Аз лично не вярвам да излязат никакви указания.Всичко е оставено по собствено усмотрение като тълкуване на нещата . :smile1:
7777,

МОД за лаборанти е 380 лв. за 8 часа - ще го видите в Таблицата с МОД ред 82 мисля, че беше. За другите длъжности в лабораторията гледате ред 77, защото са отделени лаборанти и мед. сестри от лекари и др. длъжности. Лаборантите съгласно Наредбата са на 7 часов работен ден, а не на 6. Мисля, че няма проблем да назначите лицето на 4 часа.
 от Наредбата за мед. експертиза

(5) Когато прегледът е бил извършен и временната неработоспособност е била своевременно констатирана, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде за минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното заведение и ЛАК се прецени, че лицето през това време е било временно неработоспособно. В тези случаи болничен лист за отпуск до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания се издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина, до 6 месеца - от ЛКК, а за повече от 6 месеца - след решение на ТЕЛК. Целият отпуск за минало време се включва в един болничен лист.
Болничният няма да Ви бъде върнат - има си законоустановено време, през което той може да бъде издаван и лекарят си го съблюдава. Подайте си го нормално, всичко ще е ОК.
 " Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България "


Това е точното наименование на декларацията и от него е видно за какво се отнася тя - за деклариране на доходи . Ако нямате такива нямате и основание да подавате ГДД .
Да, за окончателните данъци се удържа и четвърто тримесечие. Само за авансовите  не се удържа.
Преведени - едва ли - тя вече не съществува. Вероятно просто плащанията не са минали и парите си стоят в сметката.
Книгата на собственика не е критерий за наличието на документи по извършените плащания - за Вас официалното е даденото от предходната счетоводителка. Ако равнявахме салдата по книгата на собственика не ми се мисли какво би настанало. :smile1: Дали са Ви правилни насоки за действие - бихте могли поне писмо да пратите за уточняване на салдото за даден доставчик.
на 420 само
Какво им се е променило - знаете ли ?  :(
може ли ФЛ, което е регистрирано като ЗП, да работи фризьорство- без да открива фирма?

Ще трябва да се регистрира като свободна професия.
И аз не виждам проблем да се ползва от две фирми - какво значение има, че помещението е едно и също. Наемат го две фирми, за да си поделят разходите за наем и консумативи . Как да става това  ще уредят в договорите за наем с наемодателя.
Да, за данъка по ведомостта за 01.2014 , удържан при плащане на заплатите през 02.2014 се избира 02.2014 .  :good:
n_alex76 ,

в декларацията по чл.92 има само една клетка 12.1 или 12.2 за посочване на суми за месечни или тримесечни вноски . Няма възможност да се посочват различни декларации и суми.  :smile1:
Ами написаното е - месечни авансови вноски в 21.1 и съответно тримесечни в 21.2 . За Вас месечните/тримесечните са намалените .
Смятам, че трябва да запишете актуалната сума след намалението, защото тази цифра ще служи за изчисляване на лихви , ако има дължими такива в случай на отклонение над допустимото.
http://www.nap.bg/news?id=1780

" Служебните бележки, които са издадени по старите образци (действали през 2013 г.)  няма необходимост да бъдат преиздавани."
Ако служебната бележка е от старите образци - такива приемат, не се налага да бъдат преиздавани би могъл ДДФЛ да фигурира там, а съответно и в Приложение 3. Ако служебната бележка е от новия вид няма начин този ДДФЛ да бъде отразен там и съответно попълнен в Приложение 3. Излиза, че лицето ще трябва да си го довнесе само с подаване на ГДД чл.50, което е и редно.
 Или издавате старата бележка или възстановявате парите, удържани неправомерно, а ФЛ ще си внесе ДДФЛ за четвърто тримесечие с ГДД 2013. Второто е коректният начин за решаване на въпроса .