Здравейте,

Понеже възнаграждението е платено през декември, Д6 трябва да бъде редовна и само с данъка, код 8 или греша? А декларации обр.1, като трябва да се коригират всички месеци назад с код корекция се подават като коригиращи с всички данни или има полета, които ми обягват.
Моля за съдействие при Д1 коригираща, как да се попълни.

Подавате коригиращи Д1 с правилните данни, а Д6 - редовна с код 8 и данъка. Вижте тази тема и отговор 61 в нея - ще прочетете подробно Писмо на НАП относно това кои полета попълвате при личен труд на СОЛ.
Здравейте, тази седмица на семинара Велин Филипов изрази тезата, че би могло да се разпределя текущо авансов дивидент, като цитира коментара на Огнян Герджиков, че това би могло да стане след съставяне на междинен финансов отчет. След всички указания на НАП, тяхното становище е че не може. Моля, да споделите мнение.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22068.0.html

Мисля, че темата ще става все по-актуална.
 :smile1: на високия - подава, на ниския - не  :smile1:

Това вече е друга работа !  :good:
Прочетохте май само края на темата.  :smile1:
Вижте отговор 2 поне .
Съгласно пар. 1, т. 10-да,трябва.Но ме притеснява законът за защита на личните данни.

Така е за съжаление - те и хората реагират за това ЕГН / на всеки ТД да го има и всеки да го чете / . Като се има предвид, че самите наети не са задължени лица по отношение на съблюдаване на Закона за защита на личните данни излиза, че работодателят е длъжен да защитава личните данни, а неговите няма кой да защити. Напоследък спрях да пиша ЕГН. 
Малко продължение на темата.
Преди седмица собственикът на въпросната фирма с подадената корекция заради невписан съставител беше извикан да подпише Протокол , с който се възстановяваше правото на отстъпка за корпоративния данък и се отменяха лихвите, които се бяха появили в системата. Понеже въпросната отстъпка заедно с лихвите се появиха в сметката на лицето ги бяхме платили веднага при подаване на корекцията. Сега стоят като надвнесени и ще ги ползваме при бъдещи плащания.
Само да добавя, че инициативата за тази процедура беше изцяло от страна на НАП.

Счетоводно отчитане на продажбите на консигнация

Публикувано на 30.08.2013

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

Скрит текст :
Аз не мисля, че подлежите на каквито и да било санкции. Прочитайки това, което сте направили се сетих, както и често напоследък за една статия " Дивидент навсякъде и по всяко време ". Според мене все повече ще ни занимава този въпрос, защото с инициативата на НАП за регулиране на нереално големите каси, с разбирането на собствениците все повече ще се срещат случаите на регулярно разпределение на дивидента за печалби от минали години.
Остава нерешен въпросът за това е ли редно или не да разпределяме авансов дивидент. Аз не съм срещнала категоричен отговор на този въпрос . В същото време бих нарекла именно така това, което е направил Вашият собственик.
На Ваше място не бих променила нищо . Можете само да поумувате за контировките при отчитане на тази ситуация.
Ако не наречем станалото разпределение на авансов дивидент остава да го наречем скрито разпределение на печалбата. Ето обаче - собственикът не е искал това да е скрито разпределение и първосигнално си го е нарекъл с може би правилното име - дивидент / всъщност авансов / .
Все пак и по-добре авансов дивидент, отколкото скрито разпределение на печалбата . :smile1:

Скрит текст :
Ако фирмата, извършваща услугата е регистрирана по ЗДДС, ако физическото лице не е данъчнозадължено по смисъла на ЗДДС то място на извършване на услугата се счита територията на страната и съгласно чл.12 ал.1 доставката е облагаема с ДДС.
ЗОПБ. Въпрос. При протоколно решение за разпределен дивидент в размер на 10 000 лв., при което обаче съдружникът реално в брой ще получи 9 500 лв., нарушен ли е ЗОПБ или не? В Указанието на МФ от 04. 04. 2011 г. е посочено, че плащането трябва да стане по банков път, но все пак ще е интересно Вашето мнение?

 
Скрит текст :
Това го знам, но питам ако се осигурявам като управител по коя група да го правя?

Не знам кое е "това", което знаете , но ако си бяхте направили труда да прочетете линка щяхте да разберете отговора.

от линка :

"Осигурителни вноски се дължат върху брутните възнаграждения (вкл. начислени, но неизплатени или неначислени), но не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на фирмата и квалификационна група професии и не повече от максималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО за годината (чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО)."

Длъжността управител си има код, а от него е видно, че попада в първа група. Ако договореното възнаграждение обаче е по-високо от прага се осигурявате не на прага, а върху възнаграждението .
Обърнете се към счетоводител, за да можете да вземете информирано решение .
Добре, а върху коя от деветте групи професии ще трябва да се осигурявам като управител?


Групите не касаят СОЛ . За 2018 г. самоосигуряващите се лица се осигуряват върху минимум 510 лв..

http://www.microfinance-bg.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%95%D0%9E%D0%9E%D0%94-386.html
Да, аз ще бъда с ДУК и ще изпълнявам основната дейност, не е ли възможно?

С ДУК можете само да управлявате, ако ще изпълнявате и друга дейност следва да се осигурявате и като СОЛ. В рамките на самоосигуряването обаче можете да изпълнявате и основна дейност и управленска.ДУК не Ви е необходим - същата работа ще Ви свърши самоосигуряването.
Реших да направя ДУК,...

Ако нямате наети лица, а Вие сте с ДУК кой ще работи всъщност основната дейност ? Иначе на въпроса Ви - не е необходимо да се прави пререгистрация.
Така и няма да разберем / само ще се досещаме / защо държавата умишлено ни задължи да подхранваме тези структури, а сега отново ни приканва да се върнем обратно, откъдето сме дошли. Защо да се ядосваме на фондовете като държавата ги създаде като свои деца . Това само ме кара да си мисля, че и фондовете и държавата са две лица на една монета, че са две души в едно тяло - все тая къде ще сме, те ще ни изманипулират успешно .
https://www.24chasa.bg/novini/article/4498602

Имаше и по-обширно и актуално изказване по въпроса, но ще го потърся.