" даване на служебен заем на подотчетно лице "

Исках да пиша "служебен аванс" - коригирам се. :smile1:
Не зная защо бързате с тези дивиденти. Ако искате да регистрирате някакви доходи - плащайте "личен труд". Или направете един ДУ.
Е, по-скъпичко ще дойде, но е по-законосъобразно.

Подкрепям! В крайна сметка, ако идеята е узаконяване на доходи не само дивидентът е вариант. Ако обаче целта не са доходи, а просто "узаконяване" на вземането на фирмени средства от собственика би могло да се ползва отпускане на заем / както по-горе писа и Илиян Нешовски / или даване на служебен заем на подотчетно лице .
ЗДДС
Скрит текст :
Попадате в чл.126 ал.3 т.1 - включвате фактурите и КИ в СД ЗДДС сега, след като вече са Ви изпратени. За невключените до момента КИ има и съответна глоба, която може да бъде наложена , ако Ви проверят преди изтичане на давностния и срок.
РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 96-00-395 ОТ 07.10.2008 Г. НА НАП ОТНОСНО:
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА
СОБСТВЕНИКА, ВКЛЮЧВАЩ ЦЯЛАТА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ 2007 Г., КАКТО И АВАНСОВО, ЧАСТ ОТ ТЕКУЩАТА ПЕЧАЛБА ЗА 2008 Г.
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Скрит текст :
5085
Доколкото носител на правото на данъчен кредит е Описът / независимо , че въвеждаме фактурите , включени в него / мисля, че не можем да го разделим на части , а следва да го опишем в СД по ЗДДС в указаните срокове и да упражним едновременно правото на ДК за всички активи, включени в него . Така мисля.
С изричното уточнение, че практиката на съда не е отговор на въпроса / и тя си е зависима от вземащите решенията / :

http://court-pz.info/spravki/20090914/0074d809_12391809.HTM

и малко разни мнения :

http://www.odit.info/?s=6&i=251229&f=1

И да "дадем" думата на юристите по въпроса .  :smile1:

Ако съдружниците не са присъствали следва да имате покана до тях, за да удостоверите, че са известени за провеждане на ОС. Ако са присъствали, но не са били съгласни с приемането на ГФО това обстоятелство следва да бъде записано - че са против. Така или иначе Протоколът трябва да е подписан от всички присъствали съдружници.
 А неподписалите съдружници присъствали ли са ?
Не, не съм звъняла никъде. Исках да видя дали не е при мене грешката , но сега е ясно . Дано го оправят - в противен случай остава варианта да се прави отделна директория за всяка фирма.
Специално ти благодаря за ангажираността ! :smile1:
Последната ми актуализация е началото на тази година и нямам този проблем за който споменаваш. Сега ще направя актуализацията и ще ти кажа какво се е случило :)

Благодаря ти, Ели! Ще чакам мнението ти........
Явно днес не е модерен този точно продукт...........
Законодателството позволява тези активи под прага на същественост да бъдат счетоводен и данъчно - признат разход за фирмата и не би трябвало да има проблем с осчетоводяването им в 601. Впоследствие при отдаването им под наем ще се реализира единствено приход от отдаване под наем на същите, а при желание могат да се водят задбалансово само информативно.
Свалих последното обновление на програмен продукт Трудови договори и забелязвам, че не дава възможност за въвеждане на втора фирма. Избирам Параметри и НОВ за въвеждане на нова фирма. Не ми дава да въведа обаче Булстата и така става невъзможно въвеждането на следваща фирма. С тази версия са отстранили някакви грешки от предходни, но дали не е налична нова грешка ???
Попълвате правилните дати на болничния лист независимо от припокриването на периода. В графата работни дни обаче посочвате намален брой работни дни по втория болничен като съобразявате периода на припокриване на болничните във времето.
Хубав ден и от мене !
Няма нищо по-хубаво от лошото време - вали ли, вали...... :smile1:
Управител с ДУК следва да се осигурява за всички осигурителни случаи независимо от това, че е пенсионер. Вижте ЗДДФЛ Допълнителни разпоредби т.26 - за лицето с ДУК това е трудово правоотношение.
Да, така се получава ,  lllion@abv.bg .
Поради това, че е изтекъл срокът за промяна на осигуряването ще трябва да се осигурява върху високия процент до края на годината, а вече следващата да промени , ако желае , това обстоятелство.
В т.34 се попълва нетното възнаграждение за СОЛ в случай, че е избрал да се осигурява за ОЗМ . :smile1:
Неправилен избор при социалните осигуровки

Не, нали това е само база за изчисление, а не възнаграждение.

Проблемът Ви е в т.34 - Елена е пояснила по-горе. :smile1: