Трябва да е на работа на следващия ден ... с кутия бонбони:)

И може би да си поиска платената отпуска - много ще и се зарадват...
Датите и дните са правилни, бонбонче. Свали ли последната версия на програмата за болнични от сайта на НОИ ?
Каква служебна бележка - просто вече лицето ще си знае и при подобен случай ще си подава молба за отпуск. Освен това оформяне със задна дата не винаги означава документ с невярно съдържание, а би могъл да е пропуснат такъв .
Аз бих си привела ведомостта в съответствие с правилно дължимите суми, а сметките ще си ги оправят...те си знаят.
 във втората колона  за данъка  се колебая какво става?

Нали точно за данъка Ви отговарям...
За данъка   за месец 08./ понеже и той е в намаление. за м.09  подавам ли нещо?

Д6 с код К и правилната сума.
За мен си е самоотлъчка, но без дисциплинарна отговорност.
Нагласянето на всеки отпуск, ще е съшито с бели конци.

Искате да кажете, че този човек като боледува вместо да се лекува трябва да работи, за да не е в самоотлъчка ли ???
Как се оправдават дните, лицето в платен или неплатен отпуск да го водим?

За каквото си е подал молбата...
 Дали да бъдат реалните суми за всички работници за периода 08.2015г или само за въпросният работник  с отрицателни стойности? Дали ще  може по ел. път да се подаде корекцията в предвид на това ,че е за миналата година?
Д6 с код К за всички работници и верните суми, а подаването - на място в НАП.
А може ли да е шофьор  като личен труд на СОЛ съобразен с МОД  и само тези осигуровки да се плащат ?

Може, но СОЛ не обвързва осигуряването си с МОД . Осигуровките върху 420 и нагоре според критериите за това.
Минал е срокът за корекция по електронен път, но можете да отидете на място в НАП.
В складовата програма, която ползвам примерно не бих могла да въведа нула бройки по отрицателна цена, но имам възможност за преоценка на стоки . Разгледайте внимателно какво Ви позволява софтуерът, който ползвате.
На практика бройката е вече заприходена, а корекцията на цената направете според възможностите на складовата програма , която ползвате.
В склада следва да направите единствено корекция на цената на оставащите изделия .
Ако преди цената е била 50 , а сега примерно е 20 в КИ пишете 90 бр.*30лв / вписвате размера на намалението на цената / .
"Често се закупуват резервни части за автомобила, които се монтират от самия шофьор."

Не мисля , че в случая става въпрос за услуга.
"Колежката желае да е чл.111 във връзка с чл. 114"

И аз мисля, че това е правилно.
... ще осчетоводите ли такава фактура, ако софтуера изпищи и каже, този контрагент не е регистриран и проверите това със свободен достъп в сайт-а на НАП?

 Вал3ри ,
ако знам, че фактурата е неправомерно съставена и ДДС неправомерно начислен ще я върна да бъде коригирана или анулирана и издадена правилната.