Колеги, направен е ремонт на алтернатор, помпа, тампони на служебен автомобил за 1250 лева без ДДС.Смущава ме сумата, но трябва да го отнеса в разход. Вие как мислите?

По същия начин.  :smile1:
С тези разходи привеждате актива в "работно " състояние , а не правите подобрения , с които увеличавате стойността му или удължавате срока на ползване .
Ако задълбая въпроса: Възможно ли и допустимо ли е, докато работник е в неплатен отпуск без стаж да сключи ГД с работодателя си по ТД за сума под МРЗ и така да се избегнат осигуровките?

Всъщност си мисля, не само, че е възможно и допустимо, но и законосъобразно.  :smile1:
https://www.megabalans.com/blog/item/49-danachna-zaguba-i-neinoto-prenasyane-v-godinite

Прочетете този материал.  :smile1:


от линка : " Така например нямаме вариант да започнем приспадане от втората година от посочения пет годишен период, както и например да ползваме правото на приспадане не през целия пет годишен период, а през различни години "
Въпреки, че приспадането е пропуснато аз мисля, че не губите правото си да продължите . Точно обратно - задължени сте да приспадате до изтичане на 5 г. срок съгласно чл.70 ал.1 ЗКПО. По-скоро следва да подадете коригираща декларация за годината на пропуска.
Разбира се , може и да имате различно мнение, но какво ще правите тогава с вече ползваното намаление на резултата до годината на пропуска ? Чл.70 ал.1 вменява задължение по отношение на приспадането и никъде не срещам текст, че ако веднъж започнато приспадането на данъчна загуба пропуснете по невнимание или по желание следва да спрете процедурата .
Започнали сме да пренасяме данъчна загуба, но през една от годините има прекъсване (не е пренесена). Това означава, че губим правото си в следващата година след прекъсването, въпреки че сме в срока от 5 години, нали така?

Чл. 70. (1) Данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, формирана по реда на тази част. Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването и през следващите 5 години.

По-скоро мисля, че имате неправилно определено данъчно задължение за годината на пропуска.
Прочетете внимателно първа страница на декларацията- данни за декларатора. Има една отметка, която трябва да се направи, че е коригираща и тогава се подава без проблем.

Благодаря ти , ohhi -  много полезна информация - не бях го забелязала този текст. Потърсих аналогичния и за декларацията по чл.92 . Там е пак в заглавната страница при "Данни за юридическото лице"  - чеква се т.5 :
 " 5. На основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО (еднократно след срока за подаване) "

Пък дано не се налага да ги ползваме.  :smile1:

Хубав ден !Цаца, бира....а сега къде сте по график ?
Здравейте ,
направи ми впечатление , че в указанията при електронното подаване на ГДД чл.92 като срок е упоменат 31.03.2018. Явно корекцията като възможност да бъде направена до 30.09.2018 не е сред опциите на подаването онлайн. Миналата година подавах коригираща и трябваше да отида на място . Мислех, че това вече е отстранено , но след описаната от Вас ситуация си мисля , че може би не е .
чл.204,т.3 е отменен тоест вече не се дължи или?

Не, не се дължи .  :smile1:


Как да си снимате краката на плажа докато всъщност сте в офиса ? :smile1:
Въпроса ми е- нали може да се пише дата на въвеждане в експлоатация - 30.08.18г. в протокола?

Да , може . :smile1:
При смъртен случай на наемодател договора за наем,който не е изтекъл ...

...........е вече прекратен.
1713
стоката не напуска страната (България).

ЗДДС
Чл. 7. (1) Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Нямате ВОД в описания случай и би следвало да начислите ДДС.
Много Благодаря за бързият отговор! 
Разбирам, че може данъчната и сч. амортизация да са еднакви. 
Датата на въвеждане в експлоатация трябва да е на базата на документ. Т.с. каквато я напишем в протокола за въвеждане в експлоатация. Може и да е 30.08.

Съобразете обаче начисляването на данъчната амортизация с чл.58 и визираното в него "начало на месеца..." .
По първи въпрос  - да, може да е така .
Имайте предвид, че ЗКПО определя максимални норми , а за счетоводни цели може да имате различни от данъчните амортизации. 
По втори въпрос :
ЗКПО
........
Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.

Датата е тази от Протокола за въвеждане в експлоатация - каквато я фиксирате там. :smile1:


То и до Венеция можем да си спестим ходенето...
Не мога да не го споделя, както казва P.G.H.R. -чето... :lol:

 " Здрасти, комшо! Как е бебето?
- Бебето е добре, ама ние двамата се смачкахме от недоспиване.
- Мими как е?
- Аз съм Мими! Гошо е още по-зле..."

Поспивай си, Алексче, навестявай ни тука да си побъбряме , да се посмеем , че после сигурно няма да имаш време за нас... :air_kiss:
Лелеее, Алексче, къде ги откри тези красоти...То направо морето в краката ти се разбива, а пък ти си спиш значи и не усещаш...Прилив ли е , отлив ли е - все едно красота.
Малко се поразхлажда вече - дано ти е по - леко , че накрая най-тежи. Ама здраве да е - все ще се справиш ! :good:
Гледам на плажа как едно момиче яде баничка. Прекрасна е. Сигурно е със сирене.


Седят две блондинки на плажа. Едната погледнала нагоре и казала:
- Ииии, гледай какъв хубав самолет лети!
- Да-а-а! Сигурно е правителствен.
- А, не е!
- Защо пък да не е?
- Ами да виждаш някакви мотоциклети около него?!
Да, програмата определено не може да направи файла.Какво ще ме посъветвате? Как да постъпя?

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4078.0.html

Тука има прикачено от Алфа много полезно Разяснение на НАП точно по този въпрос.
Бих подала Д1 корекция като посоча последен ден в осигуряване 31.07.2018 и бих включила тогава обезщетението по чл.224. Може и да приложите варианта, предложен от Марпан.

Иначе Д1 по принцип се подава от "Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица ..." - текстът е от чл.2 на Н-8. За това лице конкретно в питането фирмата не се явява нито работодател, нито осигурител за 08.2018.