Нещо имаше по гаранциите, че трябва в един момент да се признаят на приход, дори и да не са платени от клиента... само отдалече го подхвърлям това, че ЗКПОто не ми е в областта


Пъпешче,
ЗДДС
чл.24
............
(4) В данъчната основа на доставката се смята включена:
................... .......
2. стойността,задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение.

Приходът си е признат вече още с издаването на фактурата.
А това не е ли приход за бъдещ период

Въобще прочетохте ли темата ? И не, гаранцията  по темата не е приход за бъдещ период.
Ако няма удържан ДДФЛ няма и какво да се декларира.  :smile1:
Скрит текст :

ЕТ удържа данъка и подава декл.л.55 .

 и добре, че си коригирахте въпроса :smile1:
Как така да не подавате нито Д1 нито Д 6 , че и да не плащате осигуровки ? Казвам, че има срокове за това и не е нужно сега, преди изтичане на месеца да го правите, а в срока за това с обр.1 и 6 на всички наети.
Да, може да е така - през разчетна сметка примерно разчети за гаранции . Не виждам проблем да си стои и салдо по сметка клиенти и да се закрие с превода на сумата в уговорените срокове.
 Това което успях да прочета е , че и може и не може да бъде осигурител - работодател !

А какви са аргументите в полза на твърдението, че не може ? Има толкова лекари , фризьорки и прочие свободни професии с нает персонал..........

Не, за подаването на обр.1 си има срок - до 25 число на следващия месец и нямате причина да бързате да подавате само неговата декларация.
Отговор на въпроса си ще намерите в чл.75 ЗКПО.

Скрит текст :
да се чете не чл.45 ал.7 , а ал.3
В зададения въпрос липсва информация, която би могла да даде отговор на поставения от Вас въпрос - например регистрирано ли е ФЛ по ЗДДС и за какво е бил използван апартаментът . В този смисъл и отговорът ми за основанието / чл.50 ал.2 / не е в никакъв случай изчерпателен или дори верен в зависимост от обстоятелствата, свързани с този апартамент.

Основание за неначисляване на ДДС би могъл да бъде и чл.45 ал.7 ЗДДС.

ЗДДС
..........
чл.45
(3) Освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях , които не са нови ..........
Да, чл.50 т.2 ЗДДС.
Все пак преди да продадете стоката вие я купувате от доставчика т.е. влиза в склада Ви и след това я продавате и изписвате от същия този склад. Няма значение, че това става в кратък интервал от реално време - склад има и трябва да се води.
Фактурата би могла да изглежда така:

Стойност на сделката по договор   3718,00 лева
Приспаднат аванс                           - 1779,00 лева
ДДС 20%                                            387,80 лева
Сума по фактура                              2326,80 лева

Гаранция                                            -185,90 лева
Сума за плащане                               2140,90 лева

Точно - гаранцията с включеното в нея ДДС се приспада от сумата за плащане, а не от данъчната основа .  :good:
ЗДДС
чл.24
............
(4) В данъчната основа на доставката се смята включена:
........................ ..
2. стойността,задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение.

Не следва от фактурата при изчисляване на данъчната основа да бъде приспадана гаранцията.
Според мене - не.  :smile1:
Вписването няма нищо общо с датата на начало на дейността на лицето по трудов договор. Вписването в ТР има уведомителен характер.За Вас считано от...е от датата на встъпване в длъжност , която може да е евентуално веднага след вземане на решението или на по-късен етап, когато реално лицето започва работа .
Уведомлението се подава в тридневен срок от датата на сключване на договора.
Бяхме в НОИ днес. От там ни казаха,че щом  до сега е осигурявана на минимална заплата, едва ли ще взима повече от минималната пенсия и за това да не търся тези години, ами да подам молба за социална пенсия.
В тази връзка, ми се иска да знам социалната и минималната пенсия на една стойност ли са?


http://defakto.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%81-3-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-2-7/875/


http://www.nssi.bg/pensions/grantpensions/424-pntd