Интересно ми е защо се прави разлика между майка - СОЛ в ЕТ и ЕООД.../ това указание определено разглежда само СОЛ-ЕТ и му " позволява " да е без прокурист / . И в двата случая при липса на прокурист и наличие на дейност във фирмата имаме упражняване на такава от СОЛ-а ............Естествено не говорим за случая, в който ЕООД има управител
 - външен човек.
Какво става тогава - фирма ЕООД получава фактура за билет ? От кого ? Командировала ли е някого някъде ?
" СОЛ в ЕООД фактурира билет за разход за обучение ... "

Искате да кажете, че СОЛ издава фактура за платен от вас разход за билет ? СОЛ е бил в командировка ли ? Не виждам защо да търсите този случай в КТ - нямате взаимоотношения със СОЛ по КТ.
Приемам общоприетото твърдение , че до 410 ден СОЛ не следва да назначава прокурист . Все пак обаче нещо ме гложди по отношение на ЕООД - писмото , прикачено по-горе категорично указва , че до 410 ден майка - СОЛ собственик на ЕТ не следва да назначава прокурист. Писмото не разглежда общия случай на СОЛ-майка независимо от правната форма на фирмата . Ето това ми създава една "задръжка".....
Преди можеше, сега не може - даже и под заглавието на СИС си пише, че не се издава за СОЛ. :smile1:
Бързате да изпреварите данъчните ли с увеличаването на резултата ? А дали не би могъл СОЛ да си има произход на тези пари и наличието им да не е тревожен факт ?
Пъпешче, да не би като излезе управителят в болничен / в общия случай / да назначава прокурист за това време или фирмата да спира дейност ?
Само искам да подкрепя мнението, изразено в по-горния пост от Ирена.  :good:
Какъв документ се издава на самоосигуряващо лице за извършена услуга Сметка за изплатени суми без данъци и осигуровки или лицето трябва да ми издаде фактура.Имам едно лице което е ЕТ и друго, което е регистрирано като самоосигуряващо?

Лицето издава документ, съдържащ реквизитите по чл.9 от ЗСч. .
И платежните приложи , create !  :smile1:  ......... може и попълнени

Добро утро и хубав ден на всички !  :good:

сори за спама........
Включва се в Справката с код 304 за доходи по чл.37, ал.1,т.4. В програмата отбелязвате: чуждестр.лице "Да"; служ.№ на чужденец като за номер пишете 0000000000, ще видите, че програмата автоматично ще го включи като идентификатор "2" за лицата, които нямат ЕГН, ЛНЧ и т.н.

Верно, добре, че се включихте да не се подведе питащият .  :good:
Надявам се тука да намерите отговор на въпроса . :smile1:

Скрит текст :
Няма как да го впишете в справката по чл.73 . Следвало е да подавате за това лице декларация по чл.201  ЗКПО .
 :good:

Избери я, купи я, вземи фактура - прати я !  :good:
И снимка после ......... :yes3:
Далила, в по-горния пост направо съм те прекръстила с ново име .  :lol:
Обаче така става като пиша с единия пръст и гледам с едното око и приключвам едновременно....хихих
Алфичка, така е - не се изразих коректно , явно - исках да напиша , че при определяне на ДО като си извади и осигуровките след НПР по сумата от сметката се получава, че няма за внасяне данък.
Той данъкът ще излезе като надвнесен, но не при лицето, а за фирмата - платец на дохода.

Излиза при лицето - като си намали данъчната основа с внесените осигуровки  / зависи от сумата по договора естествено / и се получава, че няма данък за внасяне.
Подайте си правилно попълнена декларация - да, неправомерно удържания данък ще излезе като надвнесен. Можете и да не си го поискате. Впишете сумата по ГД и в Т1 и 2. Няма вариант всичко да е коректно попълнено при некоректно и неправомерно издадена СИС на СОЛ .
Не трябва да прекратявате ТД освен , ако наистина лицето няма да заема повече тази длъжност. Сключвате ДС за другата длъжност.

http://balans.bg/4782-dopylnitelno-sporazumenie-za-rabota-po-zamestvane/

 :smile1:
Скрит текст :
Можете да ги включите в един от следващите 12 данъчни периода.

Извън темата - прочетохте ли въобще ЗДДС в тази му част ? Защо много от питащите смятат, че е по-лесно някой да потърси текста вместо тях ? Намирам за неуважение към форума такива въпроси, отговорът на които е недвусмислен текст от закона. Моля да не го приемате лично.