Защо включват и начисления данък?
ДДС-то пращате в "ДДС за внасяне".  Останалите разходи - в разходи за дейността, като върху сумата начислявате 10% данък ( 123/452)


Може да не ползват ДК на тези разходи и да осчетоводяват на разход цялата сума вкл. ДДС. Иначе данъкът 609/452 .

ЗКПО
" Чл. 206. (1) Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма. "

http://ekspertis.bg/document/view/qanda/135709/0/

А в кл.34 на декл.1 коя е сумата,която ви излиза?

Без влиянието на облекчението - все едно като да го няма. Все пак кл.34 се взема предвид при изчисляване на болнични.  :smile1:
Заплатите за декември ги подавам в януари. Декл.1 подавам без включеното дан.облекчение, т.е. в кл.31А си включвам целия данък (примерно 100лв),а в декл.6, която ще подам  в м.02 ще декларирам 80лв?

Аз също ги подавам така. Няма да се терзая този ли е верният начин според НАП или не - смятам да продължа така . Ами ако лицето ползва данъчното облекчение като си подаде ГДД ??? Тогава да не би да ни се обади да му коригираме Д1 ?
Здравейте, може ли в тази връзка да ми кажете патентния данък на нетната търговска площ ли се определя или на цялата квадратура Благодаря презварително

Здравейте,
отворихте ли въобще патентната декларация преди да попитате ? Защото над карето за търговия на дребно е написано ясно :
"Таблица 4 – Търговия на дребно в обекти с нетна търговска площ до 100 кв.м"

Не го приемайте лично, но това не го разбирам - без да потърсите първо и то нещо очевидно - по-бързо ли става с питане ?
Извинявам се за офтопика .
Да, пише го и в Указанията към самото Приложение 3.
Точно пак щях да пробвам и виждам си писала. Ами поне съобщили - хайде от нас да мине - ще ги извиним.
Като си помисля колко работа можеше да се свърши....дано поне утре се оправи.
Стигам до Вход-подписвам и продължава да върти. Питах и една приятелка и при нея е така.

Днес и при мене е така.....
Д92 я няма нито с КЕП, нито с баркод.

Мислех си да не е някакъв проблем при мене, но ОК - явно бързам. :smile1:
Едва ли е нещо при тебе - вероятно е временна работа. Ще упорстваме. :smile1:
За чл.50 ОК, но нещо бавят чл.92 - все проверявам.
Аз днес подадох отчет на една фирма . Какъв точно проблем ти се явява, Калина ?
1. Декл. 1 месечно - през ООД-то с КЕП?
Да, ако с подаването на ОКД5 за упражняване на дейност като съдружник сте посочили това обстоятелство .

2. Декл. 6 веднъж годишно - през ФЛ по ЕГН?
Да.

3. Декл. 50 на тримесечие - ??? няма подобна услуга през ЮЛ по БУЛСТАТ (ЕГН-то)
4. Декл. 55 годишно - ???


Разменете местата на 3 и 4 и всичко ще си дойде по местата - чл.50 годишно, а чл.55 на тримесечие без последното.
Какво общо има плащането с начисляването ?
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,14272.0.html

Проследете темата от поста на Антеа  11.01.2017, 17:37 .
Ще се повторя, но следва да разделите 19311 на 12 месеца. Не бихте имали за довнасяне единствено при хипотезата на ХХХХХ при осигуряване всеки месец върху 2600 , което не е Вашият случай.

Върху каква сума са внасяни осигуровки през останалите месеци? Какъв е доходът през останалите месеци?
Ако през годината се е осигурявал върху 12*2600 и годишият осиг.доход по ГДД е над 12*2600, НЕ трябва да довнася осигуровки.

ХХХХХ , погледни това от там тръгва въпросът на питащата.Тука не е твърде ясно зададен.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19294.msg116337.html#msg116337
...
2. В Д50 при изравняването:
- сумирам всички получени приходи, приспадам 25%,

При личния труд на СОЛ няма 25 % НПР.
Указания Т1 :
" Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни."

Указания Т2 :
" Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи в качеството си на самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни."


Да разгледаме един пример с личен труд, платен еднократно през 12.2016 . Да приемем, че размерът му е равен на максималния осигурителен доход 31200 за цялата година . Ако попълним според Указанието Т2 / а трябва да е така, нали / следва да нанесем декември 2600 , колкото е максималния осигурителен доход за месеца и да ограничим довнасянето до 2600 за един месец , което при деление на 12 месеца би било за всеки от 12-те месеца. Нещо не ми се вижда нормално да направят такъв "подарък" и да спестят толкова пари на данъкоплатеца, но дали и аз като Антеа да кажа не бъркам нещо тотално....
Можете , а и няма какво друго да направите . :smile1: