Не знам правилния отговор в този случай - само по логика някаква преценявам в момента и чакам ТРЗ актуализацията. Важното е обаче лицето да не дублира нещата - ако сумата е включена в нашата бележка да не приспада още веднъж и обратно - ако не е включена - да си я приспадне.
Мисля, че всичко е правилно.  :good:

Само нещо странично за неразпределяемите разходи - ти може и на друг принцип да си ги разпределиш, но данъчно признати ще са ти точно в тази пропорция и ако разпределението ти е друго ще преобразуваш с разликата.
Тези лични осигурителни вноски ще си ги приспадне с ГДД , но не и в нашата Справка. Аз така го разбирам.
Хиксче,
не знам дали съм права , но тези здравни за неплатения отпуск не са удържани от работника . Нещо подобно на личните осигуровки на СОЛ. Да, той си е възстановил парите за тях / като едно безработно лице / , защото са си за негова сметка. Предполагам, че е неплатен отпуск без стаж от работника, защото при такъв от работодателя той ги дължи. Струва ми се, че не следва да се включват.
И аз имам такива 2 лица, но чакам актуализацията на ТРЗ и да видя какво ще даде там програмата.
логично е да се подават всички осигуровки.

Всички, но в смисъл "всички, удържани от лицето" . :smile1:
Хм, чета в одит инфо включването на инфо71 по въпроса за чл.73/6 / вероятно е валидно и за 73/1 / и този негов пост там  " Как си я представяте разпечатката? Аз лично не мога. По-нататък ще ми дадат макет в ексел, за да се експортне в Ексел. " май идва да каже, че принтиране няма за сега, а докога ли ???
Както се казва - изясних си я работата - няма да стане.
Попълних и подадох в НАП една справка по чл.73/1 със запис на едно лице. Нямам още отговор за това дали е приета или не. Това, което ме озадачи е, че никъде не видях опция за разпечатване на справката, а файлът е специфичен и при опит за отваряне е изпълнен с разни символи и между тях някак виждам какво съм записала.
Някой опитал ли е да подаде, а и да разпечата подаденото ? Да е видял при това да има възможност да се формира Справка за разпечатване ?
В справката пише "удържани ЗОВ".  :smile1:
Здравейте,
вижте онлайн приложението за деклариране на СУПТО. В същото това приложение най-отдолу в бланката има опция "Преустановяване ползването на софтуера в търговския обект
Дата " .

Мисля, че всичко е правилно. Създайте ДДС дневници за 01.2020 - фактурата Ви ще е там. Иначе 4531 е нормално да е в 2019 - имате само отлагане на ползването.
Тоест , лицето трябва да си извади документ, че се осигурява в Германия и не плаща осигуровки в България . А декларация 1 подава ли се?

Ако няма осигуряване в България няма и за какво да се подава Д1.
 Няма ли да отпаднат тези книжки вече

Пожеланието Ви е сбъднато със задна дата.  :smile1:
https://zakonnik.bg/document/view/qanda/149052/279969

от линка :
Съгласно разпоредбата на чл. 11(3)(а) от Регламент 883/2004 спрямо лице, осъществяващо дейност като заето или като самостоятелно заето в една държава членка, се прилага законодателството на тази държава членка. С други думи, основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата членка, на чиято територия полагат труда си.

Всъщност във Вашия случай лицето ще се осигурява по трудов договор в Германия доколкото то пребивава и работи там, ако правилно съм Ви разбрала.
Да, може и в повече . Условието е в тези фирми да е съдружник или едноличен собственик на капитала и да упражнява дейност. Осигуряването обаче е от едно място.
Здравейте, чудя се дали програмата няма функции да се "интегрират" даните от подадените декл.1 и 6 за 2019г., примерно да се прикачат файлове за целия период итя да се образува автоматично?

Едва ли. Иначе от вече подадените в НАП Д 1/6 НАП щяха да си извлекат данните без да подаваме отново Справка.
Имам нужда от помощ относно това кога едно лице се осигурява като ДУК и кога може да бъде самоосигуряващ се?

Здравейте,
ако лицето е съдружник и вписан управител в ТР то може да управлява и по сключен ДУК и като СОЛ. Може и по двете едновременно при определени условия . Докато по ДУК може само да управлява то като СОЛ освен, че може да управлява може да извършва и всяка друга дейност, свързана с тази на фирмата. Определено осигуряването като СОЛ Ви дава предимството да съчетаете осигуряването с възможността лицето да бъде управител и полагащ личен труд и в дейността на фирмата. Всичко зависи от целите, които все пак се преследват и спецификата на фирмата. Ако търсите по-икономичен вариант определено това е самоосигуряване на лицето - съдружник и управител.
Може да потърсите тука различни теми, които са разисквани по въпроса.
Примерно :

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=13596.0
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=20039.0
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=20489.0

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Скрит текст :
Удържа се само ДДФЛ.
Законовото изискване е до 31 януари да удържите или възстановите реално данъка , определен с преизчислението. Стига да го направите до тази дата може и с ведомостта за 01.2020. Това обаче предполага плащане на заплати за 01.2020 до/на 31.01.2020.
До 25 януари могат спокойно да си поправят пропуска. :smile1: