http://balans.bg/6326-popylvane-na-spravka-za-opredeljane-na-okonchatelen-osiguritelen-dohod/

Скрит текст :
От указанията за Т1:
5. В колона  5 се вписва облагаемия доход от упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице. На ред 13 се попълва облагаемия доход от дейността като самоосигуряващо се лице по следния начин:
-лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част I, ред 6 с код 305 и 306;


При приспадане на изравнителните вноски от минали години за определяне на данъчната основа за 2016 г., не трябва ли да се приспаднат само за новоустановения осигурителен доход за 2015 г. Иначе ще стане двойно приспадане и тази и миналата година. Някъде има ли указание как се попълва Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за минали години?

Разбира се, че следва не целия размер на вноските за минали години, а само частта , която ще следва евентуално да се довнесе за дохода от 2015, получен 2016. Не виждам да има противоречие - на ред 6 от част 1 Приложение 3 формираме облагаемия доход. Той според мене следва да се пренесе на ред 13 в Т1/2 за 2016 - за доходите от 2016 и частта за 2015 - в Т1/2 за минали години. Така на ред 13 за 2016+ред13 за 2015 ще имаме общ сбор равен на ред6 от част 1 на Приложение 3.
"Ако за 2016 г. впиша на ред 13 по-малка сума от облагаемия доход, защото част от него е придобит доход за 2015 г., то няма как кол. 5, ред 13 да е равна на приложение 3, част I, ред 6"

В Т1 и Т2 изравнявате осигурителен доход за 2016, а в Т1 и Т2 за минали години / в случая за 2015 / изравнявате за 2015 и тези изравнителни вноски си приспадате за целите на определяне на данъчната основа. Не мисля, че трябва да търсите равнение на ред 13 и Приложение 3 за 2016.
"Как се попълва Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за минали години? Само с разликата, която е установена през 2016 г. или така, както би била за 2015 г., ако бяха платени всички суми през 2015 г.?"

Последното.


"Трябва ли облагаемият доход за 2016 г. да е равен на осигурителния доход в справката за 2016 г. плюс осигурителния доход в справките за минали години?"

Не.Даже няма как, доколкото през 2016 са получени част от парите за 2015.
За целите на ДДФЛ - получения доход 2016
За целите на осиг. доход - времето, за което се отнасят доходите , получени 2016 , но отнасящи се за предходни години
При подаване на ГДД за 2016, ако имате получени доходи, отнасящи се за предходни години чеквате в Част ІІІ – Приложения към декларацията  т.13.2 .
В Д1 на СОЛ за 2017г.осигурителния доход е 460.00 лв.В Д1   в т.31 и т.31А да попълня или да ги оставя непопълнени

Тези клетки се попълват при изплащане на лицето на личен труд. Ако не начислявате и съответно изплащате личен труд не ги попълвате. Ако имате личен труд на СОЛ то попълвате 31 с облагаемия доход, а 31А с ДДФЛ.
... но казва и, че нямаме право да принуждаваме фл да си дава ЕГН-то ....
ЗСчетоводството
Скрит текст :
Има право да не си дава ЕГН-то и тогава няма право да иска фактура.
Мога ли да водя всичките физически лица, като контрагент "Физически лица" с ЕИК 9-ки?

Отчет продажби не върши ли работа ?
Има ли някакво указание ново на НОИ/НАП по въпроса, за да се остава кл.34 празна  или просто е гаф на Микроинвест?

Микроинвест никога не греши! / не и сега / :ok:
А гафът е Ваш , че не четете .
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19665.0.html

Evelina64 ,

това е вярно само за определени случаи - има ги упоменати в чл.73 ал.1 т.4 - за тях се отнася, а не тотално за всичко.  :smile1:
 ЕООД регистрирано през ноември 2016г. , декларира че започва дейност от февруари 2017г.

Не знам как се вързва декларация с дейност на фирмата и липса на дейност от СОЛ-а. И зависи какви са разходите през 2016 - може да са за учредяване на ЕООД-то ? Ако са други дали не са изисквали и ОКД5 с по-ранна дата ? Няма как да преценим тука и сега.
Май най-безболезненото / не се знае дали е и правилно / е 1010А при липса на ОКД5 .
 При издадена заповед от управителя джипа да се ползва само за дейността на фирмата и издадени пътни листа -  това основание ли е да не се начислява данък натура.


http://www.tita.bg/page/451

Заповедта не е основание за неначисляване на данък , но издадените пътни листа - да, основание са за начисляване или не на данък натура.
... СОЛ във вашите очи?

Това звучи почти романтично.  :yes3:
Изобщо, ако лицето е СОЛ направо си няма значение нито ТД, нито ГД , нито сумите  - една декларация, че е СОЛ урежда нещата и си получава парите без удръжки. Никакви.
Аз мислех че декларация за неактивност не следва да подава ЕТ без дейност, мислех че е само за дружества без дейност.

И ЕТ-тата подават, mariq_h . На сайта на НСИ са обявили " Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната 2016 година не са извършвали дейност и не са отчитали приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката. "
Аз я подадох с електронен подпис.  :smile1:
Въпросът е дали трябва, като "За 2016 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"?
Указания за попълване на обр.1

Скрит текст :

Излиза, че трябва. Преди имаше друг текст, според който кл.29 имаше връзка с това дали се плаща или не ФГВРС.
Кой ли може да Ви каже ще има ли проблем ? Всъщност досега никой не се е интересувал от съставителите, а сега дават "зелена светлина" на обявяването им. Очевидно не е вярно това, което бихте посочили, защото на практика нямате нито трудов нито ГД с тези фирми и по силата на ЗСч не отговаряте на това изискване. Не виждам друг начин освен да си пуснете по един ГД на фирма за времето на приключване 2016 през 2017, да чекнете облигационно правоотношение, а за напред да решите как ще продължите.Всичко друго ще е информация с невярно съдържание.