А когато подавате уведомленията заради ЕКАТТЕ на заварените договори пишете ли заплатите.

Не - в Указанието по въпроса ги нямаше сред задължителните реквизити.  :smile1:
 Сега директора иска да направи договора му за неопределено време, считано от 20.06.2017 г.. Пуснахме допълнително споразумение...

Имате промяна на срока на договора и ДС - подавате уведомление. Ако лицето беше останало да работи 5 дни след изтичане на срока то договорът автоматично става безсрочен - в този случай не се прави ДС и не се подава уведомление.
В характеристиката на търговски представител е упоменато , че към нея може да бъде включена и длъжността търговски пътник. Просто прецизирайте малко текста съгласно това, какво ще върши вашият човек.
3322 Търговски представители
Търговските представители представляват компании при продажби и
при необходимост осигуряват специфична информация за съответни стоки и
услуги.
Търговските представители изпълняват следните основни задачи:
• предлагат оферти и продават стоки на фирми за търговия на дребно
и едро, производствени предприятия и други търговски дружества;
• продават оборудване, доставят стоки и подобни услуги на търговски
дружества или отделни лица;
• получават и актуализират информация за пазарни условия и нали-
чие на конкурентни стоки и услуги;
• предоставят информация на бъдещи клиенти за характеристики,
функции и качество на продавани продукти и оборудване, демон-
стрират начини за тяхната употреба;
236 НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.
• определят цени и условия за кредитиране, записват заявки и уреж-
дат доставки;
• представят на доставчици и производители клиентски реакции и
изисквания;
• поддържат контакти с клиенти за осигуряване на добро обслужване.
Примерни длъжности в единичната група:
–– Търговски агент
–– Търговски представител
–– Търговски пътник
Не включва:
–– Търговски директор – 1221
–– Фармацевт – медицински представител – 2433
–– Специалист продажби в областта техниката (без информаци-
онни и комуникационни технологии) – 2433
–– Търговски представител: ИКТ – 2434
–– Продавач – консултант – 5223
–– Продавач, разносна търговия – 5243


източник : http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Classifics/NKPD-2011_1-928.pdf
Като работници, предполагам! Дори нямам идея дали остават наши работници или са назначени в немска компания!

Не знам без да е ясно това обстоятелство как може да си отговориш на въпроса...
Най-елементарното: за месеците с командировки (а и извън тях) да си гласува плащане на личния труд с по 120 лв месечно. Хем облигационно правоотношение, хем си "избива" осигуровките, хем няма данък. Пък и не се чудиш за командировките

Класика . :smile1:
Здравейте,
фирма има работници командировани в Германия! Днес ми заявяват, че двама от служителите ще се осигуряват в Германия!

Като какви ще се осигуряват в Германия ? В качеството си на какви ?
Тя и давността за глоба е минала освен на този за 2015. :smile1:
Нали вече може да се коригира 50та? :blush:

Да, ако си я подал обаче. :smile1:
По чл.119 се прави ДС.
По чл.118 се издава заповед и не се прави ДС.
Идеята ми беше, че след като се взима инфото от 73, а тя е със същия срок за подаване като 50та, как точно ще си провериш сумите, не знам :)

Ако остане същия срок за 73 просто по инфото от справката неподалите декларации ще се информират да си приготвят едни пари за глоба и това е. Беше се коментирало преди време обаче, че срокът ще става 31.01. и всъщност само при промяната му тази справка ще има смисъл и ефект. То и да се събират глоби е ефектно де. :smile1:
Данните са на друг служител.

Заличете записа на грешния служител и подайте редовни данни за правилния. Ако това не води до промяна в Д6 при подаването отметнете, че не се изисква подаване на Д6.
.... и след това ще сме безработни и ще си "въртим" синджирчето :wink1:

Представяш ли си какво ще става като вземем да сравняваме ? Какви безработни, Марпанче, то времето няма да стига май да се отметнем...
Браво за новата справка ! Сега да направят подобна да можем да виждаме издадените фактури от доставчици, че там е.......интересно.
Каква точно е грешката ?
Надявах се след използване на платените приложения ще отпаднат съмненията дали точно това трябва да се публикува, дали не е прекалено съкратен баланса или отчета, дали да има приложение и какво да съдържа

Неслучайно копнах темата в отговора си по-горе - толкова подробно и аргументирано е разгледано всичко . Сами по себе си платените Приложения улесняват работата ни след като вече сме се убедили и разбрали от нормативната база какво трябва и не трябва да правим. Следва да ползваме Приложението за ГФО с разбиране и това, което излиза като продукт - да , то е за публикуване. А какво съдържа Приложението е описано в СС 1, а дали да го има е определено в Закона за счетоводството - вижте чл.29 ЗСч . Дали не е "прекалено съкратен" балансът ? Ами то и за съкратения баланс си има норми и те са съобразени с минималните изисквания за съдържанието на баланса - това също е разисквано в темата - още в самото начало - първия пост  .  :smile1:
Приложението няма общо с "пояснителните бележки" нито пък последните играят ролята на заместител на Приложението. Толкова неща се изписаха - - прочетете темите тук. Вижте тази :
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19688.msg124348/topicseen.html#new
и обърнете внимание на отговор 85 на К.Крънчева.
 пояснителните бележки относно публикуване на ГФО/това ли е всъщност приложението към съдържанието на ГФО/.

Не.
Всъщност има право да го освободи, но може и да не го освободи.
доклада за дейността - управителя
Приложението към ГФО - от двамата

 :good: