Според мене / лично мнение / не е въпрос на избор, а на законово положение лицето да се осигурява , където е по ТД в конкретния случай.
Ако има някой с практика по въпроса може да изчакате и други мнения.
 Ако дружество има 2 управителя управляващи заедно и поотделно, то и 2-мата следва да се осигуряват под една или друга форма.

Това е така, ако и двамата упражняват дейност в дружеството. Единият може и да не упражнява дейност - в този случай не следва да се осигурява. Чела съм различни мнения по въпроса, но отправната точка е неоспорима - има дейност - има осигуряване и обратното.

По другия въпрос за регламента :
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=23888.0
Трябва ли някъде да отбележа , че това е коригираща декларация?

Не, а и няма къде. Всяка последно подадена е актуалната, а предходната остава в системата с надпис "коригирана".
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=22245.0

https://kik-info.com/forum/index.php/topic,22068.msg131375.html#msg131375
Възможно ли е да се разпредели авансово дивидент

Според НАП е възможно стига да го наречем скрито разпределение на печалбата. :smile1:
трябва да се регистрирам по ДДС само заради Фейсбук и Зум таксата?

Ако приемем, че дейността Ви е само в БГ  - да, трябва да се регистрирате по чл.97А ЗДДС.

 А тогава когато извършвам консултански услуги ( единствено и само в България) и там ли трябва да начислявам ДДС?

Ако регистрацията е по чл.97А - не.Не трябва да попълвате т.10, 12 и 13.

Точно така. Не знам защо са попълнени  - особено 10 и 13. За 12 nela75 пише, че не го е попълвала, но как излиза тогава попълнена тази клетка ?
 Дейността са консултации, които са он лайн. Как стой въпросът с разходи за реклама във Фейсбук и съответно такса членство в Зоом? Трябва ли за да ползвам сумата като разход да се регистрирам по ДДС? А има ли проблем , ако не се регистрирам и плащам тези разходи като лични?

Здравейте, ползвате или не рекламата във ФБ за разход следва да се регистрирате по ЗДДС. Ако плащате от фирмата - ще се регистрира фирмата, ако плаща физическото лице - ще се регистрира физическото лице.
Най-добре сканирайте и приложете тука какво попълвате / без лични данни /.
Как може фиктивно да се докажат получени приходи,

Мисля, че този въпрос така зададен не е подходящ за разискване на място като официален счетоводен форум. 
Иначе можете да видите чл.134 от ТЗ примерно , да попитате и Гугъл.
Да. но ДУК е граждански договор по ЗЗД. Съгласно НОЙ граждански договори до 20 ч мес не се броят за трудов стаж и се облагат въз осново на полученото възнаграждение. Някой тълкуват договорите дза управление като трудови договори, но това не е така. Те са договори по ЗЗД за постигане на целите на дружеството

ДУ не са ТД, но са приравнени за целите на облагането с трудовите. Може да видите ЗДДФЛ /Допълнителни Разпоредби /,  както и да се запознаете с признаването на стаж по ДУ.
Ако сте счетоводител ще се справите, но е необходимо да потърсите нормативни документи по въпроса.

Само една препратка без претенции за изчерпателност , а има доста писано по въпроса :
 https://www.noi.bg/legislationbg/guidelines/2807-ukazanieduk


И не се сдържам да не Ви поправя - НОИ, а не НОЙ. Ной е нещо друго.
В допълнене на  delphine - или да е осигурен на максимума.

Да, тогава може и да упражнява дейност.
Да, може. Необходимо условие за това е обаче да не извършва никаква дейност във фирмата , включително и управленска.
съдружник полагащ личен труд и получаващ възнаграждение за него, следва ли да се регистрира като СОЛ?

Всъщност е обратното - ако лицето е съдружник и е СОЛ може да получава възнаграждение за личен труд, след като упражнява такъв в дружеството.С други думи един съдружник, който упражнява дейност в дружеството е СОЛ, ако за тази дейност не е сключил ТД в дружеството или ДУ .
Трябва ли преди да си пусне молба за него да използва натрупаният по време на майчинството платен отпуск по чл155 от КТ?

Не, работодателят е задължен да осигури ползването на отпуска по чл.167А при поискване без изискване за ползване на полагаем платен или друг вид отпуск.
"услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано, при минимална намеса на човешкия фактор, и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии."

По конкретно не ми става ясно дали трябва всички тези изисквания да са налице. Например за оказване на услугите е необходима интернет връзка, но намесата на човешкия фактор не е минимална... Интересно ми е как Вие го тълкувате.

Здравейте ,

ще се опитам да изкажа мнение по въпроса , което е формирано не на база опит / нямам практически такъв/ в подобна ситуация, а на база прочетени нормативни документи. Освен в нашия закон за ДДС въпросът с електронните услуги се разглежда и в Регламент за изпълнение №282/2011, където в чл.7 е дадено и въпросното определение. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

Във въпросния чл.7 освен определение за ел. услуги са дадени и дейности, които се изключват от тях.

Скрит текст :

Вероятно ще видите там в изключенията и някои от изброените Ваши дейности. По отношение на конкретния Ваш въпрос :
Скрит текст :
мисля, че всички тези изисквания от определението за електронни услуги за целите на ЗДДС трябва да са налице.
Все пак мнението на някой, работещ вече на практика по тези въпроси би било добре дошло.

Хубав ден ! :smile1:
понятието електронни услуги за целите на ЗДДС

Тази препратка може да Ви е полезна да определите дали извършваните от Вас услуги попадат в обхвата на "електронни услуги" за целите на ЗДДС. Това ще даде отговор и на втория Ви въпрос.
Да допълня :

Посочвате, че ще се извършват следните услуги :
"онлайн обучения, тренировъчни програми, хранителни режими и др. подобни"

Прецизирайте определяне мястото на изпълнение и в светлината на някои промени в чл.20б ЗДДС.
вижте тука


от линка :

Как се определя мястото на изпълнение на услугата?

Мястото на изпълнение на услуга се определя съгласно чл. 20б-24 от ЗДДС. За следните услуги мястото на изпълнение е където e установен или пребивава обичайно получателят, който е данъчно незадължено лице (ДНЛ): предоставяне на лицензия, консултантски, рекламни услуги, отдаване под наем на движими вещи, с изключение на МПС, обработка на данни и др. Мястото на изпълнение е където фактически се извършва услугата, предоставена на ДНЛ при културни, спортни и др. мероприятия, ресторантьорски и кетъринг услуги, транспортна обработка на стоки и др., както и мястото, където се намира недвижимият имот.
Българска фирма ще продава услуги (онлайн обучения, тренировъчни програми, хранителни режими и др. подобни) на данъчно незадължени лица от различни държави от ЕС. Имам няколко въпроса, на които ще се радвам да споделите опит и мнения?
1. Изхождайки от правилата за определяне на мястото на изпълнение на услугата, ми се струва, че то е на територията на България. Правилно ли съм разбрал? Ако да, предполагам ще трябва да се следи оборота по тези доставки и когато стигне 50 000 лв. да се пристъпи към регистрация по ЗДДС?

Здравейте,
по въпросите в точка 1 - изводите Ви са правилни . Мястото на изпълнение е България и следите оборот за регистрация по ЗДДС. :smile1:
Неподадена Д6 за данък на СОЛ? Такова нещо няма.

Това не го разбрах.  :smile1:

А иначе, с разрешение на НАП ще си ги подадете и ще си платите лихвите.

При липса на други задължения по този параграф и надвнесени суми лихвите ще отпаднат.
Ще продаваме употребяван влекач на фирма от Македония
Какво трябва да е основанието за неначисляване на ДДС - чл.28

Да, а алинеята съобразете съгласно обстоятелствата при Вас.