ще я гледам утре

Кое приложение смятате да попълните за дохода от личен труд ?
Указания за попълване на Т1 от ГДД чл.50
........................ ........................ ........................ ......
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

 Защото ако я разпредели ,ще се окажи ,че договора е за цялата година .
Тогава ще се окаже ,че договора е цялата година и трябва да се изравняват сумите за всички месеци. Доплащането то стотина лева не е проблем, но правилно ли е.

Договорът си е, какъвто сте го направили - няма как да се окаже за една година, ако е за един месец. Доходът обаче се разпределя за годината съобразно горецитирания текст.
Втората година майчинство всъщност съвпада с времето от 410 ден до навършване на 2 години на детето. Навърши ли 2 г. изтича и това, което Вие наричате втора година майчинство. След нея може да си вземете неплатен за гледане на детето и това може да стане до навършване на 8 г. му  възраст .
Самата втора година не е задължително да я ползвате цялата - ако желаете и Ви разрешат може да си ползвате платения отпуск и след това отпуск за гледане на дете до 2 г.. Навърши ли ги обаче - свършва и този вид отпуск.
Два реда и две лица. :smile1:
... се притеснявам, че загубата е приспадана от печалбата в предишни Данъчни декларации /за данъчните цели/.

Независимо от приспадането на загубата  печалбата си стои като неразпределена, а загубата като непокрита за счетоводни цели.
Тази статия 122/121 може ли да се вземе в началото на 2017, макар, че в ГДД от предишни години е приспадната загубата и не е отразена счетоводната статия?

Може по всяко време, когато за това е взето съответното Решение. Няма връзка с приспадането за данъчни цели. :smile1:
 Възможно ли е, без да се пуска нова уведомление, а само допълнително споразумение да се промени заплатата, примерно от същата дата.

Да - няма проблем да го направите по този начин - не следва да подавате и уведомление.  :smile1:
Така и в баланса на дружеството няма да има загуба и неразпределена печалба,нали?

 :good:
Да, можете по принцип по всяко време да покриете загуба с печалба за счетоводни цели. Това няма общо с ползването на данъчната загуба за намаляване на данъчна печалба. Счетоводно на основание Решение на Общо събрание или на Решение на едноличния собственик на капитала вземате операцията  122/121 . Тази процедура няма връзка с ГДД.
не , не съвпада
[/quot

Решението за Разпределение на дивидент не се публикува в ТР.
По-добре да се оправят нещата отколкото да се задълбочава проблемът - още повече като са Ваши приятели.  :smile1:
Най-удачен и единствено правилен е вариантът с подаването на ОКД5 . Още не е минала давността за глоба - можете да проверите и да изчакате, но не виждам как при наличие на дейност ще се подминат Д1 и дължимите осигуровки със задна дата.

"Пълна каша, не знам кой е по-удачният вариант"

Вие информирате за законосъобразния вариант, а СОЛ-ът да взема решението за това какво да прави. Не им спестявайте това, което следва да направят - не е Ваша грижа и не е наша задача да осигуряваме "комфорт" .
Не, той е данъчно признат.

този текст е за одитора :

Чл. 206. (1) Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма.

Много е вероятно и идеята да не е да стои неизползваем - просто им трябва в дейността, но не се прибягвало до него по различни причини. Примерно имаме актив, но не намираме поръчки за които да го използваме. По принуда стои  неизползваем.
Ако имате електронен подпис можете и сега да ги подадете чрез него - системата ще ги приеме без проблем. Вариантът с пощата също е ОК. Първият е по-добър.
Според мене - не. Може да не е бил ползван, но е подготвен / така да се каже / за движение, не е извеждан от употреба.  :smile1:
трябва ли да премахна справката за ав.вноски,т.к. фирмата не е задължена да прави такива,за да ме пусне програмата?

Точно това направете - премахнете и подайте.  :smile1:
Delphine - много благодарности! :good:

Сега малко да си ги заработя тези благодарности аз , че сте ме авансирали .  :smile1:
Казах по-горе, че не съм в свои води по темата, но ХХХХХ подсказа къде да търсим текстовете, които ни трябват та реших да доведа работата докрай.


КСО
чл.41
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.


А този доход за предшестващи болнични Ви е взет при осигуряване на максимума и така това си остава за вас базата и за следващи болнични.
Опровергавайки се напълно и съгласявайки се с ХХХХХ стигаме до извода, че можете да си работите колкото искате и да си вземате болнични, когато имате наистина нужда без да губите от това. :good:
търговски регистър примерно?

Само, ако съвпада с Решението за приемане на ГФО. Иначе по принцип - не.
Достатъчен е договорът за заем. :smile1: