Предполагам е късно за корекция на декларацията.

Не, Д1 с код К / с правилната нетна сума / и чекване, че не следва да се подава Д6 може да направите винаги.
Здравейте, погледнах с ПИК няма нищо друго освен това,което съм написала :noexpression:

Коя точно от всички справки гледате ? Ако гледате подадени ОКД5 ще видите само подадените с ПИК. А ОКД за възобновяване не може да бъде приета, ако не е била подадена за прекъсване. Вероятно е подадена на ръка.
Здравейте колеги, как мислите дали ще е проблем това, че вече сме осчетоводили около 100 броя протоколи за Воп в месец април, обаче с около 900 номера са пропуснати

Множко са... :smile1:
Или бих си оправила нещата сега, докато има време за подаване на ДДС / най-вероятното ми действие / или бих постъпила по един от двата начина :
- да обявя  протоколите с пропуснати номера за анулирани
- да ги съставя в следващи месеци като отделен диапазон от документи

Не бих ги "пропуснала" обаче без последствие.

 НЕ става въпрос за ДОД.

Клиентът има текущи задължения за ДОД, които платихме.


Да не би плащането на ДДФЛ да е било преди да е подадена Д6 за данъка ?
1. Дт ... ?? / Кт 457

Принципно митата и таксите са към стойността на внасяните стоки, активи или каквото е там - Вие си знаете.

2. РКО Дт 457 / Кт 4221
3.  4221 / 503 - възстановяване на сумата

Правилно, но тука ми се струва по-уместно да се ползва други кредитори 499 , защото на лицето не е даден аванс, за да се отчита като подотчетно лице.
https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost/
Вижте от този линк бланката на "Контролен лист". В нея са изброени всички документи при месечното отчитане. Бланките им би трябвало да ги има в същия този линк. По контролния лист отмятат и приемат ежемесечно представяните документи в БТ.
По Великден стават чудеса.  :smile1:

обаче някъде бях чел че мога да си върна ДДС за продадените  стоки в чужбина

Всъщност може, но за закупените.  :smile1:

може би имате предвид това
По принцип - не, но някои държат да си декларират осигурителните вноски в Т1/2 . Този СОЛ като няма доходи упражнявал ли е изобщо дейност ?
Съгласно Указанията пенсията подлежи на вписване. Оставяте я, но при съмнение за това дали сумите са правилни - подавате верните данни.
Няма да ми се развни сумата на колона 5 с Приложение 1, но сумата + 560 лв добавени в корекцията на 2019 ще се равнят (един вида така се прави). В 2021 пак ще процедирам така, ще си избера кореция тогава за 2020г, ще си добавя 3те неплатени заплати за 2020 в корекцията в облагаемия, но няма да ги слагам в реалната таблица за 2021, защото са за 2020?

Всичко е точно така. :smile1:
 :blush:
ако разгледаме Т 1/2 за 2019 таблицата ще включва 11*1000 заради месец 12/ 2019 сума, която не е изплатна, но какво се случва с януари 2019, когато сме получили за 12/2018 ?

Връщате лентата назад и подавате корекция Т1/2 за 2018.
Вие за кой вариант сте с годишната декларация 6 ?
1. Цялата разлика в увеличение се включва в Д 6 за 2020
2. Отделни Д6 за коригираните години

Правилният вариант е 2, но се появяват суми за лихви, които след молба за преразглеждане отпадат. Когато ми се случи такава ситуация обаче вече прилагам 1.
 АКо отключа 2019г за корекция кое трябва да си коригирам  - облагаемия в кол.3 да се увеличи с тези 560 и да се намали за 2020г, но тогава няма да ми съвпада с реално изплатения доход в 2020 г.
 Притеснява ме , че  в 2021 имам осигуряване като СОЛ до 02.2021 вкл, а изплатни 5 възнаграждения (3 от 2020 и 2 за 2021) и ще ми излезе довнасяне,

Ще коригирате не колоната с авансов осиг. доход, а с доход на лицето в качеството на СОЛ. - това за 2019.

За 2021 - няма да имате довнасяне. Ще подадете Т1/2 за 2 месеца и коригиращи Т1/2 за 2020 и всичко ще си дойде по местата.
Допустимо ли е сега да подам корекция за 2018,2019  ?

Предполагам, че ще стане без проблем - дори чисто теоретично СОЛ би могъл да получи сега и доход за 2018 или по-ранна година.  :smile1:
Дали нещо не се разбрахме ?  :smile1:

През 2018 сте включили 11*1000= 11000 . Това означава в Т1/20 , че имате 11000/12 по месеци.
През 2019 лицето получава  12000, но от тях 1000 са за 2018 и следва да се допълнят в Т1/2 колона 5 коригираща и ще стане в Т1/2 с код К  12*1000. Останалите 11 000 от 2019 са за 2019 и се разпределят по месеци делено на 12. Ако алгоритъмът продължава по същия начин всичко се повтаря за следващата година.
Дано обясних разбрано. :smile1: