А когато съм в болнични от самото начало на бременността пак ли е необходимо уведомление по чл. 313а от КТ  или самия болничен има тази роля(като основание пише "заплашващ аборт" ) ?

Когато има болничен той дава необходимата информация , но когато няма такъв - следва да се уведоми работодателя, за да може да се ползват правата, произтичащи от чл. 140, ал. 4, т. 2, чл. 147, ал. 1, т. 2, чл. 157, ал. 2, чл. 307, 309, 310 и чл. 333, ал. 5 КТ.
Забравих да допълня, че трудовото правоотношение пак ще бъде безсрочно, променя се само длъжността, но не и заплатата. Чудя се по чл. 118 ли трябва да бъде или по чл. 119

По чл.118 няма ДС, а само Заповед. Промяната на длъжността може да бъде само със съгласието на работника и следва да бъде ДС по чл.119 КТ.  :smile1:
 Ами да и 609 но и дебитните обороти на сметки от група 70 и друго......

Е, как дебитните обороти на 70 - то в тях има какво ли не, а дори може и 609 да е там. Ако това Ви е ориентира със сигурност дублирате нещо.
Ако имате упълномощаване за подаване с ел.подпис направо от програмата на НОИ можете да го подадете чрез опцията "изпрати".
Бихте ли пояснили?

И аз се зачудих, че и отворих Закона за счетоводството - там други думи за вида на договора се използват.
 Салдо по 401 по ф-ри от 2008 г, което не е закрито поради изтекла давност.

Най-общо казано отговорът Ви е в чл.75 ЗКПО. Салдото може да не е закрито, но при изтичане на давността дали не са направени съответните преобразувания на счетоводния резултат и правилно да е определен данъчния ?
Може да става дума и за Големият Взрив - The Big Bang, което по същество е напълно вярно :)))

Може и това да е печелившият отговор !  :good:
Дойде ми на ум и за филма "Теория за Големия взрив " , но връзката с България е най-логична със самия взрив. А може и да има игра на думи.  :smile1:
http://irinakonstantinova.com/2015/05/uvolnihame_imah_bolnichen_list/

Иначе като друг ход по въпроса може да заличите прекратяването и отново да прекратите ТД , но вече в предвидения по ТД ден / средата на септември / .
Благодаря, ако още някой се включи по първия въпрос ще се радвам

orhideq21 ,
ясно е, че ще получиш от едно ново включване един от двата отговора - да, може ГД и не , не може ГД. Решението ще трябва да го вземеш ти на база собствена преценка. :smile1:
Мисля си, че става дума за южнокорейската група Биг Бенг , а не за лондонския Биг Бен. Явно притежателят на този ник е фен на BIGBANG / това са само предположения, разбира се / .

http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1953

" Времето, през което сключилите еднодневни трудови договори са работили при пълното законоустановено за тях работно време, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране."
Колеги, искам да върна темата за обсъждане по повод на тази публикация http://burgas-reporter.com/articles/28821.


Линкът не се отваря.  :smile1:
691 - сметка за непризнати разходи, 459 - др разчети с бюджета и ведомства

След като имате такава аналитичност си е ОК в тази сметка, но не е проблем и в 609.
http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1953

"Регистрацията в бюрата по труда като безработни лица не се прекратява при  полагане на труд по реда на чл. 114а от КТ, според изменението на чл. 20, ал. 3, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). До 5-о число на следващия месец работилите по такъв вид договор трябва да уведомят бюрото по труда, в което са регистрирани, че са работили по такъв договор и да декларират размера на полученото възнаграждение, според чл. 20, ал. 10 от ЗНЗ. Съответната декларация може да бъде получена на място в бюрото или да се изтегли от интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубриката „Търсещи работа”, „Информация за регистрация на търсещо работа лице”. Безработното лице може да я подаде на място или чрез  лицензиран пощенски оператор."
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3011.0.html#msg14205

http://www.clubtrznormativi.bg/naznachavane-18/rabotnitsi-v-selskoto-stopanstvo-1273.html

Ще срещнете и мнения в подкрепа на гражданските договори, но Ваша остава отговорността при преценката.
И минутни да ги направят договорите вечен ще остане стремежът на данъкоплатеца да "икономиса" и още малко...
Нямате внос, нямате ВОП - заприхождавате си стоката/материала на база инвойс без отражение в дневници по ЗДДС / ако това е въпросът / . Всичко това при условие, че оставите там на съхранение закупеното.
чл.222
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.