"... дали е задължително при попълване на пътен лист да се отбелязва километража? "

Да ,това е един от реквизитите на пътния лист и следва да се попълва. Как иначе би се направила засечка дали е отчетен в пътните листове целия километраж по показанията на колата ?

"Възможно ли един автомобил да се ползва едновременно за управленаска, оперативна дейност и същевременно, и като личен?"

Да, може. Следва на база пътни листове да отчетете разхода в различните направления и евентуално да определите дължимия данък върху разходите за управленска дейност.

Предполагам, че за целите на ползване или не на ДК ще е от значение дали автомобилът отговаря на условията на т.18 от ДР на ЗДДС независимо какво пише в талона и разбира се, съобразено с новостите в ЗДДС за ДК на собствени и наети автомобили.

http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/vypross_menu/vypross.php?0.view.10.1


http://qwerty1/1981-danychen-kredit-za-tovaren-avtomobil-sys-sertifikat-n1/
ЗДДС
ДР пар.1
..........
18. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила
от 01.01.2013 г.) "Лек автомобил" е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари,или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

Независимо, че местата са 4+1 отговаря ли автомобилът на посоченото по-горе условие, за да се счита за товарен ?

Да, чела съм определенията. Тълкуването е двусмислено...за мен.

Местата за сядане, без това на водача, са 4 < 5. На талона обаче пише - товарен автомобил.
Скрит текст :

Освен местата за отговора на въпроса Ви са важни и други подробности - за товари ли ще се използва автомобилът, има ли трайно вградено оборудване и пр..

За ползването на ДК :
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4391.msg22033.html#msg22033
Няма за какво да Ви трябват банкови извлечения - покриването на загуба с печалба не изисква банкови операции.
По принцип да , това е достатъчно. Имате Решение на ОС за покриване на неразпределена загуба с неразпределена печалба и вземате операцията Дт 122 / Кт 121 .

Иначе в тази тема за ЮЛНЦ, които не разпределят печалби, ако нямат стопанска дейност си е подвеждащ този въпрос.  :smile1:
Много ви благодаря! Но и за метач ли не може?

Не може за нищо, което се извършва повтаряемо и има работно време и работно място .
Много благодаря!
Вече няма да отговарям без да поразровя тук-там.
Честна дума:))

Марпан, то , ако вместо тебе питащите се поразровят ще си намерят и отговорите .  :good:
Нещо имаше по гаранциите, че трябва в един момент да се признаят на приход, дори и да не са платени от клиента... само отдалече го подхвърлям това, че ЗКПОто не ми е в областта


Пъпешче,
ЗДДС
чл.24
............
(4) В данъчната основа на доставката се смята включена:
................... .......
2. стойността,задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение.

Приходът си е признат вече още с издаването на фактурата.
А това не е ли приход за бъдещ период

Въобще прочетохте ли темата ? И не, гаранцията  по темата не е приход за бъдещ период.
Ако няма удържан ДДФЛ няма и какво да се декларира.  :smile1:
Скрит текст :

ЕТ удържа данъка и подава декл.л.55 .

 и добре, че си коригирахте въпроса :smile1:
Как така да не подавате нито Д1 нито Д 6 , че и да не плащате осигуровки ? Казвам, че има срокове за това и не е нужно сега, преди изтичане на месеца да го правите, а в срока за това с обр.1 и 6 на всички наети.
Да, може да е така - през разчетна сметка примерно разчети за гаранции . Не виждам проблем да си стои и салдо по сметка клиенти и да се закрие с превода на сумата в уговорените срокове.
 Това което успях да прочета е , че и може и не може да бъде осигурител - работодател !

А какви са аргументите в полза на твърдението, че не може ? Има толкова лекари , фризьорки и прочие свободни професии с нает персонал..........

Не, за подаването на обр.1 си има срок - до 25 число на следващия месец и нямате причина да бързате да подавате само неговата декларация.
Отговор на въпроса си ще намерите в чл.75 ЗКПО.

Скрит текст :
да се чете не чл.45 ал.7 , а ал.3
В зададения въпрос липсва информация, която би могла да даде отговор на поставения от Вас въпрос - например регистрирано ли е ФЛ по ЗДДС и за какво е бил използван апартаментът . В този смисъл и отговорът ми за основанието / чл.50 ал.2 / не е в никакъв случай изчерпателен или дори верен в зависимост от обстоятелствата, свързани с този апартамент.

Основание за неначисляване на ДДС би могъл да бъде и чл.45 ал.7 ЗДДС.

ЗДДС
..........
чл.45
(3) Освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях , които не са нови ..........