Питам, защото наистина не ми е ясно. Преди 3г ходих в София на лекции на Аспасия и тогава ясно съм си записала,че може СОЛ в едно дружество и трябва друго осигуряване /въпросният ДУК/ в следващото до достигане на максималния осигурителен доход. Едва ли от НОИ ще приемат управител на 3 бр ЕООД като СОЛ с осигуряване през едното на 460лв

Аз съм абсолютно сигурна, че Аспасия / както я наричате / не би могла да каже такова нещо в никакъв случай - в едно дружество СОЛ, а в друго ДУК до достигане на максимума. Едно физическо лице може да си е СОЛ в колкото си поиска дружества, Относно болднатия текст НОИ направо си е ОК с тази ситуация, при която едно лице е управител на 3 Е/ООД-та като СОЛ , но като физическо лице си е само ЕДНО лице и се самоосигурява през избрано от него дружество.
Всъщност в нета може да намерите изобилие от материали по темата.
"5 дни от възникване на съответното обстоятелство".
Това обстоятелство, кога е възникнало, никой не може да докаже. Сега сте установили нарушението, че имате грешка в някаква цена и сега издавате КИ.

 :good:
 трябва изрично Решение за това, а до тогава тази сума да се води като непокрита загуба от минали години.

 :good:
Вижте този линк - описани са необходимите документи за всеки етап от майчинството.

http://accountingnews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-91.html
не виждам възможност да се постави отметка или нещо подобно че фирмата не е осъществявала дейност

ТР не се интересува дали фирмата има или не дейност - иска си ГФО. Правите си стандартно публикуване на ГФО .
направила съм баланса и ОПР на малко предприятие на "нормалните" форми за Баланс и ОПР. изтрих нулевите редове и преномерирах. има и приложение.  Мисля така да ги публикувам,  но  това което ме загложди е: т.к не са съкратените форми на Б и ОПР, а "нормалните", това не изисква да правя и останалите форми за пълен отчет - СК и ОПП нали?

ЗСч
чл.29
(1) Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение.

....
(6) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

Така като чета мисля, че нямаш проблем с това, което си решил/а да направиш.Ал.6 дава право на избор формите да са съкратени, но пък ал.1 определя съставните части на ГФО , които следва да се направят. Един вид не се възползваш от правото си по ал.6 и правиш нещата съгласно ал.1. Така мисля. :smile1:
за да избегна тоя ОТКАЗ се допитвам до ВАС - хората с опит

Все пак прочетете темата - така ще придобиете повече опит и увереност. :smile1:
Здравейте за 2016 г. микро предприятие ЕООД - мога ли да публикувам БАЛАНС и ОПР - която съм подал  в статитиката

Можете. Ако получите отказ обаче - прочетете темата, в която сте попитали да разберете защо . Иначе може и сега да я прочетете.
Номерът на гражданския договор не е задължителен реквизит по принцип. Аз всяка година ги започвам от 1 за съответната година.
Не, фирмата вече Ви е упълномощила веднъж. Упълномощена сте от управителя в качеството му на представляващ ЮЛ, а не в качеството му на ФЛ.
Точно в това е предмета на дискусията по-горе . Защо новият да не може да управлява след като е взето вече Решение за избирането му и е подал ОКД5 ? Какво общо има вписването с упражняването на дейност ?

пак от писмото :
Скрит текст :
"В периода между датата на решението на Общото събрание и датата на вписване на решението за прекратяване правомощията на управителя в търговския регистър, лицето не следва да полага труд." - от писмото

Да, така го разбирам и аз - старият управител не следва да подписва вече нищо.
Благодаря на n_alex76 за линка, а от въпросното писмо това ми направи впечатление по въпроса :
Скрит текст :
4338
За прекратяването е аналогично - в ОКД5 се вписва датата на прекъсване/прекратяване на упражняване на дейността. Не упражнява ли дейност лицето - подава ОКД5 . Акцентирах на започване за принципа, но прекратяването е аналогично . Вписването според мене има само уведомителен характер, обявяване на обстоятелство, което вече е възникнало. Това си е лично мнение, разбира се.
" Моля, споделете ако може и подкрепено с текст от закон, писмо когато става въпрос за СОЛ дали в ОКД5 трябва да е датата на вписване? "

Със сигурност в ОКД5 се вписва датата на началото на упражняване на дейността. Според мене тази дата няма никаква връзка с вписването в ТР . Знам, че има и ще има различни мнения вкл. на НАП и НОИ , но единствената причина едно ФЛ да подава ОКД5 е фактът, че започва да упражнява дейност и обявява имено датата на нейното начало.
Преди месец за същия случай подадох ОКД5 преди датата на вписването, защото след като дяловете са прехвърлени и новият собственик вече упражнява дейност имам законовото основание да я обявя.