А аз да отмятам ли в декларацията т.9.1 или прихващането ще стане автоматично с бъдещи евентуални задължения?

За да отметнете 9.1 трябва да имате банкова сметка . Или откривате и отмятате или не отмятате, ако няма да откриете такава.
Ако ще имате подобни задължения може да оставите така нещата и да видите ще се приспаднат ли автоматично при бъдещо подаване на декларация, водеща до точно такъв вид плащане на данък / мисля, че отговорът би бил положителен /. Винаги можете да си ги поискате / в определените за това срокове, разбира се / или да подадете Искане за прихващане от друг вид задължение.
И при мене е така. Системата на НАП при здравно осигуряване дори и за част от месеца "счита" лицето за здравно осигурено.
Вероятно и точно така трябва да бъде .
Според указанията за попълване на Д1 :
"- 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски "

И от линка на  n_alex76 :
"Код за вид осигурен 28 се използва, ако няма данни по т.16 и данните по декларация 1 са само за здравно осигуряване."
И при мене ТРЗ програмата прави същото за месеца с НО със стаж и без стаж. За другите месеци си прави с код 28.
"- за периода от ......................  до   ..................    времето се включва на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 - 4 КСО*"

Според мен точно тук се посочва. За СОЛ си пише в т. 4

Да, така си е - аз гледала - недогледала ...
Лицето има болнични през този период - трябва ли да ги отразя на някой ред и на кой?

Не, не виждам да има предвиден такъв ред.
Здравейте, самоосигурявщ се собственик на ЕООД, който има сключен ГД като физическо лице, документ с данни трите имена и егн ли издава при получаване на сумата по ГД.

 :good:
Остава и след 12 часа работа по трудови договори да е физически възможно да извършва и работата във фирмата особено , ако там няма назначени и е сам.
Раздел III: Въпроси относно кръга на задължените лица

  Работеща фирма, която е регистрирана като ООД с двама съдружници, които се осигуряват на друго основание в други дружества и нямат нает персонал, но единият съдружник има сключен договор за управление и контрол, следва ли да подава декларация?

Да. Като договорът за управление и контрол се приравнява към трудов договор.

Този извод не ми се струва никак правилен, защото ДУК е приравнен на трудов само по отношение на дължимите осигурителни вноски и данък, но сам по себе си не е трудов договор. Разбира се в практиката има ДУК, които се сключват по КТ , но в случая визирам ДУК извън КТ.
Бонбонче,
така както си номерирала редовете да поясня :
Въпросната служебна бележка има две точки.В точка втора попълваш ред 2 за 5 месеца и ред 3 за един месец / в случая март / .Първия ред - на основание чл.13в не попълваш изобщо , а четвъртия ред е за СОЛ. Да не се объркаме с този ред 1 и ред 2. :smile1:
Значи ли това ,че
 01октомври 2017 до 28 февруари  - 5 месеца   - трябва да посоча на ред 1
месец 01.март 2018 до 31 март 2018 да посоча на ред 2 ?

Точно така. :good:
Здравейте и благодаря, че отново се отзовавате!  Личен труд  е подаван в декл 1 с код 12 и съответно удържан данък. Мисля да попълня кол 4,5,6 и 7 /без кол 3/ с еднакви цифри

 :good:
Колона 7 се ограничава автоматично до максимума.
Сега се замислям по повод въпроса Ви - да не би да искате да кажете, че попълвате личния труд в к.3 ? Следва да е в 5.
Някак нелогично ми се видя това изброяване само на 3,6 и 7 та затова...
Този избор си мисля, че е само по отношение на това кой подава документите за НОИ. А това да се осигурявате като СОЛ предполага, че извършвате дейност, което пък е в противоречие с факта, че всъщност няма да упражнявате дейност / не би и следвало / .
Аз съм ЗА консултацията на Марпан / без претенции, че съм права / . :good:
Само на място в НАП - подавате Д1 с код корекция.
Да, правилно е .Само с допълнението, че в Т1 и Т2 попълва 3,4,5,6,7 .
По отношение на личния труд и ДДС вижте това писмо на НАП. Декларация 1 се подава с код 12.
Здравейте,
всъщност договорът за личен труд е вид граждански договор. Самото полагане на личен труд е приравнено на трудово правоотношение по отношение на дължимите данъци и осигуровки. В тази тема, която постнах по-горе има и едно указание за администрирането на личния труд на СОЛ. Вижте отговор 40 , за да го прегледате. При този вариант лието си има право на командировки, които ще бъдат и данъчно признат разход.
Личният труд на СОЛ няма НПР. :smile1: