На запитване за нова актуализация във форума на Микроинвест за Делта ПРО отговарят, че работят по въпроса.
Значи излиза че в дневник продажби няма промени, остават си в колони 9 и 19 /само друг код документ за ОП/, а разликите са всъщност в колоните на дневника за покупки, така ли?

Аз точно така го разбирам. В дневник продажби и сега си има графа облагаеми доставки с 0 % ДДС.
те данните са верни и в двете декларации, просто са подадени 2 пъти. Ако сега подам нова с код К за корекция, ще се нулират другите 2 ли?

Те данните са верни и в двете декларации, но са се натрупали като суми в двоен размер и при подаване на Д1 с код К правилните суми ще заместят двойните от двете Д1.
Подайте Д1 с код К и верните данни за 01.2022 .
 От фирмата платец на дохода искат физическото лице да им издава фактури за извършената услуга. В този случай дали не трябва все пак да е свободна професия?

Само в този случай, ако от фирмата , платец на дохода имат такова изискване / независимо имат или не основание - лицето ще си прецени да го уважи ли / - да, трябва да е СОЛ / евентуално свободна професия / , за да изпълни това условие.
Реално ще е първата коригираща от 01.07 до 30.09.

Точно така - ще сте упражнили правото си на еднократна корекция след срока за подаване.


И според вас какъв процент е риска от ревизия след тези корекции?

Според мене нулев.
Дали ще мина метър с тях при подаването на регистрите за юли,тъй като реално фактурите са издадени и отразени в дневника преди промените от днес.

Промените са от днес, но ще залегнат в СД и дневниците за юли .
Има ли ограничение на сумите, които можеш да получаваш от наложени платежи при продажба на някакви стоки чрез куриерски фирми?

Няма.  :smile1:
 ако фирмата му плаща телефона, като един вид социален разход,

Ако е социален разход то този разход трябва да е достъпен за всички във фирмата.

Но къде отива и личното ползване?

След като телефона си е личен "лично ползване" по смисъла на счетоводното законодателство нямаме. Активът трябва да е на фирмата и оттам вече разсъждения за лично ползване и администрирането му.

Нй-добре да си прехвърли телефона на фирмата и да не създава излишна работа за несъществени суми. Ако не желае просто му увеличете личния труд съобразно сумата на телефона. Тогава може да не му хареса, че вероятно би имал доплащане на осигуровки, ако сега се осигурява на минимума като СОЛ.
Магазинът остава собственост на фирмата и си го ползваме ние

Фирмата и вие обаче не сте едно и също нещо. За да се ориентирате в ситуацията и да не говорите наизуст Ви трябва счетоводител и то не само за нулеви декларации по ЗДДС. Потърсете компетентна помощ и не си градете розови представи за това, което "планирате" .
 Фирмата на практика може ли да не развива дейност?
... заплащане на дивидент.
Бъркам ли някъде?

Помислете - от къде ще дойде дивидента на неработеща фирма ?
Продажбата - по пазарна цена, каквато и да е тя.
Все пак, и много теоретично, служебният аванс не се ли дава за някакво плащане по сделка в обозримо близко време? Щото от три години няма дейност, а давате служебен аванс - някак не звучи... красиво :)

Ами ще трябва да се мотивират някак. Изведнъж пък нещо възникнало и ....
Ако всичщо си е наред няма да има и чудене, но не е.
Добро утро!
Какво искате да изразите с въпроса (какво?)?

Питам какво ще си платите с лихвите, че не разбрах. Въпросът не е към Вас. Иначе имате отговор. Разпределяте си печалбата и разликата осчетоводявате като служебен аванс.
Много са ти широки пръстите.  Аз гледам на тия 200лв не като непосилен капитал а като на едни хвърлени пари през прозореца.
Това съм го чувала толкова много пъти и накрая същите тези със "събраните"  пръсти са най-големите критици как "някой" не ги бил осигурявал. Нищо ново под слънцето . И аз като бобо ще кажа, че с тънки сметки работа не става. И не са страшни разходите, ако има приходи.
Внасят си данъка за 1700, а за другото служебен аванс, а един ден при ликвидация ще си платят с лихвите.

Какво ?
Той и първият трябва да знае дохода по втория.
Трябва ли да се подава някакво уведомление до НАП?

Не, ако нямате ДС.
Да, ако имате ДС .
 дължи пълни осигуровки като СОЛ за месеца след като не е осигурен за този риск

 :good:

Евентуално може да подаде ОКД5 за прекъсване.
Мисля, че трябва да се гледа месец, през който е положен труда, а не месеца на плащането.

Да, аз също смятам така. :good: