А сега в тези писма та фишове ли не пращаме, та справки ли, та не знам какво  защото, виждате ли ЧСИ бил задължен да събере информация за това. Ами да я събере - да дойде, да провери, да изясни - да я събере тази информация. Ама защо като ще им свършим работата. Аз затова и така писах - уведомително писмо. С две думи няма да плащаме , защото....уведомяваме ги. Ако искат да заповядат да проверят.
И да носи отговорността :(

Най-вече ! То и преди ТР ЧСИ са били наясно с несеквестируемия минимум, но явно толкова е било удобно да си получават едни пари без да са дължими, че са си затваряли очите. Има и примери / и то много / и преди ТР да приемат за отговор писмо, че лицето получава под МРЗ и това да решава въпроса. Значи с това ТР вече все едно от високо ниво им тропнаха по масата та да се чуе ............
Все си мисля дали в бъдеще няма да направят възможен достъпа на ЧСИ до персоналния регистър и тогава да се спестява цялата тази "оживена" кореспонденция с тях ? Изпращат ни запорното съобщение и ние удържаме като трябва или не удържаме и точка по въпроса.Някак стана практика на всички институции счетоводителят да "поднася" сдъвкана информация за какво ли не.

Може  ли някой да ми каже как трябва да напиша договора-само самоосигуряващо се или само като  пенсионер ?
Благодаря

В договора изобщо не е нужно да конкретизирате тези обстоятелства. Тях лицето си ги декларира при необходимост пред вас , а и те могат да се променят във времето / имам предвид това дали е СОЛ или не / .
Ето каква бланка съм дал аз на колежките. Извинявайте, че я пуснах в такъв вид - не успях да открия как да я прекача като файл. Така изглежда ужасно бланката - промени се разрядност и оформление и не мяза на нищо...

Hrili, много благодаря за бланката ! Благодаря ви, колеги, че си направихте труда да дадете готови бланки. Всеки може да взаимства и видоизменя според ситуацията и конкретния случай.

Само се чудя защо е необходимо да прилагаме фишове или справки за доходите . Намирам за напълно достатъчно да декларираме дадени обстоятелства и толкова. Явно вече се презастраховаме пред всяка инстанция и служебно лице .
/ не, че не е разбираемо желанието да си спестим нерви /
На мен лично проблема ми е на друго място. Какво правим ако ЧСИто не е чувал за това решение?

Сигурно към писмото следва да приложим и ТР ? да не ме разберете буквално
Иначе напълно съм съгласна, че това е напълно възможно и това.

/ как да не кажем като в "Господари на ефира" : Уникална държава, уникални ЧСИ ! /
Ние само ще го уведомим малко по-накратко, няма да го питаме. Иначе бланката си е супер . :smile1:
Делфинче аз за такива цели дописвам текста от долу на тази бланка.

Вал3ри, много ти благодаря ! Ще я приспособя и аз за тази цел. :give_rose:
ДУК не се регистрира в НАП като трудовите договори

Да, ако не е по КТ / което е възможно /.Затова питам...то и последващите отговори са в зависимост от това.
Дали няма някой бланка на писмо / не, че е философия да се съчини, но да  спестя време... / , с което уведомяваме ЧСИ, че съгласно ТР преустановяваме изплащането на суми по запори ?

Благодаря предварително !
А ДУК по КТ ли е или е по ЗЗД ?
За каквото му стига куража - това да направи.  :smile1:
То наистина си е лично това решение и е неприятно, както писа и Марпан, но с цел да не му растат лихвите, защото осигуровки няма, но има със сигурност ДДФЛ да си оправи нещата доброволно и сега май е най-добре.
Не става ясно от питането това финансиране на кого е отпуснато , но независимо от това обстоятелство явно тази дейност на ЮЛНЦ се явява стопанска ?
Дали тя е съобразена с изискването на ЗЮЛНЦ за извършване на стопанска дейност от ЮЛНЦ ?

ЗЮЛНЦ
..........
Чл. 3.
(3) Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
Някой знае ли дали ще може да се подава електронно болничен, който е представен януари, но се отнася за декември?

Да, ако е заведен в дневника за болнични през 01.2016.
Точно така става и сега - в празното поле напишете 2016. :smile1:
Въпросът ми е как да отразя този болничен  в Д1 като СОЛ.?

Никак, защото лицето е СОЛ без право на болнични и си дължи осигуровките в пълен размер. В случая е важно дали този болничен не прави осигурителния доход по ТД по-малък от максималния размер и да следва да довнасяте.
Тъй като авансов данък не е начисляван,ще дойде целия в салдо,затова ми се иска да го начисля в 2016 г.

Вероятно авансов просто не е плащан, защото иначе не се начислява. По принцип на всички без авансови данъци корпоративният ни идва в салдо към 31.12.2015.
Да не би да кажете, че след като правим заплатите за месец декември 2015 през януари 2016 следва да ги начислим за януари 2016 ?
В какъв смисъл съгласно новите изисквания от 01.01.2016 ?
Иначе - договор за наем по пазарни цени.