Ами нека ЕООД-то да направи дарение...
Може ли ЕООД да отпусне безлихвен заем на читалище или българска православна църква?

Това , съгласно ЗКПО е отклонение от данъчното облагане.
 :wink1:
Прави сте, ако случайно има няма да ги осчетоводявам,

Това не е добра идея, защото при ревизии имат възможност / и нерядко го правят / да засичат издадените към вас от различни доставчици фактури с осчетоводените такива във вашето счетоводство.
 Най- логично ми се вижда да пускаме фактура за наем към управителя и да ползваме дан. кредит за всички фактури.


 :good:

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/02/09/2701117_pet_suveta_kak_firmite_da_se_podgotviat_za_danuk_uikend/
Като влезете в сайта на НАП в единната сметка имате ли задължения без да отваряте архив от друга година ?
И аз така го разбирам.Собственик и управител на ЕООД -ТО е лицето Х.Същото лице участва в Управителния съвет на футболен клуб.Свързани са нали?

Да. :smile1:
"Свързани лица" по смисъла на ДОПК и ЗКПО са:
.................
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;

Ака собственикът на ЕООД-то е и негов управител - да, свързани лица са.
По-скоро трябва да се работи по въпроса да се улесни достъпът до адвокатската професия и да се премахнат минималните тарифи. Тогава пазара ще постави всичко на място и няма да имат такива терзания.

Много правилно ! Когато коментирахме темата за лицензирането на счетоводителите това беше и основният аргумент, че пазарният принцип поставя всичко по местата си без необходимост от допълнително лицензиране или въобще администриране. И не знам откъде идва изказаното мнение на г-н Кирилов , че  " По-слаби сме от другите съсловия...". От кои например ?
Имат фиксиран размер на минималните възнаграждения, която привилегия я няма, мисля друго съсловие. Това автоматично ги изключва / или поне в голяма степен / от влиянието на пазара и така те имат една бариера срещу обезценяването на труда си независимо от неговото качество.

http://ekspertis.bg/document/view/qanda/133865/0/

Консервиране на актив

Скрит текст :

За принципа на действащо предприятие - то може и да няма дейност , но в счетоводната политика визирате разбирането си по въпроса за този принцип в смисъл какво влагате в това понятие, а иначе самото предприятие може да си е в момента без дейност.
" А може би идеята е ние да станем подизпълнители на адвокатските кантори, които просто да вземат хонорарите на клиентите, а работа да я вършим ние срещу дребни суми."

Катя, това си е направо в десятката от гледна точка на вносителите на проекта .  :good:
Нищо вече не ме учудва. Не е невъзможно обаче и обратното - да не стане да наемаме адвокати в счетоводните кантори......според "клетия им и нелеп законопроект "
хареса ми  определението на това недоразумение
.

/ Уж не е още първи април , а тече трескава подготовка за него. /
Едва са приключили със стачката си фермерите, а вече започват и адвокатите..........то стана като мексиканска вълна.Мине се не мине време и нещо разбунва духовете - ту ще ни лицензират, ту ще ни изпитват, а сега и част от нашата работа искат да вършат. Някак си вярвам в здравия разум там горе / поне до момента не е прекрачвана тази тънка граница между разума и безразсъдството / . Ненапразно е казано да внимаваш какво си пожелаваш, че може и да го получиш - та и в случая така. Много работи са си пожелали и ако вземат да им ги дадат ще трябва и да поработят здраво. Не само на думи...И после да не останат без думи !
Интересно ми е как ще върви адвокат до бизнесмен и ще обикалят институции, как ще си направим ведомостите и като им връчим 1/6 да ги подават, да следят задълженията , да подават ДДС.......абе ще имат работа. :good:
ЗКПО
чл.46
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато ал. 1 е приложена през предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със:
1. сумата на погасеното през текущата година задължение;

При изтичане на давностния срок 401/709        - данъчно признат приход
При последващо плащане                6.../501,503 - данъчно признат разход
воп

Само за протокола - ВОП е  за стоки.
и аз така смятам и го разбирам
при последващо плащане /частично/ през 2016/  напр.да си намаля фин.резултат със погасената сума
както и при оконч.отписване на задължението също в намаление

Точно така, ако в годината на изтичане на давността сте увеличили ФР с неплатеното задължение.
ЗКПО

Скрит текст :

В чл.46 точно се визира кога да бъде направено увеличението на финансовия резултат - в годината на настъпване на определено обстоятелство - не по-рано. Ако това е направено по-рано то това е данъчно-непризнат приход и не може да поражда последици за фиска .

" (3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато ал. 1 е приложена през предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със:......"

Изказаното мнение е, че тази "предходна" година е годината преди изтичане на давността, но това би било незаконосъобразно съгласно ал.1 / а там е точно определено кога да се увеличи ФР / и не е логично ал.3 да допуска  законово нарушение по прилагането на ал.1 .

Смятам, че за текуща следва да приемаме тази, за която съставяме ГДД, а предходна да е тази преди нея.
След като нямате задължения по единната сметка не мисля, че нещо трябва да Ви безпокои.
/ и аз като Пъпешче /
а ако управителя просто не ги иска таз пари
мога ли да закрия с/ка 452 за сметка на 122?

Ами управителят взема Решение и каквото реши...
Ще трябва да си ги поискате - в ГДД няма опция за приспадане.
Hrili ,

Благодаря, че сподели с нас тази бланка. Това е един доста срещан начин на работа вече, но ми звучи смущаващо задължението на работника да дава достъп до дома си на разни органи и институции. Питала съм се как ли е в други страни - дали и там осигуряват такъв достъп...Все пак домът е нашата крепост. :smile1: И друго в тази връзка - ами ако работя не от дома си , а просто по интернет - може да е от зона със свободен интернет достъп, от кафе, ако щеш...варианти всякакви и напълно реални. Май КТ под работа от разстояние все пак си визира някакво стационарно място. :smile1: