Аз не мога да Ви отговоря, а телефон вижте в интернет страницата на НОИ. Преди това обаче огледайте записа си - вижте как сте изписали номера на болничния, дали Е - серията е с латинско Е - огледайте за такива детайли и тогава питайте.
Според мене в СД по ЗДДС като фактури без право на данъчен кредит, а в счетоводството като разчет със собственика.
Но мисля,че все пак трябва да водя аналитичност за отпуснатия овърдрафт.В коя счетоводна сметка да запиша овърдрафта.Или не е необходимо

Аз правя точно това, което съм описала по-горе. Не водя специална аналитичност на овърдрафта. Тя все пак се покрива със самата сметка и кредитното и салдо показва усвоената сума от овърдрафта към всяка дата от движението на сметката .

Хубава и успешна 2018 година !
Осчетоводявайте си обичайно разплащателната сметка / все едно нямате овърдрафт /. В края на годината тя ще Ви бъде с кредитно салдо, което ще приключите 503/15....
Същата операция вземете със знак минус в началото на следващата година, за да продължите работа и да имате равнение с банковите извлечения.
Тъй като парите в касата не са наистина налични, а само по счетоводни записи, възможно ли е следното: да направим инвентаризация на паричните средства в касата, да установим че 140 000 от тях липсват

Как бихте осчетоводили липсата на парите ?
проблем ли са издадените фактури.

Не, ако според Вас са спазени изискванията на т.30 от ДР на ЗСч. В този ред на мисли обмислете осчетоводяването на фактурите и ползването или не на данъчен кредит по тях. Не намирам за правилно "архивирането им в кръглата папка".  :smile1:

Закон за счетоводството
Скрит текст :
Според мен би следвало да се върне като грешка / несъвместимост на формат /
Според Вас да изчакам за отговора или да си подавам наново с новата версия?

Аз ще изчакам и АКО се върне като грешка тогава ще подавам. Не съм сигурна, че непременно ще има отказ.

Да, смятам, че причината е тази, която е копнала donika.savova . :good:
И аз така съм подала - ще чакам. И с новата версия вероятно ще се обработват бавно.
Здравейте ,
това ФЛ ще си получава всичко полагаемо дори и да е само на ТД. Обстоятелството, че е майка не я задължава / няма връзка между тези неща - майка и ЗП / да подава ниския процент за СОЛ. Дори последното ми се струва неуместно в случая.
Необходимо ли е продължение на трудова книжка, по новия образец да се отразява в дневника за издадени трудови книжки?
23-02-2007
 Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване"
Отговор
 Когато работникът или служителят има трудова книжка, работодателят не издава нова трудова книжка. Трудова книжка се издава само на лицата, които за първи път постъпват на работа и декларират, че не притежават трудова книжка. В тези случаи трудовата книжка се записва в дневника и се поставя номер.
Продължение на трудова книжка не означава издаване на нова трудова книжка, макар и образецът да е друг. Поради това на съответните страници на трудовата книжка се поставят номерът на първичната трудова книжка, датата на издаването й, работодателят, от когото е издадена и т. н.
Само промените в придобито образование или квалификация след издаване на първоначалната трудова книжка се отбелязват, ако работникът или служителят представи съответните документи. Ако има промяна на адреса, също се записва новият посочен адрес. На всяка страница, в която се записва промяната на трудовото правоотношение, се отбелязва, че трудовата книжка е "продължение".
Това "продължение" не се вписва в дневника за новоиздадени трудови книжки и не му се поставя нов номер.
Баща ми е говорил с адвокат от Пловдив и му е било казано че след като са повече от два имота НАП гледали на нас като на бизнес

Това е една възможна хипотеза , но изказана твърде прибързано и неаргументирано от Вашия адвокат. И да питате НАП няма да получите категоричен отговор, защото всяко твърдение следва да се аргументира от коя да е от страните.
Вижте едно мнение на нотариус, което е различно от това на Вашия адвокат . Правя уговорката обаче, че това дали продажбите не са независима икономическа дейност от Ваша страна ще следва да аргументирате Вие.

 Някои изменения на данъчните закони, касаещи сделките с недвижими имоти

 
Скрит текст :


Относно това дали продажбата на имоти е или не е независима икономическа дейност и начина, по който следва да разгледате нещата Ви предлагам да прочетете една статия в "Капитал" .

https://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/07/17/3008375_danuchno_tretirane_na_prodajbata_na_nedvijimi_imoti/

Икономическа дейност или не

Скрит текст :
А при следния случай: издаден с нулева ставка, а се налага да се издаде нов корекция  вече с ддс 20 процента? Старият може би с минус в двата дневника, а другият си се качва стандартно? Прикаченият документ разглежда само случай за протокол с начислено неправилно ддс и с ползван дк.

Всъщност прикаченият файл показва случай на неправилно издаден документ, който следва да бъде анулиран и да се издаде правилен такъв. Неправилно начислено ДДС не означава непременно ДДС 20 % . В примера, който давате ДДС-то е също неправилно начислено. :smile1:
"По-добре да харчите пари все едно няма утре, отколкото да прекарате тази вечер все едно нямате пари." Джей О'Рурк

Весели Новогодишни празници !

"Новогодишните решения и обещания са просто чекове, които хората теглят от банка, в която нямат сметка." Оскар Уайлд"Много хора нямат търпение да дойде Нова година, за да възобновят старите си навици."
Ако става дума за определяне на дейността за целите на МОД то принципът е преобладаващият брой заети в дадена дейност да определя и НКИД. За статистически цели определящ дейността е най-големият обем продажби за дадена дейност.

Вижте внимателно тази тема - там има отговор на въпроса Ви.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=15631.0
https://www.tita.bg/free/taxes/524

от линка :
"Ако гласуваният от общото събрание дивидент е 10 000 лв., то тогава сумата трябва да се изплати по сметка, независимо че след приспадането на данъка сумата е под 10 000 лв. "
В първата графа с вписаната за 2018 г. МРЗ сте написали 2017 вместо 2018 г. - моля, коригирайте.
^^ Че какво общо има входираното предизвестие с неходенето на работа? Времето на предизвестие си е работно време както всяко друго - или ходиш на работа, или си в някакъв вид отпуск или в самоотлъчка. Да, ако е написал, че няма да спази предизвестието - това вече е друго, но май случаят не е такъв.

До тук, както казваш, miro7874, няма взаимно съгласие (то не става със заповед, дори и да е написана такава може да се отмени), има предизвестие, през част от което работникът не ходи на работа, пък и не е уведомил писмено, че няма да спази предизвестието. Съвсем си е самоотлъчка с всички евентуални последствия (за които едва ли ще остане време да се приложат). Не мога да преценя дали работодателят може да си търси обезщетение за времето на самоотлъчката.

Подкрепям !  :good: