По ведомост лицето е трябвало да получи 410лв, а са му превеждани по 450. Как мога да оправя това?

КТ
Чл. 272. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:
1. получени аванси;
2. надвзети суми вследствие на технически грешки;

Направете удръжка от дължими суми за РЗ на основание горецитирания член.
Това, което питате е все едно да Ви попитам :
"Ако платите моя интернет от Вашата сметка на Вас ли ще пуснат интернет ?"
Хубаво би било да имаше някакъв вариант за тестване...
Защо и за пенсия?  Нали е осигурена за този риск по ТД, а и в момента е в майчинство.

В момента е в майчинство, но по ТД. Като свободна професия е самоосигуряващо се лице, което упражнява дейност с произтичащите от това задължения за осигуряване.


Както поясняват и в дадения тука отговор нека наемодателя да Ви издаде документ с реквизитите по чл.7 ЗСч, като тази сума няма да се счита за доход на ФЛ, а за наемателя заедно с договора ще бъде разходооправдателен документ.
Жена буди мъжа си системен администратор посред нощ:
- Скъпи студено ми е, да затворя ли прозореца?
- НЕ ЗАТВАРЯЙ само го минимизирай!!!


Един програмист се похвалил на друг.
- Ей брат.. Снощи свалих една мацка!
- Тъй ли? Я дай линк и аз да си я дръпна...


Иванчо попитал баща си:
- Татко, ти бил ли си програмист?
- Да, Иванчо, два пъти!

Бременна блондинка ми поиска да отстъпя мястото си в автобуса, за да седне. Отказах и и ме нарече простак.
Как да и обясня, че карам автобуса ???


Въпрос в БГ мама :
- Как се прави реване ?
- Два шамара и готово .

Зад всеки прецакан компютър стои един човек, който абсолютно нищо не е пипал по него.
Малко петъчни усмивки :

Като малък исках да стана космонавт. Сега искам само да стане петък...

Най-трудното нещо в петък е да изглежда, че работиш.

Ако човек не се радва на петъка явно работи в събота.

Станах през нощта до тоалетната и заварих в кухнята жена ми да пази диета.

Хубави и весели почивни дни !
Пак е петък, при това "Черен". Ето нещо по темата:

Попитах в EVN дали и при тях ще има “Черен Петък”.
Отговориха, че ако не си платя тока, ще ми го направят.

Приятен уикенд на всички!

Както казват тийнейджърите - много е яко !  :lol:
Да се допълня :
За да е налице това право е необходимо договорът да е прекратен след придобиването му / не задължително непосредствено / , а основанието е без значение .
 Въпроса ми е: Има ли право на обезщетение по чл.222, ал.3?

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на .........

Категорично да.
Нека си направи запитване защо не е включен в Заповедта . Това ще отговори на въпросите му. Тука повече няма какво да кажем.  :smile1:
Благодаря за отговора , но лицето е назначено на длъжност "шофьор на товарни автомобили над 12 т" това и  изпълнява през целия си трудов стаж във фирмата.

Това е ясно, но не е достатъчно.  :smile1:
Тези 5 дни се получават при определени условия , които са разгледани в чл.4 . Ако отговаря на тях и има право може да си потърси въпросните 5 дни като обезщетение.
Здравейте ,
действително съгласно въпросната Наредба лицето има право на допълнителни 5 дни отпуск. Освен това обаче вижте и чл.4 ал.4 :
(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г. ) Работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

След като не е включен в тази Заповед може би не изпълнява условията по ал.1 , 2 и 3 от същия член. Просто анализирайте тези неща.
Лизингът оперативен или финансов е ?
Аз точно за това Ви попитах дали ще Ви издадат фактура за цялата стойност и Вие потвърдихте / което ме учуди /. Обикновено не става така.
И според мене т.1 и 2 да останат непроменени. По т.3 :

204 , 625 / 159 - осчетоводяване на договора за лизинг

159 , 4531 / 401 - осчетоводяване на фактурата