До сега , ако имаше нова СИС смятам, че трябваше да я публикуват.........
Според мене за изплатените през 2014 суми няма да даваме служебни бележки при всяко плащане, а една за цялата година. Иначе за утре - дайте си на лицето СИС и парите и толкова.  :smile1:
ДДФЛ е също с код 5 - вижте пример 1 от Становището на НАП от 02.01.2014 г..С код 8 щеше да бъде, ако заплатите бяха платени 01.2014 г. , а при Вас те са платени през 12.2013 . Иначе - да, срокът и за обр.6 с включен в него ДДФЛ във Вашия случай е 25.01.2014 . :smile1:
КСО
.............
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

За осигуровките имате време , " дадено " Ви от КСО до 25.01.2014 ........ :smile1:
 " Ако съдружниците се осигуряват на друго основание (работят по ТД или са собственици и съдружници в друго търговско дружество, или са управители и т.н.), те избират едно от всички основания, за да внасят авансови осигурителни вноски, а в края на годината правят изравняване. "

Ирена, нали не си искала да кажеш, че когато СОЛ има и трудов договор може да избере да се осигурява по ТД само ? Защото това не е така ... Цитираната от тебе алинея 3 визира основанията като СОЛ, а не въобще. Ето и линк от разясненията на НАП по въпроса - в т.12 е указано , че самоосигуряването не се изключва , ако лицето има ТД, а само се ограничава до максималния размер евентуално.

http://www.noi.bg/benefits/insurance/1913-singlel
Тъй като основанието записано във фактурата е бонус оборот не е ли по-редно направо на приход със счетоводни занисвания в червено 709/400.


Не знам дали е по-редно, но определено не е грешно и се избягват другите въпроси около 304.....Смятам, че най-редно би било за този бонус оборот да се издаде една приходна фактура от получателя, но , както се казва " няма да стане" ........доставчикът е " решил" по друг начин въпроса :thumbup:
Издаването веднъж годишно не е задължение, а възможност, от която може да се възползваме за улеснение . :smile1:
Аз бих стояла пред гишето, докато ми приемат декларацията и никакво връщане!!!  :ok:
Ще се повторя от темата, за която дадох линк.

Скрит текст :

Ако нямате такава аналитичност ще трябва да вземете само 304/401 / или , които там сметки ползвате /със знак минус , което няма да е съвсем коректно и няма да може да се формира правилен финансов резултат, но не виждам друг вариант.........
Аз съм издава всеки месец СИС и сл. бележка, и не смятам, че ми трябва такава обобщена. Пък то ще се чуе.

И аз процедирам така - СИС и служебна бележка при всяко плащане.
Вероятно  create прави усилено ДДС в момента, та да отговоря - да, точно така е, както сте написала !  :yes3:
За да вземете тази операция 702 / 304 трябва стоката да е продадена .  :smile1:
90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

Това са СОЛ, които се самоосигуряват в друго дружество, а не в това, в което получават доходи за личен труд. Във Вашият случай следва да подавате лицето с код 12, защото то не се самоосигурява другаде, а в собственото си дружество и не плаща осигуровки само поради факта, че е осигурено на максимума на друго основание.
Само информативно - подадох си всички декларации обр.1 и обр.6 като в образец 6 писах дата на изплащане 30.12.2013 и код 5 - съответно в 6-цата отразих всички суми за ДОО, ДЗПО, ЗО и ДДФЛ за декември. С една дума - приложих Пример 1 от Становището от 02.01.2014 г.. Декларациите си направих на старите програмни продукти , които си ползвам счетоводно. За януари вече ще обновявам с новите версии .
Всички така подадени декларации ми са приети .
Да, точно така , компи .  :wave:
Представете си варианта, в който изплащате еднократно 12 месеца през декември - въпреки, че плащането се отнася за 12 месеца самото изплащане е В месец декември примерно и не удържате ДДФЛ.

/ това само за илюстрация, че не трябва да гледате ЗА КОИ месеци плащате , а КОГА /
" ....ще се получи м.12,м.01, м.02 да се плащат в април......."

Не гледайте ЗА КОИ месеци плащате , а КОГА плащате и всичко ще си дойде по местата. През април ще платите ДДФЛ и ще подадете декларация чл.55 за ДДФЛ на ИЗПЛАТЕНИ доходи през първо тримесечие без значение те за кои месеци и години се отнасят.  :smile1: