Да, наистина е кофти.

Освен, ако не му даде повече "права" в Бюрото по труда. :smile1:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4672

Нищо окончателно все още, но има подобни мнения.
 Фирма без дейност от доста години продава недвижим имот от името на фирмата. Моля да ми кажете какво следва-да се подаде ли декл.окд 5 за започване на дейност и ако сумата е над 50000 да следва ли да се регистрира по ЗДДС.

Здравейте,
за интервала от време за реализиране на сделката аз бих подала ОКД5 за упражняване на дейност и после за прекъсване/прекратяване. По отношение на регистрацията по ЗДДС :

ЗДДС
чл.96
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Направете си трудови договори. Има толкова възможности да постигнете желаното и без да сте в нарушение - има трудови договори и за 1 час дори, има СИРВ, има неплатени отпуски....
Не, ликвидаторът не е СОЛ. Просто търся някаква причина за отговора на служителя на НАП - как стигат до подаване с ПИК? Сякаш нещо в обяснението на ситуацията се губи.
ликвидатор бях аз, но не съм получавала възнаграждение за това.


http://balans.bg/2060-osigurjavane-na-likvidator/
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26001.0
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=23487.0

Дали отговорът на НАП в случая не визира необходимостта от осигуряване на ликвидатора - собственик на фирмата ?
Иначе практиката - шарена в това отношение.
Честит празник и от мене ! Бъдете здрави и успешни ! Нека по-често чуваме добри думи на признание за труда си, нека не се обезсърчаваме, ако не ги чуваме - просто да вършим работата си с желание и тя да е ползотворна за всички !
И нека хилядите безработни, които в този нелек период се озоваха в Бюрата по труда отново да се върнат в редиците на трудещите се !
Ако е необходимо да подам НОВА декларация, какво се случва с вече подадената от мен по пощата?

Ако не е подадена по правилния начин вероятно няма да бъде и обработена. Дори и да приемем теоретично, че я обработят то всяка подадена впоследствие в срока за подаване/корекция  ще замести и коригира предходната.
Не знам дали системата ще позволи да подадете, но по-скоро мисля, че да. Принципно имате основание да се опасявате от налагане на глоба, но с глоба или без следва да подадете правилната информация.
Ако лицето не е било СОЛ цяла година, а определени месеци Х сумата на личния труд се дели на месеците на упражняване на дейност като СОЛ независимо от броя на отработените дни през всеки един месец - дели се на Х. Това е записано и в Указанията за попълване на Т1.
Не мога да открия информация за месеците в болничен,

Вижте указанията за попълване на Т1/2 - там е обяснено коя колона как се попълва.
Да. Независимо от броя на месеците, за които е плащат личен труд сумата се дели на 12, ако лицето е било СОЛ 12 месеца. :smile1:
 При това положение ако доходът е само от личен труд в определени месеци ,данък не става ли надвнесен?

Става / евентуално / -  и подлежи на възстановяване.
 На първия ред само авансовите, а на втория доплащането

 :good:
Има ли вариант, при който бихме могли да избегнем по някакъв начин начисляването на ДДС в случая ?

Здравейте,
в конкретния случай при положение, че отсрещната страна иска да и фактурирате продадените изделия , прехвърляте собствеността на клиента и те не напускат страната не виждам вариант да избегнете начисляването на ДДС. Попадате в хипотезата на чл.53 ал.3 ЗДДС и впоследствие ще направите корекция на начисленото ДДС.
а бе хора къде съм се оплел в тази процедура

Опиши по-конкретно и точно периодите и резултатите, че явно си писал на един дъх...не става ясно съвсем.  :smile1:
Аз смятам, че не трябва да се подава декларация 6, но от отговорите нещо се обърках ...

Няма какво да декларирате - има СОЛ, има задължение за осигуряване, но няма задължение за ефективно внасяне на осигурителни вноски.