Според мене следва да започнете нова номерация за този нов ЕИК .
Обаче, мисля, че ние нямаме транспорт и попадаме в Спедиторските таблица 4, която липсва в приложените.

За какъв транспорт въобще става дума - нито превозвач, нито спедитор имате, мисля.
" Българска фирма рег. по ДДС има издадена фактура от Френска фирма за производство и продажба на стока."
Приложението на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО след 01.01.2013 г.

Публикувано на 30.07.2013

Анета Георгиева - данъчен експерт


   
Скрит текст :
Според мене прочитът на чл.75 води до извода, че тези фактури следва да осчетоводите през съответните години , за които се отнасят, а не през 2016. И едва тогава да подадете уведомление до НАП за корекция на резултатите за тези години. А това, което искате да направите не води до задължение за уведомяване.
Това, че неполучени фактури не сте осчетоводили през съответната година не е счетоводна грешка, мисля. Иначе вижте чл.75 ЗКПО и процедурата по уведомяване.
01 не върши ли работа  ? Всъщност не давате информация основен, втори, срочен или какъв е този договор.........
" Ще осчетоводя тези разходи през 2016 г. като текущи, след което в ГДД ще увелича данъчния резултат за 2016 г. и няма да ги призная за данъчни цели."

В коя клетка от декларацията ще ги посочите ?


" Но имам един последен въпрос - трябва ли да уведомявам НАП за тези фактури? Според мен - трябва, "

Бихте ли споделили аргументите си за това като се има предвид решението Ви да увеличавате с тях финансовия резултат ?
Вижте тази табличка - ще Ви ориентира , надявам се .  :smile1:
Кой какво ще реши в случай на проверка е трудно да се каже - един ще приеме ГД, друг ще поиска ОКД......В случая , ако преминете на самоосигуряване , би правило впечатление, че за една и съща дейност има два различни подхода - ГД и СОЛ.
Лично аз мисля, че правилният вариант е подаване на ОКД5 и самоосигуряване.
Осчетоводява се като ф-ра с частичен данъчен кредит

И защо така ?
А дали това, което ще работи , всъщност не е повод за подновяване на самоосигуряването ?
По принцип таксата на нотариуса се определя върху удостоверявания материален интерес - т.е. върху обявената цена в нотариалния акт . Ако обявената цена в нотариалния акт е 150 000 , а фактурата е за 130 000 въпросът за данъчната основа си остава " открит "  / в полза на цената в нотариалния акт / .
http://pravni-uslugi.com/pokupka-na-imot/

Все пак предварителният договор не е един хвърчащ лист хартия без значение. И не е без значение какви клаузи са залегнали в него по отношение промяна на цена и други условия . Сделката е изповядана, таксите платени - какъв е смисълът на поставените сега въпроси ? Или това е един случай, при който се издава фактура на занижена цена, а се изповядва на реална / като при МПС-тата - масова практика / ?
Възможно ли е така да се сключи сделката?

Възможно за коя страна ?
Фактология, която е вярна, но на база на това дават заключение, че сме пропуснали да подадем декларация 1 за това лице, определят фирмата за високо рискова и задържат стоката до плащане на обезпечение в размер на 5500 лв.

Това само ме навежда на мисълта, че когато става въпрос за това да не се възстановят едни пари на данъкоплатеца или да се вземат допълнителни такива в ход са всякакви трикове. Всеки "аргумент е добре дошъл " . Имате обаче и предходно такова събитие, позовете се на него, както и на законово обоснованата причина да не следва подаване на Д1 за това лице.

Или искат да ни откажат от ползване на разрешените практики от закона , защото ни създават неприятности ?
Успех ! :smile1:
 за месец март 2016 год - 4 трудови договора, а подадени декларации обр. 1 - 3 бр.

Предполагам, че това е просто една фактология , която е и вярна. Имате наистина сключен ТД без Д1. Обяснението на това обстоятелство си е ОК - дата на започване през 04.2016 и това си поставя нещата по места. В Д1 посочили ли сте дата на началото на осигуряването за април ?
От Указанията за попълване на Д1 :

" 25 – за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица "

Подават се според мене с код 01 , а ако не се осигуряват  за безработица - с код 25 .
378 лева РЗ по договор минус Осиг.вноски върху МОД - разликата умножавам по 10%... = Нето ТВ, което влиза и в Д6 на последната клетка. Така ли е?

Да, правилно е . От брутната заплата изваждаш осигуровките върху МОД за сметка на лицето и изчисляваш ДДФЛ от тази разлика / 10 на сто /. След това изчисляваш нетното възнаграждение :
Брутна РЗ - осигуровки на МОД - ДДФЛ = нетно възнаграждение в кл.34 на Д1.
Да така правя и файла го качвам от excel, да ли това е проблема и трябва да е записан по друг начин

Трябва да е записан от програма - на НАП или друг ТРЗ продукт.