:give_rose:

Катя, благодаря за подробния отговор ! Не съм имала в практиката работа със ССП , в което управителят да не отговаря на изискванията и не бях се замисляла твърде по въпроса. Логично ми изглеждаше да е, както го писах по-горе, но.....няма пълно щастие . :laugh: Още повече, че подобен на моето мнение отговор дава и цитираният от Алфа одитор - не, че това мнение е меродавно. Слагам си темата в бележника !
Хубава вечер от мене ! :give_rose:
:)

Отговаря Иван Симов - регистриран одиторФирма -

 ООД се занимава със счетоводни услуги, т.е. е специализирано счетоводно предприятие и се управлява и представлява от лице, което има висше икономическо образование, но няма нужния стаж съгласно чл. 35 от ЗС. В дружеството има назначено лице по трудов договор на длъжност Главен счетоводител, което отговаря на условията на чл. 35 от ЗС. Може ли това лице, като главен счетоводител да бъде съставител на ГФО на обслужваните от счетоводното предприятие други дружества?

   Отговор: Отговорът е "да". Финансовите отчети, обаче, трябва да бъдат подписани по следния начин:
Като съставител да се напише името на счетоводната фирма, а под нея трябва да фигурират имената и подписите на лицето съставител и управителя на фирмата.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във Вашия случай това е приложимо , но да кажем че ако фирмата няма работници , а собственика и управителя на ЕООД-то си работеше сам , то тогава изискванията на чл. 34 щяха да се отнасят за него , като съставител на финансовите отчети.


Ако има наети правоспособни счетоводители - ето това становище, публикувано в поста на Алфа споделям, не разбрах кое в него противоречи на закона ?
Ако няма наети лица - правоспособни счетоводители - да, напълно съм съгласна с всички по-горе публикувани мнения........
" До колкото разбрах сега се изискват 3 години стаж. и на база тези 3 години се изчислява майчинството ."


Това не е вярно и по-горе колегите правилно са Ви писали, че е необходимо да имате 12 месеца осигурителен стаж , за да придобиете право на обезщетение за бременност и раждане.
Едно добро пожелание е от НАП да почнат да обръщат внимание и на правоспособността на съставителите на ГФО на фирмите, защото до момента това е един неконтролиран от никого процес. ГФО се подписва от кого ли не, често дори и от самите собственици - за правоспособност и дума не става. :smile1:

По повдигнатия въпрос - във Вашия случай управителят може да си е такъв без да отговаря на изискванията на ЗСч, след като Вие имате правоспособност и можете да съставяте и подписвате ГФО. Не е необходимо и да Ви назначават по ДУ - достатъчно е качеството Ви на правоспособен счетоводител във фирмата.
 :wave:

Пак ще се повторя, но изискванията за съставител са за физическото лице - съставител. За счетоводното предприятие като такова няма изисквания по отношение на неговия управител / ръководител .
 :wave:

КТ

Задължение на работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение

 Чл. 128. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работодателят е длъжен в установените срокове:
1. да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;
2. да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;
3. да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.
Обр.1 ще подавате само за самоосигуряването в фирма А, а в случай, че не полага личен труд във фирма Б за там няма да има обр.1. При полагане на личен труд във фирма Б ще подавате обр. 1 с код 90 .
diana_1 ,
Как се казва твоята 493 ? В индивидуалният сметкоплан биха могли да се въвеждат сметки с номера и наименования съобразно спецификата на конкретната фирма - няма ограничения за това. Може би други кредитори ?
" Уместно ли е сега на направя аналитичност на сметка 493 - стар собственик и нов собственик на капитала и патите да седят по партидата на стария. След това с РКО да му ги изплатя от касата ? "

Може би по-правилно би било тези пари да бъдат прехвърлени в друга разчетна сметка, защото все пак ЕООД има само един собственик. В Решението за направената парична вноска би трябвало да е упоменато до кога и при какви условия трябва да бъде възстановена сумата .
Два пъти им начислете ДДС-то  :laugh: , заслужават го........
И аз не давам такава декларация за попълване - не ми се струва нормално, както и Ирена пише тя е валидна само за момента , а впоследствие може и да са настъпили промени .....Всеки си е създал някакъв стереотип на работа - важното е да няма проблеми, а едно нещо в повече не е страшно.  :smile1:
"......няма никакви документи а собственика и идея си няма......."

Точно защото такива собственици никога идея си нямат поставят счетоводителите в невъзможност да си гледат работата - вероятно и предходното счети е трябвало да попълни някак касата.........
При този запис е важно да запишете след 31.07.2013 включително.
Лично аз в книжката пиша датата на прекратяването на трудовото правоотношение - във Вашия случай - 01.07.2013 г..
Ако тези надвнесени пари стоят свободни в справката за плащанията на НАП , което можете да проверите с ПИК на лицето или с упълномощаване с ел.подпис спокойно можете да внесете по-малко по ЕГН от следващи осигурителни вноски.
Точно това тълкование на НАП ме накара да се замисля, но аз не съм декларирала никаква дейност пред НАП.

Това, че започвате да упражнявате дейността, за която питате по отношение на ГД е причина да обявите и дейност пред НАП от ЕТ . Така мисля по този въпрос.  :smile1:
 :wave:
Ирена, мисля си дали смисълът на въпроса не е, ако това ЕТ е неработещо и собственикът сключи ГД дали трябва да се самоосигурява чрез ЕТ-то и това да е причина да подаде ОКД5, но нека питащата поясни.......
 :wave:

Скрит текст :

Чл.35 ЗСч. определя изискванията за съставител на финансови отчети като физическо лице, а не като юридическо. Смятам, че щом имате тази правоспособност в качеството си на физическо лице и можете да бъдете съставител не е необходимо да имате ДУК в тази фирма , за да съставяте и подписвате отчети .
Много е хубаво, че има и такива обяви от сериозни хора, при които и ще работиш и ще научиш нещо. Мисля, че желаещите да отговорят на обявата трябва да го направят или на посочения имейл или на лично съобщение , за да се избегнат тези неудобни моменти и коментари , които в случая не са неоснователни.