Чисто математически - да, все едно има надвнесени вноски, но това не е така, защото СОЛ не може да внася осигуровки върху по-малко от осиг. доход. Просто оставете нещата така, както излизат в Т1/2 без последствия от това. :smile1:
Попълва се същото, което бихте попълнили при какъвто и да било доход .
грешно ли е да се раздели на 3те  месеца по равно.

Съгласно Указанията за попълване на Т1/2 е правилният начин. :smile1:

 дали не е бил длъжен да внесе цялата сума на здравното за месеца в размер на 48.80 лв., въпреки, че фирмата е работила реално до средата на март?

Не е бил длъжен - правилно сте внесли пропорционална сума на отработените дни-

Само да допълня, че в к.5 включвате изплатения труд за периода.
Подайте с код К и нули.
Примерно :

503/499 - при получаване на парите от  др. дебитори
499/501 - при изплащане на старата фирма на база тристранен протокол
Явно този доставчик не ви е доставчик, а е трето лице - получените пари през разчет "върнете " на старата фирма на ръка. Направете си и един тристранен протокол за процедурата.
2. И облагаемия и осигурителния доход ли променяме ? Ако променяме облагаемия, то няма ли да се размине сумата с декларираната в Прил.1 ?

Променяме облагаемия. Осигурителният в колона 4 си е авансово избрания за съответната година. Няма да има разминаване със сумата в Приложение 1, защото тя ще бъде равна на сбора от посочената в Т1/2 за 2020 плюс добавената сума при корекцията на 2019.


За корекцията на Т1/2 през 2019г. СОЛ има /личнен труд се полага от м.05/2019 и се изплаща в месеца следващ начисляването по 560 лв./  :
1. Периодът, който ще включа в таблицата ще е за положен труд от 12/2018 до 12/2019 или от 01/2019 до 12/2019 ?

01.2019-12.2019
Здравейте,

не подлежи на съмнение това, което сте цитирали - нито като срокове, нито като задължения по въпроса. Коментарът ми касае единствено обстоятелството, че при непредставен болничен няма как да бъде глобен счетоводителят, който не е получил болничния. А корекция на Д1 е ясно , че ще се извърши. До 30 април 2022 за 2021 това е възможно с или без предписание от НОИ.
Когато сте изпуснали законовият срок, подлежите на санкции.

Това е валидно единствено при условие, че е представен болничния, но не е подаден. Ако не е представен няма как да бъдем санкционирани за нещо, с което не разполагаме. Представян ми е болничен от СОЛ с много голямо закъснение и съм подавала и Д1 с корекция и самия болничен без проблем. Само отбелязвам дата на представяне при входиране и описване в дневника за болнични. То по-скоро следва да глобят СОЛ-а за ненавременно представяне на болничния, което никога няма да се случи. Прави ми впечатление, че НОИ не глобява под път и над път - гледат да се случват коректно нещата . :smile1:
Това с високия процент и чуденето е , ако се осигурява в тази втора фирма, но някъде се осигурява на максимума, при което в тази фирма не следва да плаща осигуровки . Дано се изразих правилно. :smile1:
След като не се осигурява във втората фирма и не получава възнаграждение за личен труд не подава Д1. Практически няма за деклариране никакви данни.
Каквито и срокове да са фиксирани не може да подадем болничен, преди той да ни бъде представен от самото лице. Подавайте и си коригирайте Д1. Просто отразете чрез вписване на входящия номер датата на представяне.
Ще трябва да имате упълномощаване и от физическото лице, което е СОЛ. Може да използвате и ПИК на лицето.
Разгледах Указанията към Т1/2. Там има препратка от Приложение 2 ред 9,3 - сумата се попълва в Т1/2. Това ме озадачава в случая понеже ред 9.3 си съдържа сумата от финансирането - в смисъл не е направено изключение за точно този момент.
Аз смятам, че няма причина да изключвате финансирането от сумата, която следва да попълните в Т1/2.
Предвид цитирания текст може и да не съм права, но...
Всъщност логиката е, че финансирането не е доход на лицето в качеството му на СОЛ.
Не се бях замисляла точно за осигурителния доход, но разговаряйки си сама стигам до този извод - че сумата не подлежи на вписване в Т1/2.
/ нарочно не изтривам първоначалния си вероятно погрешен отговор /
И протокол по чл.117 ли не виждате ?

Окд5 се казва декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице и указва започване на осигуряване

Указва начало на упражняване на дейност на ФЛ . Осигуряването е следствие на тази първа стъпка и зависи от обстоятелствата, както е в случая.


ОКД5 се подава при започване на дейност на ФЛ в качествато на СОЛ .
Подкрепям!
"Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни." - това аз го разбирам като времето с личен труд, а очевидно не е  :blush:

Това е времето, през което СОЛ упражнява дейност без значение с или без възнаграждение за личен труд. Личен труд си полага по презумпция от момента на декларирането на това обстоятелство с ОКД5 .

Чела съм я, поне 30 пъти, но очевидно задкулисното устройство не работи добре :))

Това беше много свежо !