Да, сега ще подадете Д1 с код 90 за месеците , за които ще му платите личен труд.  :smile1:

Другият съдружник също е СОЛ, но подава Д1 с код 12 през ЕТ-то си.....Но сега юли се реша, че иска да се плати възнаграждение за полагания труд от м.02 до м.06, включително.

Сега разбрах.  :smile1:
А Д1 с код 90 на другото лице, не е подавана, няма възнаграждения от февруари насам. Тоест за него ще трябва сега да подам Д1, понеже няма какво да коригирам. Така ли е?  :noexpression:

Код 90 е за лица с личен труд, които се осигуряват от друго дружество. След като няма личен труд какво Д1 ще подавате / или нещо не съм разбрала питането ? / ?
В такъв случай, при коригирането на Д1 с код 12, ако възраграждението е за 6 месеца, по 100 лв. за всеки, то Д1 за месец януари и следващите за облагаем доход (по чл.24 от ЗДДФЛ) трябва да запиша 100 лв. и начислен месечен данък 10 лв., тъй като осигуровките не са плащани през фирмената сметка?

Точно така.
Здравейте,

прикачвам по-долу една табличка / всъщност в един файл са две /, която със сигурност ще Ви отговори на въпроса. Попадате в т.5 от втората таблица . Това е и потвърждение на отговора, който е дала Калина.
Хубав ден !
ЗДДС
Чл. 119. (1) За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

(2) Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.

(3) По избор лицето може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой обект.
 правилно ли смятам, че трябва до 14.08.2020 да подам СД по ДДС за ефективно възстановяване

Правилно - подавате попълнена кл.80 за ефективно възстановяване за 05,06,07,2020 , а за месеците от предходната процедура подавате Искане за възстановяване.
При подаване на ОКД5 за съжаление няма функция заличаване. А подадената веднъж без вид осигуряване може и да я сметнат за упражнен избор на ниския процент. Това обаче не пречи, ако плащате на ниския процент да Ви поискат да е на високия - нищо не е изключено като има да се събират едни пари...
Или опитайте на място да отидете и да впишете или вече от новата 2021 г.
Делфинче, питащата е подала ОКД5 преди една седмица. Още няма подадена Д1. Каква информация може да има в НОИ?
Има време, ще се появи и такава ;)

Хиксче, става дума за осигурителния статус на лицето във връзка с ОКД5.
Предварително нищо не подавате за личния труд - всичко става с подаването на Д1 и Д6. Някак не е добре , че няма вид осигуряване. Дава повод да тълкуват разнопосочно нещата.
Бих опитала да прекъсна осигуряването със задна дата и на възобновя наново. Системата ще Ви приеме тези подавания почти съм сигурна.
Ще проверите статуса на осигуряване не в НОИ, а в НАП. НОИ биват уведомявани впоследствие.
Влезте с ПИК на лицето и вижте какъв е статуса му на осигуряване - дали е изобщо активен или не.
Здравейте ,
подавате болничните в НОИ по установения ред. Правите необходимите корекции във ведомостите за заплати и подавате Д1 с код К за лицето в болнични и Д6 с код К / вероятно ще имате намаление на сумите по фондове / . При изтекъл срок за корекция на Д6 ще се наложи това да стане на място в НАП.
Аз съм на мнение, че не трябва да се внася нищо в случая.

И аз мисля така.
И НАП мислят така...понякога.
 Сега получаваме протокол,  в който пише, че задълженото лице има неразпределена печалба, като се посочва сумата сметната към момента като разлика от приходите и разходите и ни задължават да внесем 5% данък върху нея. Правилно ли е това?


"Правилно" е и още как - за НАП е правилно всичко, от което ще паднат едни пари. Тука дълго сме коментирали възможността за авансов дивидент и все сме стигали до позицията на НАП, че такъв няма. Това, виждате ли е скрито разпределение на печалбата, а не авансов дивидент.
https://kik-info.com/forum/index.php/topic,22068.0.html

Всичко е според ситуацията - като няма пари е добре да има авансов дивидент и да е наречен така, а не скрито разпределение на печалбата. Едни думи само, какво толкова и едни 5 %...
Здравейте ,

ако потърсите с търсачката тука в сайта / и в интернет въобще / ще получите много резултати и мнения по точно тези въпроси. Прочетете, съставете си мнение и тогава може да конкретизирате питането си и да стесните кръга, както се казва. Темата е обширна - не е за две думи .
Найс, а :smile1: :smile1: :smile1:

Яко, както биха казали тийнейджърите !  :lol:

Уви, така ще се кара, дано по-рядко да изтегляме късата клечка!!!


И да вземем да ръсим сол да не дойдат крокодили / по Слави Трифонов / .
И ако при дивидентите, да речем, можем да минем изцяло по банков път, ако излезе категорично становище по въпроса,

Angel Halembakov  ,
вече извън темата - кога ли ще имаме това щастие да прочетем категорично становище ? А още по-добре, ако имаме недвусмислен и ясен законов текст , но явно яснотата не е за предпочитане. Когато е неясно става като ловенето на риба в мътна вода. За голямо съжаление може да се каже , че законодателството ни има един резерв за прибиране на пари именно от разнопосочното тълкуване на законови текстове. Нещо като златна мина са.
 какво правим с вноските по чл.134 от ТЗ,

Аз мисля, че и с тях правим същото - вземаме Решения за всяка конкретна сума и плащаме по това Решение.
Правото на дивидент наистина произтича от членственото правоотношение, но без решение за вземане на дивидент не може да се реализира. Така че смятам, че определящото основание е решението.

Аз се "прикрепям" твърдо към това мнение .  :smile1:
Дори и да намеря основание за признаване на такъв разход счетоводно то при проверка няма ли да се третира като начин за избягване на плащане на данък дивидент?

Бихте ли намерили основание да осребрите една фактура , издадена на името на съвсем различна от Вашата фирма ? Носят я и я осребрявате ? Извън контекста на командировки същото е и с ФЛ - какво място има такава фактура изобщо в счетоводството Ви дори и да е разчет ? Разчет за какво ? И всъщност въпросът е не дали няма да се третира като разпределение на дивидент, а че всъщност е точно това или скрито разпределение на печалбата.