С какво подавате Д ? С ПИК или с електронен подпис ?
СОЛ получава доходи от полжен личен труд, трудов договор и граждански договори.

СОЛ, което не е декларирал , че е такова за гражданските договори  при попълване на образец 2004 само дохода от т.1 ли декларира?

В образец 2004 декларира в колона 3 осиг. доход по трудови правоотношения, а в к.5 - личния труд.
Хайде отпусна Пъпешче още някой ден :))))
Получава 1000 . Намалява с 25 % и от 750 вади осигуровките за 3 месеца. От получената сума изчислява 10 %, , подава Д55 като получател на доход и внася ДДФЛ. Всичко това става до 30.04.2017.
Да, подава .

/ не, че съм Пъпешче... :stop:/
Да, може и не е необходимо да се изчаква плащането на данък дивидента. Достатъчно е да има решение за разпределението на дивидент . Направете също така и протокол за прихващането на дължими суми между дружеството и собственика като ФЛ - купувач на имота .
Затова си мисля да се изчака до следващата година и ако не е правилно да се направи ...

Ей това се чудя как ще го разберем като имам пред вид колко "точни" отговори дават от НАП на подобни въпроси. По аналогия на предишните правила за попълване на Т1 и Т2 никога не бихме попълнили сума за доход в период на болнични.
Вероятно и не става дума за някаква промяна в довнасянето, ако въобще има такова. Евентуално би имала влияние върху изравнителните вноски сума в ред 13, която следва да се ограничава до максималния размер на осигурителния доход.
Аз бих делила на 11 в конкретния пример и за Т1 и за Т2.
Това как да го разбирам: В таблица 1 за пълния месец в болнични няма осигурителен доход, обаче в таблица 2 има, а пък е без отработени дни?

Осигурителен доход в Т1 к.4 няма, защото няма осигуровки за ДОО и ДЗПО за периода в болнични. В Т2 осигурителен доход има , но в к.3 , защото за същия период се дължат здравни осигуровки. С една дума в Т1 и Т2 в к.4 няма вписан осигурителен доход за месеца в болнични. Другото е писала по-горе Пъпешче.
И аз съм "за" 11 като Пъпешчето .  В този текст " независимо от броя на отработените през месеца дни " се "хващам"  за думата отработени - в месеците без работни дни такива няма. Така си мисля аз де, ама кой каква мисъл е вложил знам ли.
При ЕТ не се разпределя печалба и съответно дивидент. ЕТ се отъждествява с физическото лице - собственик на ЕТ-то.
Да, и аз така го тълкувам, но в предвид, че дейността е с окончателен данък,..

Правилно отбелязвате, че с окончателен данък е обложена дейността. Доходът на ФЛ , в полза на което се разпределя дивидент обаче е обложен с данък дивидент.
Според мене :

Т1
к.4 от 01.2016 до 04.2016  вкл. - нули , а 05.2016 - 420
к.4 от 06.2016 до края - нищо

к.5 от 01.2016 до 04.2016 - нули, а 05.2016 - 4771


Т2
к.3 от 01.2016 до 04.2016 вкл. - 420 , а от 05.2016 до 12.2016 - нищо
к.4 от 01.2016 до 04.2016 - нули, а от 05.2016 до 12.2016 - 420
к.5 от 05.2016 до 12.2016 -  4771/ 8 за всеки от осемте месеца
Ами , то така или иначе трябва да е на каса , защото фирмата няма банка.Това означава по - големи такси .....

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Може би ще трябва да си открият банкова сметка...
А Вие сте безработно лице, ЕТ, собственик на ЕООД, съдружник в ООД ?
В к.5 попълвате 52000/ 12 , ако лицето е СОЛ през цялата година. В колона 6  попълвате к.3+к.4 .в к.7 ограничавате помесечно до максималния размер.
Може да влезете във Фейсбук - Професионална счетоводна общност и да прочетете следното :
"Здравейте колеги искам да споделя следния проблем с уведомленията по чл.62. На 05.04.2017г. подадох на всички работници нови уведомления както са указанията. Нап ги прие успешно. На същия ден но след обед подадох трима за прекратяване. Нап прие успешно и тях. В справката за действащи към момента договори всичко е точно лицата не фигурират. До тук всичко е наред. Вчера от НОИ се обаждат че на тези лица не им са прекратени договорите. Тичам до НАП и какво се установява. При тях първо са минали прекратяванията а после допълнителните споразумения. По препоръка от двете институция не трябва да се пускат в един и същи ден . На място в НАП пуснах заличаване на тези договори."


Извинявам се на автора на този пост, че го копирам тука, но е много показателен за практически опит по въпроса, който ни занимава в тази тема. Дава някакви полезни насоки...
Нещо се заблудих, обърках със справка по чл.73, където се декларира в годината на начисляване.

Това с начисляването е за дивидентите .