
И не може да се изчака започването на дейността в един по-късен момент ?
Подадена ли е ОКД5 за упражняване на дейност в ЕООД ?
Здравейте,
По кой чл.97а или по чл.100 трябва да се регистрира лице упражняващо свободна професия?

Всъщност питането Ви не е свързано по никакъв начин с това дали да сте свободна професия или ЕООД. Питането е за регистрацията по ЗДДС. Ако зададете въпрос за това в какво качество да упражнявате дейност сигурно ще се окаже, че и тука няма да сме в час и ще ви препоръчаме ЕООД .  :smile1:
Дали пък не сме от вашия град ???

Надявам се да приемете всичко от неговата градивна страна .
Хубав почивен ден!
Закъсняла ли съм ако пусна заявлението на 08.07.2019 считано от 01.07.2019

Не, в срок сте .
В една лекарска практика как да кодирам с цена всички услуги...

Чак кодиране с цена не е задължително. :smile1:
Регистрацията по чл.97 А е задължителна, а тази по чл.100 е по желание. Регистрираните лица  по чл.100 се счита , че са регистрирани и за целите на чл.97 А. Какви предимства има единия или другия вариант - преценете сами. Най - вече или прочетете или се консултирайте със счетоводител / за предпочитане / , за да вземете правилно решение.
 БГ фирма трябва да продаде стока на МК фирма, за да може тя да я застрахова

Това не го разбрах...
А датата на Д6 като на предходната декларация ли е ?
Надявам се да е актуално инфо, но има и телефони в случай на въпроси. :smile1:
Има активи под прага на същественост според счетоводната политика

Здравейте,
ако говорим за ДМА то или има такива или няма - не съществува понятие ДМА под прага на същественост.
ДВ бр.3/2019
Страхотно свежо e това, което си ни постнала, P.G.H.R. - че - как не го видях вчера ?
Я сега за начало една хубава рецепта за кекс да ни издириш / да го предлагаме / ... :lol:
Абе, не е да няма и случаи на регистрирани ТД, без реално да са подписани и да съществуват юридически :)

Хаххх, много си прав - често и подписът не е задължителен. :lol:
Значи, при една проверка от ИТ, не биха ни направили проблем, че няма печати на заповедите за отпуск и може би и на всички вътрешни заповеди само с подпис от управителя?

Те биха направили проблем и печати да има - стига да могат. Бих казала така - ако за липса на печат имате наложена санкция,то тя би паднала в съда. Никой не иска да се занимава по принцип да изпробва това дали работи и си слагаме печати ... това е .  Питането Ви беше зали е задължителен и отговорът е НЕ. А дали ще го ползвате или не и от какви съображения е вече Ваш личен избор.
Така излиза, че и на трудовия договор не е необходимо да има печат. И  като цяло се обезмислят печатите... така ли?

Всъщност са си на почит и уважение навсякъде, но чисто юридически погледнато важен е подписът, а печатът само му придава някаква имагинерна тежест без да е  фактически / и юридически /  необходим.
PS Делфинчето ме изпревари с една отсечка. :wink1:

Обаче си е два пъти потвърдено - все едно подпечатано.  :good:
Н-18
.....
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ ...
...

ЗДДС
.........
чл.118
(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 22.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект...

ЗДДС - ДР
41. "Търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.


Според мене не издавате фискален касов бон , защото не става дума за търговски обект.