относно прекъсването на давността

http://www.lawsbg.com/lectures/74-grajdansko-pravo/417-spirane-davnost.html

от линка:
" 1. Давността се прекъсва с признаването на вземането от длъжника – когато длъжникът признае вземането на кредитора, това означава, че той прави отказ от възможността, която му се дава в резултат на изтекла погасителна давност, да откаже изпълнението на задължението си.

   Признаването на вземането на кредитора става изрично (когато длъжникът директно изпълни задължението си или като признае дълга си, но иска отсрочка, разсрочване, опрощаване на задължението си и т.н.) или чрез конклудентни действия (напр. като длъжникът си плати лихвите)."
Много важен момент при отписване на вземания/задължения поради изтекла давност е правилното определяне на давността като срок и момент, в който може да се твърди, че имаме изтекла давност и да се позовем на нея.

http://www.megabalans.com/blog/item/34-pogasitelnata-davnost-po-zakona-za-zadalzheniyata-i-dogovorite

от линка : " Погасителната давност започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗЗД. Изискуемостта настъпва на датата на падежа, т.е. на датата, на която е уговорено да се изпълни задължението. Преди датата на падежа задължението не е изискуемо и следователно не тече погасителна давност. "

Писмо на НАП относно отписване на вземане , погасено по давност

Скрит текст :
от писмото :
"Във връзка с това е необходимо да се подчертае, че ако дадено вземане бъде отписано без да са налице обективни причини и доказателства за това, че същото е несъбираемо, отчетеният разход би бил непризнат за данъчни цели "

Във фактурата / или в договор, на базата на който се осъществява сделката по нея / следва да бъде упоменат срокът за плащане, ако не е платена веднага. И не на последно място едно вземане може да бъде отписано и съответно формираният разход признат за данъчни цели при условията на чл.37 ЗКПО.

и още по въпроса :
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=17074.0
Моля, ако някой има тази статия , да я постне  при възможност - предварително благодаря. :smile1:

http://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/51/article/878
Може ли да коментираме сумите за аванс на подотчетни лица - не виждам да са в изключенията . Имам предвид два момента :

1.даване от каса на аванс от 6000 лв примерно

2.отчитане на аванс и връщане на сума от 6000 да речем
Фирмата има няколко ДМА,които са напълно амортизирани през 2009 и 2010г.
До сега са ползвани.но вече са напълно изхабени и искам да ги отпиша.
Каква документация е необходима и дава ли отражение на фин.резултат в ГДД?

Независимо, че ДМА са напълно изхабени , ако ги използвате в дейността на фирмата не следва да ги отписвате от САП.
Имате в Справката за задълженията и плащанията посочено задължение по първата декларация ли ? И в същото време протокол за приети данни по втората декларация ? Нещо не се връзва - не следва да плащате недължими суми за ДДФЛ, а да видите какво се е получило.
Всичко е правилно - следва да имате в задължение резултата по втората декларация. Погледнете в меню " справки за задължения и плащания" дали е отразено по-малкото задължение там.
Може да е управленската дейност, която е по ДУ без възнаграждение :)

И управленска да е си става дума за дейност. А избягването на само / осигуряване вече е друга работа.  :smile1:

Здравейте! Имам ООД което е регистрирано в ТР през 2016, но все още не е подадена декларация за започване на дейност в НАП. По всяка вероятност дейността ще започне през 2017. В момента се прави ремонт на помещението, което ще е офис.

Има голяма вероятност от НАП да сметнат, че дейността си е започнала вече......
Не се притеснявай, не си само ти - и аз имам такива, които се обработват все още. :smile1:
пред мен една статия на Цветана Янкова- данъчен експерт, тя твърди, че " за разлика от начина на определяна на данъчната основа за останалите данъци върху разходите (например социалните, представени в натура) при личното ползване, свързано с данъчни амортизируеми активи, се вземат предвид данъчните амортизации, а не счетоводните такива

Намерих въпросната статия, ще я прочета .  :good:
/ Защо трябва след приемането на нови моменти в законите да следва да бъдат разяснени вместо да бъдат еднозначно определени нещата. /
И аз имам предвид този въпрос, а не телефонните разговори. :smile1:
Доколкото начисляваме данък върху разходи какъв разход се явява 1/60 ?
Коя програма използват Метро?

Написах " от типа на ползваната в Метро " , а коя ползва Метро питайте Метро след като представлява интерес . :smile1:
Иначе исках да кажа, че е подходяща складова програма с баркодове за отчитане движението на стоките - питащата ме разбра смятам.
Т.е. въпросът е дали при определяне на данъчната основа на разходите за лично ползване следва да вземем счетоводните или данъчни амортизации , когато имаме разлика в счетоводните и данъчните амортизационни норми ?

Аз смятам, че следва да имаме предвид счетоводните разходи за амортизация.
Здравейте! Имам следния въпрос: Налага се фирмата ни да купува стоки от физически лица, за която ФЛ не  може да представи фактура. Какъв вид документ да съставя , за да оправдая изплатените пари.  Благодаря Ви!

"Документ, оправдаващ покупка на стока от ФЛ, на която той е автор "
Защо авторът да не може да представи документ за собственото си произведение ?
http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

"за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;"

Това е от сайта на НОИ - не знам нещо друго да има по въпроса. :smile1:
http://newsbg.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0/


от линка :
Скрит текст :

и

Скрит текст :
Посъветвайте управителя да си закупи складова програма и то от типа на ползваната в Метро и другите вериги - така ще се спести и безсмислен счетоводен труд за водене на склад . Решението е в ръцете на работодателя и изисква просто пари.
Освен този болничен да го подадете "някак" и после да го коригирате.