Аз съм също на мнение, че данъкът е удържан при изплащане на заплатите. Пример 2 от Становището на НАП от 02.01.2014 г. илюстрира как се процедира в случая.
Искате да покажете, че сега през 2014 приемате отчета за 2012 ? Това, че сте забравили да го публикувате не значи, че не сте го приели и одобрили през 2013.
andrey_asenov ,

Ако в СИС имаше период и примерно този период за Вашия случай е 2 месеца как щяхте да определите за кой месец колко е сумата на възнаграждението ?
Основният документ Ви е договорът. Там следва да е указано възнаграждението като сума и период . Документирате с протокол за извършена работа и имате аналитичност кога какъв труд е положен. Смятам, че изплащането е едно за няколко месеца, но платецът би трябвало да знае какво , колко и за кога плаща.
Аз мисля, че не СИС-а " определя" стажа, а подаването на Д1. Там си има период.  :smile1:
" Микроинвест Делта Про , има автоматично приключване на приходи и разходи. "


Малко извън темата - тази функция може ли да бъде изключена или е програмно зададена и не може да се изключва като настройка  ?
"...или пък да разчитаме на съюза "и" ..."

До къде я докарахме да разчитаме на съюзи вместо на НАП....Откъде да знае човек дали съюзът  И няма да се окаже крайъгълният камък.......... по-скоро си мисля, че не  - знам ли вече какво да мисля .:no:
Трябва да потърсим някакво определение на " финансово взаимоотношение ", защото ако разглеждаме нещата буквално като паричен поток то и капитала на новоучредено дружество ще се наложи да декларираме там...за смях ли е или обратното не знам.....

Не знам дали е редно да разглеждаме ЕТ-то като такова лице..........притежаващ о 5 на сто от дяловете в ООД-то...независимо, че ЕТ и ФЛ се идентифицират.

Би трябвало най-накрая НАП да излезе с разбираемо и обосновано становище по въпроса с попълването на това приложение. Много двоумения има по него.


Аз мисля, че биха били свързани, ако собственикът на ЕТ-то е и управител на ООД, а не просто съдружник.
За работа по основен трудов договор се подава 01, а за работа по втори трудов договор се подава 04. Основен е възникналият първи по време ТД.
dareformore ,

Документите се подават в НОИ . След като отговаряте на всички условия, то подавате, както следва :
1.Заявление декларация за изплащане на парично обезщетении при раждане на дете до 15 календарни дни
2.Документ за банкова сметка, ако нямате обявена до момента такава
3.Документ от лечебното заведение за датата на изписване на детето. Ще поясните, че Ви е нужна за получаване на обезщетение за бащинство.

Епикризата не върши работа пред НОИ. Бащинството Ви тече от датата на изписване на детето и затова се снабдете с този документ - именно той удостоверява тази дата.
" Аз лично няма да попълвам колона 3 , а в колона 4 при болничен ще посоча осигурителния доход за дните извън болничния. "

Да, Алфа, аз също смятам, че така е правилно за Таблица 1.  :good:
http://www.clubtrznormativi.bg/kodeks-za-sotsialno-osiguryavane/tablitsa-1-i-2-na-gdd-1053.html

Подобен случай от миналата година .


Този текст, цитиран от указанията за попълване на Т1 вече не е същият и не може да се приложи примерът от предходната година.

" В таблица 1 текстът от указанията за попълване на колона 3 е по-различен: доход, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане."

Имам предвид, че това вече го няма като текст в указанията за 2013 г..
Първо - честито, да е здравичко и да Ви радва детенцето !  :give_rose:

Не е необходима заповед за разрешен отпуск за СОЛ, но Ви трябва бележка от заведението, в което е родено детето, в която се указва датата на изписването му. Епикриза не е необходима. Именно от тази дата започва да тече 15 - дневният срок на бащинството Ви.
Делфин,
Благодаря, че така бързо доплувахте до моят въпрос.
Ако съм Ви разбрал правилно, при положение, че управителят е СОЛ, не се налага да се осигурява допълнително върху МОД за дейността.

Да, точно така .  За тази цел е необходимо да няма сключен ДУК с определено в него възнаграждение. Достатъчна е ОКД5 с деклариране на упражняване на дейност като съдружник. :good:
Или може би имате пред вид, че според Вас следва да има ДУК и да се осигурява и за него ? Това обаче не е необходимо, защото самоосигуряването обхваща всяка дейност на управителя , който е и съдружник в дружеството, включително и управленската.
Не разбрах добре въпроса Ви. Нали управителят е самоосигуряващо се лице и се осигурява върху 450 лв ? Какво поражда необходимостта същият да се осигурява на МОД при положение, че самоосигуряването не е свързано с МОД  за дейността , а е съобразно доходите като СОЛ за предходна година ?
"Вкарват се пари във фирмата 501/709 като други приходи. Влизат в печалбата на фирмата и се плаща 10 % данък.  ДДС не се дължи, защото това е паричен поток - той не е сделка. "

Едно само остава неясно - какво е основанието за тази операция . Нали зад всяка счетоводна контировка стои някакво основание и някакъв първичен документ . Ако тези пари се оформят като дарение наистина не виждам проблем в това осчетоводяване и признаването на прихода.В противен случай се създава прецедент да се питаме какво стои зад всяко внасяне на пари в каса - ако тръгнем по тази логика всичко да минем на приход ли ? Не ми се вижда издържано.
"За 2013 г.са подавани с декл.1 и 6 само осигуровки на двамата съдружници на ООД-то, изчислени на 450 лв., но не е подаван никакъв данък върху доходите. Нямам документи, за това на какъв договор са."

Как така е подаван обр.6 за съдружниците , а не е подаван никакъв данък ? За какво е подаван тогава обр.6 за тях ?