По принцип при сключване на гражданския договор е следвало възнаграждението да се определи с включени разходи за транспорт , ако те ще са за сметка на лицето. Изпълнителят си има право на НПР и в рамките на тези НПР 25 % би трябвало да си покрива всички направени разходи по изпълнение на договора. Не знам какви са били предвидените условия по ГД, но ако горивото и транспорта са предвидени да са за сметка на лицето бих посочила в ГДД  963,50 .
На практика излиза, че не сте подавали във времето назад Декларация, защото липсата на промени в декларираните обстоятелства пораждат правото да подадете само уведомление.
1. При таблица 1 на образец 2004 коя сума да попълня - сумата от Облагаем доход от дейността или Годишна данъчна основа и в коя колона точно да разпределя сумата?

Ред 9.3 - облагаем доход


2. Ако в таблица 2 попълвам в трета колона осиг.доход сметнат при болничен, а в колона  4 осигурителният доход за работните дни, то в Таблица 1 какво пиша - само дохода за работните дни ли?

Точно така.


3. Плащала съм данък за наем на хазяина, и съм подавала декларацията за авансов данък. в ГДД къде да упомена това? Зная, че не ми се признава това (25%), но трябва да го попълня някъде.

Ще подадете справка по чл.73.
Остава да отидете на място в НАП.
Ако ползвате програмата на НАП ще създадете нов осигурител - ФЛ с ЕГН и от там ще генерирате Д6/13 . След това ще подадете с ПИК на ФЛ.
Това, че собственикът е в чужбина по принцип не е пречка дружеството да  работи.
Бих опитала да подам справката със същите записи на физическите лица, но с нулеви данни - ако не стане - на място в НАП.
И ЕГН -то на лицето е вписано на мястото на код на осигурител ?
С какво подавате Д ? С ПИК или с електронен подпис ?
СОЛ получава доходи от полжен личен труд, трудов договор и граждански договори.

СОЛ, което не е декларирал , че е такова за гражданските договори  при попълване на образец 2004 само дохода от т.1 ли декларира?

В образец 2004 декларира в колона 3 осиг. доход по трудови правоотношения, а в к.5 - личния труд.
Хайде отпусна Пъпешче още някой ден :))))
Получава 1000 . Намалява с 25 % и от 750 вади осигуровките за 3 месеца. От получената сума изчислява 10 %, , подава Д55 като получател на доход и внася ДДФЛ. Всичко това става до 30.04.2017.
Да, подава .

/ не, че съм Пъпешче... :stop:/
Да, може и не е необходимо да се изчаква плащането на данък дивидента. Достатъчно е да има решение за разпределението на дивидент . Направете също така и протокол за прихващането на дължими суми между дружеството и собственика като ФЛ - купувач на имота .
Затова си мисля да се изчака до следващата година и ако не е правилно да се направи ...

Ей това се чудя как ще го разберем като имам пред вид колко "точни" отговори дават от НАП на подобни въпроси. По аналогия на предишните правила за попълване на Т1 и Т2 никога не бихме попълнили сума за доход в период на болнични.
Вероятно и не става дума за някаква промяна в довнасянето, ако въобще има такова. Евентуално би имала влияние върху изравнителните вноски сума в ред 13, която следва да се ограничава до максималния размер на осигурителния доход.
Аз бих делила на 11 в конкретния пример и за Т1 и за Т2.
Това как да го разбирам: В таблица 1 за пълния месец в болнични няма осигурителен доход, обаче в таблица 2 има, а пък е без отработени дни?

Осигурителен доход в Т1 к.4 няма, защото няма осигуровки за ДОО и ДЗПО за периода в болнични. В Т2 осигурителен доход има , но в к.3 , защото за същия период се дължат здравни осигуровки. С една дума в Т1 и Т2 в к.4 няма вписан осигурителен доход за месеца в болнични. Другото е писала по-горе Пъпешче.
И аз съм "за" 11 като Пъпешчето .  В този текст " независимо от броя на отработените през месеца дни " се "хващам"  за думата отработени - в месеците без работни дни такива няма. Така си мисля аз де, ама кой каква мисъл е вложил знам ли.
При ЕТ не се разпределя печалба и съответно дивидент. ЕТ се отъждествява с физическото лице - собственик на ЕТ-то.