:laugh:
така се получава май, но да видим - може и да има някой да ни сподели какво става - от НАП ли дават въжето или ние сами си го носим............ :smile1:
Започнах нещо да пиша, но се спрях - много неща може да се кажат, но дали ще са точните.............та в този ред на мисли започнете от счетоводител . Има доста въпроси - собственикът ли ще си работи сам, ще има ли наети лица , кой е управител на фирмата .............Успех !  :smile1:
Явно в ООД-то лицето не упражнява дейност, не полага личен труд. Ако обаче прави това в ЕООД-то трябва да се самоосигурява . Ако ли пък има ДУК с договорено възнаграждение трябва да се осигурява и по ДУК . Вариантите са различни в зависимост от обстоятелствата, а не давате подробности .
ddqnkova ,

на практика вариантите не са много - теоретичния / законов / и незаконовия . :smile1: За друг не знам и ще трябва да вземете решението сама . Мисля, че е добре да обясните нещата на собственика и всъщност той да вземе информирано решение .
Едва ли някой е пожелал Вълчо да го изяде ..........  :laugh:
Иначе това няма да се случи, ако следите поредността на номерата в дневник продажби , мисля .  :smile1:
Само да доуточня, че трябва да има 12 месеца осигуряване за ОЗМ, но не последните 12, а изобщо и към момента на подаване на декларацията за 15 дни бащинство да е осигурен за ОЗМ.
Няма право на обезщетение от НОИ за " бащинство " след като няма 12 месеца осигуряване за ОЗМ . Нали обаче си е баща и без това - да е жив и здрав и да се радва на детенцето си !  :give_rose:
Вижте и подадените уведомления - вероятно това ДС за определен срок е подадено с  правилния за прекратяване код.
Ако не прекратявате трудовото правоотношение с лицето и то ще продължи да си работи на старата длъжност не прекратявате нищо. В ДС трябва да е видно до кога временната длъжност е в сила.
Докато да напиша темата и си я намерих.... :laugh:
Ако ще е от полза да я копирам . Няма как да изтрия тема така или иначе . :smile1:

ТРАНЖОР
 
 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ТРАНЖОР

 


Структурно звено в предприятието – предприятие по производство на месо и месни продукти

І.ОСНОВНИ ТРУДОВИ ЗАДАЧИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Задължения на работника по време на производствената дейност:
• приема необезкостеното месо;
• подрежда и дефростира в съответното помещение за дефростация;
• обезкостява месото;
• следи за правилното съхранение на обезкостеното месо,готови полуфабрикати в хладилната камера ,съгласно ТС;
• по време на работа работникът е длъжен да спазва стриктно инструкциите за безопасност на работното място;
• работникът е длъжен да спазва стриктно инструкциите за хигиена на работното място по време на работа;
• след приключване на работното време работникът е длъжен да почисти и измие инвентара и работното си място;
2. Задължения относно личната хигиена:
• работникът се явава на работа само в добро здравословно състояние;
• при неразположения ,рани по ръцете ,уведомява управителя;
• работникът влиза през специален вход за персонала в битово-санитарен възел;
• в “мръсна зона “на филтъра ,работникът съблича цивилните си дрехи и ги поставя в личното си шкафче;
• задължително преминава през душ-кабина и след изкъпване влиза в “чистата зона” на филтъра;
• облича чисто работно облекло ,което съхранява в персонален гардероб и влиза в производственото помещение;
• след приключване на работния ден ,работникът напуска работното си място по обратния ред;
• работникът е длъжен да спазва инструкциите за лична хигиена;

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на дружеството;

ІІІ.ОТГОВОРНОСТИ
1.Отговаря за качественото извършване на поверената му работа.
2.Носи отговорност за правилното съхранение на обезкостеното месо;

ІV.УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Длъжността се изпълнява при условията на нормиран/сменен режим на работа според график/ работен ден.

V.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Да има средно образование;
2.Да притежава умения за работа като транжор;

VІ.ОСНОВНИ АКТОВЕ,КОИТО ЛИЦЕТО ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА
1.Да познава изискванията на нормативната уредба и вътрешните правила за хигиена на работното място, личната хигиена и правилната работа с хранителни продукти;
2.Изискванията за безопасност на труда .

Работникът ........................ ......................
се запозна с изискванията на длъжностната характеристика.

Работодател:.................

Работник:...........

Дата:.............

 

Моля, ако някой има във фирмите си такава длъжност да копне една ДХ . Много предварителни благодарности !  :bow:
 :wave:

" Управителят, освен дейност като управител, иска и да участва в дейността на дружеството ."

При това положение ДУК и осигуровките за него се отнасят за дейността на лицето като управител , а при положение , че ще извършва и друга дейност ще трябва да се осигурява и в качеството си на СОЛ, полагащ личен труд или по ТД за определена дейност .
 :wave:
Имам в момента наето лице по договор с БТ. Ще се повторя сигурно за някои неща - Ирена е описала в общи линии документите ...От БТ са ни дали пълен пакет формуляри и няма как да " сгрешим ", подавайки ги .

Документите са :
- декларация - искане по образец , в която се конкретизира исканата сума за лицето - заплата и осигуровки от работодател
- платежно за изплатената заплата
- декларация по образец, че през последните 3 месеца не сме съкратили лице на същата длъжност, на която е лицето от БТ
- копие от платежното, от което е видна получената сума на превода от БТ за предходния месец / това го виждам за пръв път - от 3 години съм нямала такива лица от БТ /
- присъствена форма за лицето и за целия персонал / следят числеността /

Всичко това подаваме с опис . И пак повтарям - описът, декларацията-искане и тази , че не сме прекратявали договор последните 3 месеца са по образец, даден ни от БТ .
Информация за задаване на въпрос по ел. път :
http://www.noi.bg/images/bg/users/infomaterials/izdania/e-uslugi/OSIGURITELI.pdf


А писмено предполагам на адреса на НОИ  гр.София - бул. " Ал.Стамболийски " 62-64   или до съответното РУСО по местоживеене.
 :wave:

http://otgovori.info/sumirano-izchisliavane-na-rabotnoto-vreme/

И може би не е за пренебрегване необходимостта от счетоводител ?  :smile1:
А Сметната палата не дава ли препоръка как да го осчетоводите, че да отговаря на техните изисквания ?
Аз мисля, че вече получихте отговор на въпроса си от по-горе изразените мнения - най-много да ги повторя.  :smile1:
Ремантът по принцип може да е съвкупност от вложени материали и труд - собствен или на външна фирма. Искате да прецизирате нещата по видове разходи - отразете вложените материали като разходи за материали, а трудът на външния изпълнител - като разходи за външна услуга. Така или иначе централата не може да работи без тази помпа и не става въпрос за подобрение, а за текущ разход . :smile1:
 :ok:
Няма три дни за сметка на работодателя , дължи се здравно 4.8 % от 420 лв. и тази сума е за сметка на работодателя .
Сега пак ще потърся темата - не съм го копнала, сори . :smile1: