http://taxavoid.eu/advice/divident-navsyakade-ipo-vsqko-vreme

Ами сега ? Само Андрешко като повика неволята става ........ май.
Тези пари не са ли от дейността Ви от 2017 след като вече сте си разпределили и изплатили дивидент ? Все ми се струва, че скоро ще започнем да разпределяме и авансов дивидент с тези каси въпреки, че имаше разни разяснения за невъзможността да съществува такъв. То по-добре да се регламентира тази възможност пред другата за скрито разпределение на печалбата. Още повече, че това скрито разпределение можем да го декларираме едва с ГДД .
В последствие се оказва,че единичната цена на стоката е по-ниска от тази писана във фактурата и фактурите са коригирани,но как се процедира с фискалните бонове?

Това, което сте писали означава ли, че първата фактура е сгрешена ? В този случай са правилни дадените коментари .
Ако това, което сте писали означава обаче НАМАЛЕНИЕ на цената следва КИ само с намалението и сторно касова бележка за това намаление.


Разбирам го, че сте в срока за подаване на уведомление за ЕКАТТЕ - 31.10.2017. С него можете да промените и основанието. Ако последното искате да е със задна дата - на място в НАП, защото едновременно с ЕКАТТЕ ще влезе в сила от датата на подаване.
Вдигам темата за да дам ъпдейт по въпроса.
Днес подадох въпросното ЕКАТТЕ, със код 11 и ми го върна. Сега трябва да подам заличаване и редовните данни до колкото разбрах.
Питането ми е може ли това да стане по електронен път или трябва да отида на място в НАП?

След като сте все още в срока на подаване на уведомлението ще стане по електронен път.  :smile1:
Даже бих казала - категорично с решението на управителя.

Разбира се, че това е най-важното. Като сме съветвали да си плащат дивидент са си правили оглушки, а сега да им кажем какво да правят, за да нямат проверка. Тези, дето са си платили дивидент и разпределили печалба сега нямат такива терзания.
След като ще се издадат нови правилни фактури и сторнират КБ за какво ще служи КИ?

 :good:
Съгласна съм с bobo.
КИ се издава при намаление на цената или количеството , но не и за анулиране на документ.
deny51@abv.bg ,

как е най-добре не знам - за едни едно, а за други - друго. Решението остава за Вас, а е най-добре да е споделено и взето от управителя на фирмата. Проверка може да има и в двата случая и предполагам, че ще има проверени и с коригираща декларация и с изплатени дивиденти.
Както се казва - няма пълно щастие.
Здравейте колеги,
а някой вече подал ли е коригираща декларация по чл.92 заедно с декл.55 и чл.73? Знае ли са какви са санкциите за късно подедните декларации 55 и73? Ако има някой с опит да сподели.

По принцип санкциите са упоменати в съответните закони - каква би била причината да не се налагат и в този случай ? Тъй като срокът за подаване на коригираща декларация е 30.09.2017 г. едва ли някой знае в момента какво следва. Всъщност съгласно законите следват санкции и лихви, но явно ни се иска да вярваме, че приятелското отношение на НАП ги изключва именно сега.

Явно моментът е такъв, че всеки търси някой с опит в ситуацията, но сам не желае да опита. Разбираемо защо. :smile1:
КСО
........
Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
....................
 Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
Наредба за командировките в чужбина
.............
Чл. 18. (1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи.
То вече взе да става и смешно - представих си как трупаме печалба 5 години и, ако не ни проверят си я разпределяме без данък на всеки 5. Данъчен рай ще настане !
Аз искам да попитам друг въпрос във връзка с дивидентите. Може ли сега да се плати дивидент за неразпределена печалба за 2008, 2009 година тъй като от колежка чух, че може само 5 години  назад да се изплащат. Има ли такъв срок посочен някъде ?

Колко хора биха се зарадвали, ако колежката Ви е права особено сега в този момент ! Да я послушат, ако искат и да зададат този въпрос на НАП като им дойдат на проверка .
Скрит текст :
Вижте и СС8 за счетоводно коригиране / евентуално / на грешки.По втория въпрос :
ЗКПО
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:

Да, можете да отпишете вземането и през 2017.
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=12336.0

http://www.account-bg.info/e107/page.php?369.10


https://zakonnik.bg/document/view/qanda/146485/262167 - тука ви трябва абонамент, но може някой да копне статията

Разгледайте и Закона за ЧСИ .

Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.

Всяка операция по реда на възникването и. Сторнирането - в годината на неплащане на съответното задължение. Отписването - в годината на наличие на условия за това съгласно ЗКПО. И уведомяване на НАП съгласно чл.75. Преработвате си счетоводните записвания за всяка съответна година и  формирате данъчния резултат все едно не е допускана грешка. НАП прави необходимото за промяна на данъчния Ви резултат през съответните години.