Виж чл.18 ал.1 ЗДДФЛ - ползваш данъчното облекчение за ЦЯЛАТА 2017 година .
За какво са фактурите ?
Защо Ви е изобщо ДУК ? Лицето би могло да бъде СОЛ и в рамките на самоосигуряването да упражнява и управленска и друга дейност, свързана с дейността на фирмата. И като СОЛ също би могло да се осигурява на максимума и да получава възнаграждение в същия размер.
Не, че не става и така , но какво печелите с осигуряване по два договора и администрирането на двата вида доходи и осигуровки ?

Ами като всяко обезщетение и заплата - начислявате по ведомост и плащате със заплатите.
Обърнете внимание и на това :

чл.331
(3) Ако обезщетението по ал. 2 не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.


Не знам дали няма да е голям проблем, че работата необходима за реализиране на приходите се заплаща през ДУк

Всъщност с ДУК би могло да се договори възнаграждението само за управленска дейност. Нещо в тази връзка трябва да промените. Ако държите на ДУК ще трябва май и ДУК и СОЛ.
Лицето иска да има някакъв договор, който да се ползва за евентуални кредити. Реално щом работи и иска да получава заплата, а не може на трудов, най-логично ми е дук

Когато има ДУК най-логично е да има и договор за ДУК. Ако полага обаче личен труд и е СОЛ най-логично е да е договор по ЗЗД / граждански договор с упоменаване на извършваната работа и заплащането за нея.Този договор е приравнен на трудов по отношение на данъците, но не е трудов и възнаграждението по него не е заплата  в смисъл на заплата по ТПО.
си мисля,че ЕТ с дейност или без дейност ,които не подлежат на одит не са задължени да подават такава декларация в ТР.

И аз така мислех , но сега се замислям.
Аз всъщност не споря, а искам да обсъдим кое как е и в крайна сметка кое е правилно.
И аз не бях съгласна с написаното от s_popova123 , но признавам, че в момента намирам , че не е лишен от логика нейния пост. И се постарах да направя свой прочит - правилен или не , но мисля така. Пък ще поумуваме и обсъдим и все ще стигнем до някаква правилна позиция, надявам се.
В ал. 9, текстът на т.1 е независим от този на т. 2 и последната не внася доуточнения в първата.

Точно така гледам на това и аз. Но именно т.2 казва предприятия ...
Мерси, има го и в сайта на НСИ, където се попълва на място. Чудя се защото не знам дали като е в хиляди не е проблем.

Всъщност отчета в НСИ е задължително в хиляди с изключение на определени справки, в които е указано да са в лева. За ЕТ ли става дума или за ООД/ЕООД ?
Подавате ГОД в НСИ и след подаването му при попълване на ГДД 2017 той ще се появи автоматично в клетката при чекване на съответното поле.
Ет зависи дали е регистрирано по ДДС , ако не е рег без значение има или няма дейност не  подава нито отчет нито декларация , ако е регистрирано по ДДС и няма дейност подава декларацията която е в свободен текст със всичките неща които  ви казах ако има дейност стандартен отчет  :good:

Здравейте,
все пак реших да се поровя и прочета по въпроса - човек не знае кога нещо му е убягнало при четенето или не е прочел достатъчно задълбочено нещо.
В чл.38 ал.1 на Закона за счетоводството се изброяват задължените да публикуват своите ГФО.
Чл.38 ал.4 определя, че :
" Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността."

Тука искам да обърна внимание, че става дума за предприятия , а не за ЕТ.


Стигаме до ал.9, която казва :
"9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:

1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година;"


Да не прилагаме ал.1-8 значи да не публикуваме ГФО и тука са упоменати ЕТ , които нямат задължение за независим одит.Точка 2 обаче, която визира кой подава декларация за липса на дейност касае ПРЕДПРИЯТИЯ .
Съгласно чл.2 на ЗСчетоводството ЕТ е също предприятие и следователно ЕТ без дейност също трябва да подаде декларация за липса на дейност в ТР.

До този извод стигнах след прочита на всички текстове по-горе след изказаното мнение от  s_popova123 .
Да, подавала съм - чакахме почти месец . Да добавя, че никаква проверка на фирмата не правиха .  :good:
Договорена е лихва за забава, а не лихва като възнаградително плащане за ползването на парите.

Да, така е - по-скоро погледнах на тези 0.24 лв. като на доход на лицето - безвъзмездно ползване на парите и 0,24 лв. лихва за забава направо си води към чл.16 ЗКПО, както и n_alex76 е писала по-горе.
Въпросът ми е фирмата нарушава ли законови разпоредби с толкова ниска лихва?

То по-добре да е без лихва, отколкото с тези 0.24 и да, трябва да ги декларира.
 Според вас има ли пречка РЗ И МОД  да са различни.

Никаква.
Е, не е страшно , че се вижда / няма да изчезне /  - важното е, че има нова и тя остава последно валидна и актуална.
Всъщност няма значение - пращала съм документи до НАП и по двата начина - свръшвала се е работа без проблем.