В счетоводството на клиента фактурата е за 5000 , а във Вашето - 6000 ?
В ТК се пише не брутната, а основната РЗ за съответния времеви интервал .
За мен не е важно дали са еднакви, а какъв ще е размера на обезщетението.

Не Ви е важно, но явно Ви е направило впечатление, че осигурителният доход е доста по-висок. Не върху него обаче ще се изчисли обезщетението Ви , ако това визирате. Обезщетението ще се изчисли върху БТВ в размер на 800 лв. за времето на оставане без работа.
Осигурителният доход и брутната работна заплата не е задължително да са еднакви. Размерът им се определя от различни правила.
Как опитвате сега да подадете ОКД5 ? С "възобновява" ли ?
Наемната цена, изплатена през м.10 за месец септември, не се декларира за третото тримесечие?

Точно така.  :good:
Обаче не ми е ясно дали ГДД на ФЛ и ГДД за ЕТ са две отделни?

Не, ГДД на физическото лице / което е и ЕТ /  е една, но попълва две различни приложения към нея - едното е за ЕТ, а другото за доходи от наем.
...тоест ЗДДФЛ не прави разграничение затова кой е собственика, а кой е получател на дохода, тоест дали има издадена една или две СИС.

Тука прилагам линк към едно становище на НАП по въпроса :
https://bganaliz.com/prilagane-na-zdds-i-zddfl-4/

Сигурно бихме намерили и съдебна практика в подкрепа на различни тълкувания.
Както се казва всеки сам избира в какво приключение да се впусне.  :smile1:
Издавате 2 СИС за всеки от съпрузите с неговата част от дохода. :smile1:
Отговор на този въпрос е дала ХХХХХ точно в тази тема - вижте отговор 2 и прикачения файл към него.
Отидете на място и подайте  за пропуснатото тримесечие.
Или да подадете сега за трето тримесечие - поне математически нещата ще се стиковат и парите ще се обвържат.
А ФЛ има ли задължение да попаде декл. по чл.55, ал.1 сега?

Не, по чл.55 нито сега , нито когато и да било точно по този повод.
За заемите - не, подава платецът на дохода.

Да се чете " за наемите" .

 :smile1:
За заемите - не, подава платецът на дохода.
А печалбата / парите / и тях ли ще изхвърлите ?
С уговорката, че единствената причина , поради която правите всичко това е да си вземете парите - законосъобразността изисква в слручая единствено клиентът да си плати без повече документация. Евентуално може и да го съдите за неплатени доставки.

Ако Вашата фактура е вече включена в дневниците на клиента следва да издадете Протокол за анулиране на фактурата / по чл.116 ЗДДС / .
http://qwerty1/285-3-7-protokol-po-zdds-za-anulirane-na-faktura/

Ако Вашата фактура не е включена в дневниците на клиента да си вземете оригинала на изпратения документ и същият да се съхранява при Вас.
Следващата стъпка е анулиране на подадената ВИЕС декларация.
http://www.doxa-consulting.com/?p=437

Пак ще повторя обаче, че законово основание да правите всичко това няма. Сделката е осъществена, стоката е изпратена и получена от Вашия клиент.
Това ВОД ли е било ? Има ли подадена и ВИЕС декларация ?
Най-добре да си я плати и толкова. Неплащането на фактура не е нито основание , нито причина за подобни действия.