Аз съм на мнение, че не трябва да се внася нищо в случая.

И аз мисля така.
И НАП мислят така...понякога.
 Сега получаваме протокол,  в който пише, че задълженото лице има неразпределена печалба, като се посочва сумата сметната към момента като разлика от приходите и разходите и ни задължават да внесем 5% данък върху нея. Правилно ли е това?


"Правилно" е и още как - за НАП е правилно всичко, от което ще паднат едни пари. Тука дълго сме коментирали възможността за авансов дивидент и все сме стигали до позицията на НАП, че такъв няма. Това, виждате ли е скрито разпределение на печалбата, а не авансов дивидент.
https://kik-info.com/forum/index.php/topic,22068.0.html

Всичко е според ситуацията - като няма пари е добре да има авансов дивидент и да е наречен така, а не скрито разпределение на печалбата. Едни думи само, какво толкова и едни 5 %...
Здравейте ,

ако потърсите с търсачката тука в сайта / и в интернет въобще / ще получите много резултати и мнения по точно тези въпроси. Прочетете, съставете си мнение и тогава може да конкретизирате питането си и да стесните кръга, както се казва. Темата е обширна - не е за две думи .
Найс, а :smile1: :smile1: :smile1:

Яко, както биха казали тийнейджърите !  :lol:

Уви, така ще се кара, дано по-рядко да изтегляме късата клечка!!!


И да вземем да ръсим сол да не дойдат крокодили / по Слави Трифонов / .
И ако при дивидентите, да речем, можем да минем изцяло по банков път, ако излезе категорично становище по въпроса,

Angel Halembakov  ,
вече извън темата - кога ли ще имаме това щастие да прочетем категорично становище ? А още по-добре, ако имаме недвусмислен и ясен законов текст , но явно яснотата не е за предпочитане. Когато е неясно става като ловенето на риба в мътна вода. За голямо съжаление може да се каже , че законодателството ни има един резерв за прибиране на пари именно от разнопосочното тълкуване на законови текстове. Нещо като златна мина са.
 какво правим с вноските по чл.134 от ТЗ,

Аз мисля, че и с тях правим същото - вземаме Решения за всяка конкретна сума и плащаме по това Решение.
Правото на дивидент наистина произтича от членственото правоотношение, но без решение за вземане на дивидент не може да се реализира. Така че смятам, че определящото основание е решението.

Аз се "прикрепям" твърдо към това мнение .  :smile1:
Дори и да намеря основание за признаване на такъв разход счетоводно то при проверка няма ли да се третира като начин за избягване на плащане на данък дивидент?

Бихте ли намерили основание да осребрите една фактура , издадена на името на съвсем различна от Вашата фирма ? Носят я и я осребрявате ? Извън контекста на командировки същото е и с ФЛ - какво място има такава фактура изобщо в счетоводството Ви дори и да е разчет ? Разчет за какво ? И всъщност въпросът е не дали няма да се третира като разпределение на дивидент, а че всъщност е точно това или скрито разпределение на печалбата.
Да, ако е бил СОЛ и прекратява самоосигуряването.
Е с това има общо!

Няма общо , gergenetsite , ако не излизаме извън контекста на питането.  :smile1:
Да бръкна в касата да си наброя малко

Това няма общо с питането.
Необходимо ли е да бъде съставен ПКО при получаване на плащане по фактура в брой,
http://balans.bg/286-3-8-otchet-za-izvyrsheni-prodajbi-po-zdds/

В табличката може да си въведете ваш текст / тази е свързана с отчет по ЗДДС / .
А не би ли следвало да издам насрещен документ, реално ще имам приход без документ🤔

Ще си направите месечен отчет за приходите по банка примерно.
Може и по банка да се плащат таксите, разбира се. А фактурата не е задължителна освен, ако лицето не я изисква.  :smile1:
А могат ли да се третират като такъв?


Те ще се третират като членски внос, ако СА членски внос. За това следва да има съответна членска маса и тези деца да са там, в тези списъци на членове. Това следва да е предвидено в устава на ЮЛНЦ и други такива подробности, които самото ЮЛНЦ следва да е предвидило, а Вие като счетоводител само да получите тази информация и да осчетоводите таксите в светлината на този факт...
Плащат, за да тренират.

Не упоменавате, че става въпрос за членски внос. По-скоро има характер на такси от стопанска дейност на ЮЛНЦ и следва да имате и касов апарат за платените такси в брой.
Това членски внос ли е или такса от стопанска дейност на клуба ?
Два - за всеки осигурител. Издаването на болничните не зависи от осигурителния доход при различните работодатели/осигурители.
За да не отварям нова тема - фирма, която не е извършвала дейност през 2019 г., но има задължения за лихви /сума по-малка от 500 лв/ с изтекла давност през 2019 г., които отписва и така формира приход, остава ли в хипотезата на предприятие без дейност съгласно ЗСчет.?

ЗСчетоводство
ДР
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
...
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

Не отговаряте на определението на фирма без дейност поради неизпълнено условие "б" . В НСИ - Декларация, в която чеквате приходи/разходи под 500 и ГДД в НАП.
И да запитам какъв управител може да бъде пълнолетно лице с трети завършен клас, оправомощено писмено от едноличния собственик на 2-та лева "Капитал" при спазен чл.141 от ТЗ?

Трети, ама пък завършен...